Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Przedawnienie zobowiązania dot. VAT7 Sierpnia 2008

  zostało zakończone przed dniem 1.09.2005, wiec na podstawie nowego art. 70 § 4 ustawy ordynacja podatkowa w związku z art. 21 ustawy nowelizującej, termin przedawnienia zobowiązania (...)

 • Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)7 Kwietnia 2006

  podatkowym przypada w sobotę. Zgodnie z art.12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997, nr 137, poz. 926)” „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada (...)

 • Przedawnienie obowiązku zapłaty opłaty parkingowej16 Kwietnia 2007

  dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199); grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji

 • Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet zaległości16 Sierpnia 2005

  ;zaliczenia nadpłaty. Zgodnie z art. 70 § 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60), zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką nie ulegają (...)

 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia3 Października 2007

  , prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu (art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej). Właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego do spraw podatku od (...)

 • Sposób zarachowania wpłat na zaległe składki ZUS22 Sierpnia 2007

  , art. 114, art. 115, art. 116, art. 116a, art. 117, art. 118 § 1 i 2 oraz art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Zgodnie (...)

 • Pierwszeństwo hipoteki przymusowej10 Listopada 2006

  zastosowanie przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ordynacji Podatkowej. Ordynacja Podatkowa, hipoteka przymusowa, zaspokojenie, pierwszeństwo

 • Hipoteka ustawowa14 Grudnia 2004

  odpowiedzialności nabywcy nie obejmuje: należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1,  odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz oprocentowania, o którym mowa w art. (...)

 • Zastaw skarbowy na wierzytelnościach16 Września 2005

  terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 par. 1 pkt 2, a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek (...)

 • Doręczanie pism wg Ordynacji Podatkowej2 Października 2006

  bowiem obowiazany doręczyć każde pismo "zwykłemu" pełnomocnikowi strony na podstawie art. 145 par. 2 Ordynacji Podatkowej. postępowanie administracyne, Ordynacja Podatkowe, pełnomocnik, (...)

 • Zastaw skarbowy na ruchomościach20 Kwietnia 2006

  art. 41 par. 1 Ordynacji Podatkowej, Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, (...)

 • Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu19 Marca 2009

  ? Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U z 2005 Nr 8,poz.60) od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę13 Lutego 2006

  art. 26 ust. 1 pkt 2, opłacanych w danym miesiącu. W myśl art. 22 ust. 9 cytowanej ustawy:- pkt 3 - koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i (...)

 • Dochodzenie a śledztwo w procesie karnym2 Lipca 2010

  art. 159 i 262 § 2 Kodeksu karnego,  przewidziane w art. 279 § 1, art. 286 § 1 i 2 oraz w art. 289 § 2 (...)

 • Nabycie nowego środka transportu w Unii29 Marca 2006

  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa. We wniosku o stwierdzenie nadpłaty powinien Pan powołać się na przepisy art. 72 § 1, pkt 1, art. 73 § 1pkt (...)

 • Zwrot z urzędu skarbowego a spadek20 Listopada 2006

  . Dzwonkowski, A. Huchla, Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2003, wyd. III): przedmiotem spadku są majątkowe prawa i obowiązki o charakterze wyłącznie cywilnoprawnym (por. (...)

 • Zakres odpowiedzialności majątkowej Prezesa spółki24 Maja 2006

  , bardziej restrykcyjne zasady. Podstawowym przepisem regulującym zasady odpowiedzialności za te zobowiązania w przypadku małżonków pozostających w związku małżeńskim jest art. 29 ustawy ordynacja (...)

 • Informacje na temat spółki z o.o.1 Lipca 2015

  . Ryzyko gospodarcze wspólnika ogranicza się do wniesienia określonego wkładu na kapitał zakładowy spółki. Wyjątek od regulacji art. 151 § 4 stanowi art. 13 § 2, (...)

 • Wpłaty pracodawcy na PFRON11 Grudnia 2006

  wynosi co najmniej 6% (art. 2 ust. 2 ustawy). Do wpłat na rzecz PFRON stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (art. 49 ust. 1 ustawy), z tym że uprawnienia (...)

 • Rozdzielność majątkowa a zobowiązania wobec ZUS/US3 Października 2007

  . 26, art. 29 § 1 i 2, art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Ani przepisy Ordynacji podatkowej, ani ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie (...)

 • Odsetki za zwłokę.6 Listopada 2013

  spłacony? Stosownie do treści art. 55 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 749 - zwana dalej ord.pod.) odsetki za zwłokę (...)

 • Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.13 Kwietnia 2015

  , Komentarz aktualizowany do art.299 Kodeksu spółek handlowych [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037), (...)

 • Hipoteka kaucyjna w świetle prawa upadłościowego3 Listopada 2005

  zaspokajane w kolejności przysługującego im pierwszeństwa. Wraz z nimi zaspokajane są odsetki objęte zabezpieczeniami oraz koszty postępowania w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części kapitału. (...)

 • Odsetki od podatku od nieruchomości29 Marca 2012

  sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata (art. 149 Ord. pod.) W myśl art. (...)

 • Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie24 Października 2005

  - na podstawie art. 141 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - ponaglenie do Ministra Finansów. ponaglenie, termin załatwienia sprawy, przewlekłość postępowania, Ordynacja podatkowa

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • VAT-25

  Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.