Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Czy istnieje możliwość uniknięcia spłaty kredytu?15 Kwietnia 2015

  par. 2 Kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  dobra osobistego (art. 24 § 1 k.c.) oraz zaniechanie dalszych naruszeń (art. 24 § 1 zd. 1 w zw. z art. 24 § 1 zd. 2 k.c.). W doktrynie wskazuje się zgodnie, że dodatkową (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  wskażą dopiero wówczas możliwa będzie eksmisja do wskazanej przez gminę noclegowni lub schroniska (art. 4 u.o.p.l. w zw. z art. 1064 par. 4 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, (...)

 • Przedawnienie karalności czynu a zadośćuczynienie31 Stycznia 2011

  dzień zgłoszenia roszczenia, uważa się dzień wpłynięcia powództwa w postępowaniu karnym (art. 67 par 2 k.p.k.).   przedawnienie karalności, przestępstwo, zadośćuczynienie, (...)

 • Umowa warunkowa1 Października 2010

  niezwłoczne przejście własności ( art. 157 par. 2 Kodeksu cywilnego ). Nie wskazuje pan, że pobrana kwota jest zadatkiem, więc zakładamy, że była to zaliczka. Wobec (...)

 • Wezwanie do zapłaty29 Marca 2006

  ustalona, wierzyciel może żądać oprocentowania wg tej ustalonej wyższej stopy.  Zgodnie natomiast z par. 3 w/ w art. 481 kodeksu cywilnego w razie zwłoki dłużnika, wierzyciel (...)

 • Niespłacenie karty kredytowej.17 Czerwca 2015

  przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo (art. 124 §1 kodeksu cywilnego). O ile zatem w trakcie biegu przedawnienia nie zostały podjęte przez wierzyciela ani Pana czynności określone (...)

 • Pozew cywilny a powództwo adhezyjne26 Stycznia 2011

  wynagrodzenia. Kiedy mogę oddać pozew cywilny o odszkodowanie, bo muszę z czegoś żyć i utrzymać pracowników oraz firmę? Z art. 442 [1] § 2 kodeksu cywilnego wynika, że jeżeli (...)

 • Wymagalność roszczenia a przedawnienie4 Lutego 2004

  przedawnienie roszczeń? Zgodnie z przepisami Kodeksu cwinego przedawnieniu ulegają cywilnoprawne roszczenia majatkowe (art. 117 i nast. Kodeksu cywilnego). Po upływie terminu (...)

 • Określenie miejsca pracy w umowie o pracę 12 Października 2010

  sytuacji możemy mieć nawet do czynienia z nieważnością takich postanowień regulaminu w oparciu o art. 58 par. 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 k.p.. Niestety nie (...)

 • Jak zabezpieczyć się przed długami ojca? 27 Maja 2015

  kwestię, w pierwszej kolejności odnieśmy się do dziedziczenia. Spadki zostały uregulowane w księdze czwartej Kodeksu cywilnego. Jak wskazuje art. 922 k.c. par. 1 i 2, prawa (...)

 • Zabezpieczenie roszczenia w powództwie adhezyjnym11 Marca 2009

  odmówiłby mi zabezpieczenia, czy mogę się gdzieś od tej decyzji odwołać? Zgodnie z art. 69 par. 2 kodeksu postępowania karnego w przypadku wniesienia powództwa cywilnego (...)

 • Odwołanie pełnomocnictwa11 Marca 2006

  art. 89 kodeksu postępowania cywilnego mówi, że w toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez złożone oświadczenie przez stronę i wciągnięte (...)

 • Wyjście ze spółki cywilnej17 Kwietnia 2015

  dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 tekst jednolity). Spółka cywilna została uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 860 k.c. przez umowę spółki

 • Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy21 Września 2007

  pracy za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Aby ustalić co może obejmować szkoda pracodawcy należy odwołać się do art. 361 par. 2 Kodeksu cywilnego, który pojęciem naprawienia (...)

 • Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym17 Maja 2011

  do wzięcia udziału w rozprawie i pozostawania na sali rozpraw (art. 384 par. 2 k.p.k.). Udział w postępowaniu może także polegać na popieraniu oskarżenia publicznego poprzez występowanie (...)

 • Przesłuchanie strony przez konsula24 Kwietnia 2009

  przez konsula RP. To zagadnienie reguluje art. 1133 par. 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnegoZgodnie z par. 2 tego artykułu: § 2. Do polskiego przedstawicielstwa (...)

 • Termin przedawnienia roszczeń w prawie telekomunikacyjnym16 Lipca 2009

  znaleźć powinny przepisy kodeksu cywilnego o przedawnieniu a mianowicie art. 117 i następne tej ustawy. Oznacza to, iż w razie gdy roszczenie wynikające z umowy o świadczenia telekomunikacyjne, (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  . Artykuły 1-366., LEX, 2013, komentarz do art. 23). Zgodnie zaś z art. 232 kodeksu cywilnego, w sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu (...)

 • Działalność gospodarcza jednego z małżonków a majątek wspólny5 Kwietnia 2011

  stanowią normalny dochód z rzeczy (art. 53 par. 1 Kodeksu cywilnego, k.c.). Pożytki cywilne rzeczy to dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego (art. (...)

 • Mataczenie postępowania karnego25 Marca 2005

  ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Istnieje również przestępstwo tworzenia fałszywych dowodów, regulowane przez art. 235 kodeksu karnego, gdzie czytamy, że kto, (...)

 • Umowa zlecenie z młodocianym18 Czerwca 2014

  art. 22 par. 1¹ kodeksu pracy, zgodnie z którym praca wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem jest zatrudnieniem na podstawie stosunku (...)

 • Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia? 28 Lipca 2015

  z art. 305k.c. (zgodnie z którym do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych) właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności

 • Żądanie spłaty zachowku a pozorna umowa sprzedaży nieruchomości7 Lipca 2011

  domagać się zapłaty zachowku, jeśli nie zostały uwzględnione w testamencie? Zgodnie z art. 991 par. 2 kodeksu cywilnego jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku (...)

 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku25 Września 2018

  ;Pietrzkowski Henryk, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2007, komentarz do art. 761 k.p.c., publ. LexPolonica). Nadto, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane