Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • VAT na towary z Chin9 Marca 2007

  z kolei wskazać na definicję importu towarów, który na mocy przepisów art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z definicją (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  ważności upłynął, a osoba posiadająca to prawo jazdy spełnia warunek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5, podlega wymianie na zasadach określonych w ust. 1 (...)

 • Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy. 20 Sierpnia 2015

  Administracyjnego, z dnia 12 września 2014 r. (I OSK 220/2013)  1. Konsekwencją naruszenia przepisów ruchu drogowego i przekroczenie limitu 24 punktów jest, w myśl art. 135 ust. (...)

 • Alimenty od chorego3 Czerwca 2002

  mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach: 1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt (...)

 • Zakup gruntu na cele działalności gospodarczej25 Czerwca 2007

  , zgodnie z którym powołany wyżej przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. (...)

 • Odliczanie VAT od faktury za abonament10 Września 2008

  obniżenia podatku należnego o podatek naliczony określają przepisy art. 88 ustawy. Z brzmienia ust. 1 pkt. 2 tego artykułu wynika, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy (...)

 • Naprawa samochodu z OC sprawcy a VAT2 Października 2008

  - w myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 wyżej cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, (...)

 • Przekazanie przewłaszczonego majątku24 Stycznia 2012

  ;w ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, (...)

 • Darowizna mieszkania10 Listopada 2006

  wyłączenie z podstawy opodatkowania kwoty wolnej, o której mowa jest w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy powstaje zaś na zasadach (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę13 Lutego 2006

  przychody nie są zaliczane do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co do obowiązku wpisu (...)

 • VAT przy transakcji łańcuchowej30 Maja 2007

  kraju (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), to dostawa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w świetle ustawy o VAT. Dla tej dostawy nie powstanie więc obowiązek podatkowy (...)

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:  1) do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt (...)

 • Wynajem mieszkania cudzoziemcowi. 12 Maja 2015

  opróżnienia. Art. 19e. Do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 2, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1-3, art. (...)

 • Kasy rejestrujące a wynajem pokoi9 Maja 2008

  wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4; zgodnie z ust. 4 zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, (...)

 • Sprzedaż i zakup mieszkania a podatek dochodowy8 Lutego 2008

  w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e). Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o PIT stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są  (...)

 • Sposób zarachowania wpłat na zaległe składki ZUS22 Sierpnia 2007

  systemie ubezpieczeń społecznych do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 33, art. 33a, art. 33b, (...)

 • Egzamin kontrolny dla osób, którym wcześniej zatrzymano prawo jazdy1 Września 2011

  z egzaminu teoretycznego i praktycznego - przeprowadzany jest w stosunku do osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. (...)

 • Szkolenie w zakresie towarów ADR17 Lipca 2008

  doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 24 ustawy:  Art. 24 . 1 Doradcą może być, z zastrzeżeniem ust. 7, (...)

 • Pożyczka od stuprocentowego udziałowca21 Marca 2007

  jakim terminie? Czy fakt, że spółka WRA S.A. przekazuje środki na spłatę zadłużenia, które występuje w spółce XYZ może mieć wpływ na wysokość opłaty? Zgodnie z art. 1 ust. (...)

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska? 16 Kwietnia 2015

  określonych odpowiednio w art. 60aust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust. 2. 2. Bezrobotnemu, o którym mowa w ust. 1, spełniającemu warunki określone (...)

 • Likwidacja działalności a środki trwałe5 Czerwca 2007

  nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Jednakże, w myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt (...)

 • Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński? 24 Kwietnia 2015

  gospodarczą, skorzystała z możliwości obniżenia przedmiotowejskładki, stosując art. 18a ust. 1 u.s.u.s. art. 18a u.s.u.s. 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (...)

 • Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński? 24 Kwietnia 2015

  gospodarczą, skorzystała z możliwości obniżenia przedmiotowejskładki, stosując art. 18a ust. 1 u.s.u.s. art. 18a u.s.u.s. 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  jest zasadna, lecz w innej wysokości; udowodnienie zasadności podwyżki ciąży na właścicielu. 6. (uchylony). 6a. W przypadku: 1) określonym w ust. 5 pkt 1 lokator jest obowiązany (...)

 • Darowizna pieniężna dla straży pożarnej18 Lutego 2008

  . Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jednakże w przypadku (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • VAT-25

  Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone (...)

 • Jak odzyskać prawo jazdy po 2-óch latach ?

  Mąż prowadził samochód w stanie nietrzeżwym . Zabrano mu prawo jazdy na dwa lata. Okres ten już minął . Moje pytanie brzmi - Czy oprócz tego , (...)

 • Wyjazd za granicę trzeba będzie zgłosić do urzędu gminy !!!

  Obywatel polski będzie musiał zgłosić fakt wyjazdu za granicę w urzędzie gminy. Jeśli wyjazd ten będzie dłuższy niż sześć miesięcy, będzie (...)

 • napoje w pracy

  praca na kotłowniach zawsze należała do tych prac objętych warunkami szkodliwymi, uciążliwymi. wszystko zależało jak zakwalifikowano warunki panujące (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane