Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak usunąć swoją historię kredytowa z BIK? 8 Czerwca 2015

  utworzone na podstawie art. 105 ust. 4, informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykonywane, z zastrzeżeniem art. 104, art. (...)

 • Usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej25 Marca 2008

  podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe obowiązane są dostosować przetwarzanie informacji zgromadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wymagań w niej (...)

 • Dziedziczenie środków na rachunku bankowym7 Lutego 2011

  (lokacie) są uregulowane w Prawie bankowym i Kodeksie cywilnym. Wnioskując a contrario z art. 55 ust. 2 i 56 ust. 5 pr. bank., środki zgromadzone na tych rachunkach wchodzą w skład spadku. (...)

 • Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza6 Sierpnia 2012

  wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy. Na podstawie art. 57 prawa bankowego przepisy art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 nie dotyczą rachunku, o którym (...)

 • Termin przedawnienia roszczeń w prawie telekomunikacyjnym16 Lipca 2009

  wykonania umowy o świadczenia telekomunikacyjne (zarówno przez dostawcę takiej usługi, jak i odbiorcę), poza przypadkiem odpowiedzialności określonej w art. 105 (opisanej wyżej), (...)

 • Zajęcie rachunku bankowego 17 Grudnia 2012

  jego ustawowych zadań (art. 105 ustawy). Ten sam przepis nakazuje również innym bankom i instytucjom finansowym udzielenia informacji w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne (...)

 • Odstąpienie od umowy kredytu na zakup kosmetyków. 11 Czerwca 2015

  poinformowany o prawie odstąpienia i że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa można odstąpić na warunkach wskazanych (...)

 • Ochrona transportu pieniędzy3 Grudnia 2011

  22 sierpnia 1997 roku o ochronie dóbr i mienia (Dz. U. Nr 114 poz. 740). Należy sądzić, że przyjęcie tej ustawy spowodowało rezygnację z powtórzenia w nowym Prawie bankowym (...)

 • Czy mam szansę na wypisane z MIG-RB?3 Sierpnia 2015

  informacje ze zbioru. W Pani przypadku – jeżeli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w przywołanym powyżej art. 105 a ust. 3 prawa bankowego (a mając na uwadze informacje (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  przedawnienia roszczenia o zapłatę mandatu określa również wskazana ustawa: Art. 77. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub (...)

 • Naruszenie tajemnicy bankowej przez bank13 Czerwca 2005

  Nadzoru Bankowego. Celem nadzoru jest zapewnienie: bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, zgodności działalności banków z przepisami niniejszej ustawy, ustawy (...)

 • Sprzedaż i zakup mieszkania a podatek dochodowy8 Lutego 2008

  jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru. (art. 28 ust. 4 ustawy o PIT). Jak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy o PIT przychodem z odpłatnego zbycia (...)

 • Wniosek do banku o wypis z MIG BR. 29 Maja 2015

  danych osobowych w oparciu o art. 105a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe, Dz.U.2012.1376 j.t. Informację o decyzji podjętej w sprawie niniejszego wniosku (...)

 • Przekazanie przewłaszczonego majątku24 Stycznia 2012

  zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.Zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które wydało prawo jazdy, o rozpoczęciu (...)

 • Przeznaczenie na cele mieszkaniowe29 Marca 2010

  w 2009 r., tj. zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, (...)

 • Zawarcie ugody z bankiem o umorzenie odsetek karnych.8 Lipca 2015

  i przekazał sprawę do firmy windykacyjnej. Chcieliśmy zawrzeć ugodę z bankiem o spłatę zaległości oraz umorzenie odsetek karnych. Proszę o pomoc w tej sprawie. Opinia niniejsza sporządzona (...)

 • Sprzedaż mieszkania i cele mieszkaniowe19 Stycznia 2009

  właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru. (art. 28 ust. 4 ustawy o PIT). Jak (...)

 • Granice tajemnicy bankowej28 Czerwca 2002

  Czy bank państwowy ma prawo udzielać innym bankom informacji na temat stanu zadłużenia swoich klientów? W prawie bankowym znajduje się przepis, który zobowiązuje banki do zachowania tajemnicy

 • Dostęp komornika do historii rachunku bankowego13 Marca 2009

  dokonywanych na rachunku bankowym dla prawidowego prowadzenia egzekucji, bank będzie musiał ją przekazać. Nie będzie mógł przy tym zasłonić się tajemnicą bankową, ponieważ art. (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  wskazany cel społeczny. Należy zauważyć, że przepis ten mówi nie tylko o naruszeniu dóbr osobistych, ale też o zagrożeniu ich cudzym działaniem. W takim przypadku właściwym (...)

 • Katalog celów mieszkaniowych18 Grudnia 2008

  (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o (...)

 • Sposób zarachowania wpłat na zaległe składki ZUS22 Sierpnia 2007

  do ZUS o zmianę kolejności zarachowania dokonywanych z tytułu zadłużenia wpłat na poczet należności głównej, co w znacznym stopniu zwolniłoby narastanie odsetek karnych? Zgodnie z przepisami ustawy (...)

 • Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej. 9 Czerwca 2015

  w oparciu o przepisy:  -ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.) – dalej p.a -ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo (...)

 • Czy muszę mieć zgodę autora na zamieszczenie cytatu z jego książki w moim opracowaniu? 15 Lipca 2015

  korzystałem. Czy pomimo tego muszę starać się o zgodę autora na użycie cytatu z jego pracy? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Ratunku Kruk ściga PILNE

  Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane