Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  . Tutaj znów należy wskazać właściwy adres do doręczeń, a do tego dokładnie opisać, iż dowiedział się Pan o wydaniu nakazu zapłaty dopiero z zawiadomienia o zajęciu (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  podstawie art. 26. 6. Do ponownego ustalenia wysokości emerytury, o której mowa w ust. 1-5, z tytułu podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu przyznania emerytury (...)

 • Infomacja dla pracownika o warunkach stosunku prac7 Czerwca 2010

  21.00 a 7.00 albo wskazanie przepisu art. 151 z ind. 7 par. 1 k.p. - należałoby przyjąć, że porą nocną byłyby wszystkie godziny pomiędzy 21.00 a 7.00. informacja, stosunek pracy, pracodawca, (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie wypowiedzenia5 Lipca 2006

  ), a w razie wstrzymania się z wypłatą pracownikowi odszkodowania przewidzianego w art. 55 § 1[1] zdanie drugie kp, także w procesie wytoczonym przez pracownika o to odszkodowanie. Zgodnie (...)

 • Kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego30 Listopada 2006

  wypowiedzenia umowy o pracę, co w przypadku odmowy przyjęcia tegoż wypowiedzenia byłoby równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę? Jedno jest pewne - ich drogi muszą się rozejść. Zgodnie (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika30 Sierpnia 2005

  obowiązku dochodzenia od pracownika odszkodowania na podstawie art. 611 i art. 612 (jest to jego prawo), a zatem w razie wytoczenia powództwa przez pracownika o odszkodowanie z § 11 art. (...)

 • Szkolenie zatrudnionego pracownika a podnoszenie kwalifikacji1 Lipca 2011

  ( dalej k.p. ) pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Skonkretyzowaniem tego ogólnego obowiązku jest art. 94 k.p. Określający obowiązki (...)

 • Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dla pracownika ubliżającego pracodawcy8 Kwietnia 2011

  wspomnianego orzeczenia :     * Uwzględnieniu w ramach art. 45 kp podlegają takie przymioty pracownika związane ze stosunkiem pracy, jak jego dotychczasowy stosunek do (...)

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa25 Lipca 2007

  , prezes sądu przesyła jego odpis prokuratorowi, wzywając go do nadesłania w terminie 14 dni akt postępowania przygotowawczego. Zgodnie z art. 55 kpk ten akt oskarżenia powinna (...)

 • Czy należy mi się odszkodowanie za zwolnienie z pracy?16 Lipca 2015

  związku z art. 300 k.p.)”. W wyroku z dnia 25 lutego 2009r. (sygn. Akt: II PK 186/08; LEX nr 607355) wspomniany sąd wyraził takie same stanowisko, podnosząc, że: „Zawarcie (...)

 • Zwolnienie pracownika niezdolnego do pracy po wykorzytaniu przez niego zasiłku chorobowego19 Maja 2011

  przesłankę o czym świadczą tezy orzeczenia z dnia 21 września 2006r. (sygn. akt II PK 6/2006, LexPolonica nr 2099537 ) :· „Skoro pracodawca nie wiedział o dalszej niezdolności (...)

 • Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?4 Maja 2015

  świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu (...)

 • Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta20 Września 2010

  zapisami art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z kolei zapis art. 106 ust. 3 ww. statutu zabrania kopiowania udostępnianych dokumentów, arbitralnie ograniczając (...)

 • Umowa o pracę dla nauczyciela kontraktowego21 Kwietnia 2009

  nauczyciela, wyłącza stosowanie art. 25[1] kp, zgodnie z którym zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o (...)

 • Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki13 Czerwca 2011

  niemożności rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w wieku przedemerytalnym. Tym samym należy stwierdzić, iż podstawa uzasadniająca wypowiedzenie warunków pracy i płacy określona w punkcie 1 (...)

 • Umowa na czas określony a wypowiedzenie21 Stycznia 2011

  . Zgodnie z art. 33 kodeksu pracy, dalej k.p. wynika, że umowa taka może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem jeżeli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i jeżeli w umowie była (...)

 • Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela5 Września 2006

  społecznego (art. 8 kodeksu pracy). Czy w takiej sytuacji mam prawo do niestosowania się do przepisów o związkach zawodowych i również tym trzem nauczycielom ograniczyć zatrudnienie? (...)

 • Kwalifikacja trzeciej umowy na czas określony29 Marca 2007

  niedopuszczalności zakwalifikowania umowy o pracę zawartej na czas próbny do umów o pracę na czas określony związanych rygorem, o którym mowa w art. 25 [1] kodeksu pracy. (...)

 • Urlop macierzyński a umowa na czas określony20 Marca 2007

  wyznaczony termin porodu miał przypaść na 8 marca, to pracodawca zawarł umowę na czas określony właśnie do tej daty. W związku z tym, na podstawie art. 177 § 3 kp, umowa przedłuża (...)

 • Czy służebność przesyłu się przedawnia? 2 Czerwca 2015

  postanowi obciążyć kosztami tych opinii właśnie Państwa7 .     1 Art. 305¹ k.c. w zw. z art. 49 k.c. 2 Art. 305² k.c 3 Chodzi w tym wypadku o zasiedzenie służebności (...)

 • Odszkodowanie za linie wysokiego napięcia przechodzącą nad działką. 27 Kwietnia 2015

  28 lipca 1990 r., o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. 1990, nr 55, poz. 321), do zasiedzenia, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. (...)

 • Zadaniowy czas pracy a nadgodziny14 Kwietnia 2009

  (art. 140 kp) pracodawca powinien wykazać, że powierzał pracownikowi zadania możliwe do wykonania w czasie pracy wynikającym z norm określonych w art. 129 kp" (tak: SN w wyroku (...)

 • Przejście pracowników9 Lutego 2007

  celowościowe w danym przedsiębiorstwie. Jeśli więc każdy z działów można uznać za zorganizowaną część zakładu pracy, to będziemy mieli do czynienia z przejęciem, o którym mowa w art. (...)

 • Sprostowanie świadectwa pracy4 Listopada 2008

  wypowiedzenia przez pracownika Art. 55 § 1[1]. Czy powyższe zapisy są poprawne, czy powinnam poprosić o sprostowanie tego świadectwa? Zgodnie z art. 97 § 2¹ k. p. pracownik (...)

 • Sprawdzenie akt księgi wieczystej17 Grudnia 2008

  akt księgi wieczystej zależy od wykazania interesu prawnego. Brak wykazanie interesu prawnego stanowi barierę w dostępie do akt księgi wieczystej, a zatem odpowiednie sformułowanie przyczyn, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane