Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zamówienia publiczne - protest9 Listopada 2007

  internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 albo 14 dni od zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków (...)

 • Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy1 Marca 2007

  związku z tym kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia określoną w dniu zatwierdzenia budżetu i tym samym wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)

 • Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych5 Listopada 2007

  terminie od daty otrzymania pisemnej informacji od zamawiającego. Jaką formę otrzymania informacji od zamawiającego przyjmuje się za wiążące informacja przesłana faksem czy listem (...)

 • Zabezpieczenie wykonania umowy przez wykonawcę2 Marca 2005

  ; skoro nie doszło do wykonania umowy – ma ono służyć swoistej rekompensacie niewykonania umowy. zamówienia publiczne, zabezpieczenie wykonania umowy, kara umowna, wykonanie umowy przez (...)

 • Protest w przetargu nieograniczonym28 Grudnia 2005

  zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro. (...)

 • Graniczne kwoty w przetargach publicznych18 Września 2007

  europejskich, zamówienia publiczne, brutto, netto, wartość zamówienia

 • Wartość zamówienia - netto czy brutto?20 Maja 2005

  dotyczy kwoty netto szacowanego wynagrodzenia – kwoty bez podatku od towarów i usług. wartość progowa, 6000. 6.000, euro, art. 4, zamówienia publiczne

 • Wysokość kary umownej11 Maja 2010

  przedmiotu zamówienia wynosi 200 tys. złotych - do jakiej kwoty możemy żądać od wykonawcy za dzień opóźnienia? Zasady dotyczące kary umownej zawarte są w przepisach kodeksu (...)

 • Umorzenie kosztów leczenia11 Października 2007

  należności wydaje się uzasadnione. Przepisy nie rozróżniają tu należności obywatela polskiego od należności innych osób. Umorzenie kosztów leczenia, dyscyplina finansów publicznych, finanse (...)

 • Złamanie tajemnicy firmy11 Maja 2005

  odszkodowanie nie powinno przekroczyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego w dniu wyrządzenia szkody, jednak treść art. 122 kp wprowadza wyłom od tej zasady przewidując, iż (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane