Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zaświadczenie o zatrudnianiu pracownika w SIWZ9 Marca 2007

  prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi; wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, (...)

 • Zamówienia dla których obligatoryjny jest przetarg27 Października 2003

  , obsługą sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego. Równowartość kwoty 600 000 EURO dla usług i dostaw oraz kwoty 5 000 000 EURO dla robót budowlanych (...)

 • Zamówienia publiczne - protest9 Listopada 2007

  internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 albo 14 dni od zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków (...)

 • Stwierdzenie nieważności umowy24 Maja 2007

  stwierdzono, iż postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki zostało przez zamawiającego wszczęte z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. (...)

 • Zamówienia publiczne11 Kwietnia 2012

  samochodu strażackiego wyłącznie wtedy, gdy wartość zamawianej dostawy (samochodu strażackiego) przekroczy kwotę 193 000 euro. zmównienia publiczne, wartość zamówienia, przetargi,

 • Stawka podatku VAT w zamówieniach publicznych9 Listopada 2007

  podatku od towarów i usług." zamówienia, publiczne, protest, VAT, stawka, nieważność

 • Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy1 Marca 2007

  związku z tym kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia określoną w dniu zatwierdzenia budżetu i tym samym wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)

 • Obowiązek złożenia sprawozdań przez zamawiającego6 Maja 2008

  zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, rodzaju zamówienia, przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr (...)

 • Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych5 Listopada 2007

  terminie od daty otrzymania pisemnej informacji od zamawiającego. Jaką formę otrzymania informacji od zamawiającego przyjmuje się za wiążące informacja przesłana faksem czy listem (...)

 • Pomoc z PFRON dla spółki a zamówienie publiczne31 Sierpnia 2007

  1-4, wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (są to kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane