Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu16 Stycznia 2009

  Szkody majątkowe Spółdzielni Mieszkaniowej sięgają wielu milionów złotych. Oskarżeni odpowiadają z artykułów 18 paragraf 3 kk w zw. z art.296 paragraf 3 kk. Czy w tym wypadku (...)

 • Przedawnienie pomówienia 28 Października 2008

  Pani X otrzymała odpis aktu oskarżenia z wydziału karnego z artykułu 18 paragraf 3 kk w związku z art. 212 paragraf 1 kk. Sytuacja w związku z którą formułuje się oskarżenie (...)

 • Odszkodowanie w procesie karnym26 Listopada 2012

  możliwość istnieje jeżeli skazany uchyla się od wykonania orzeczonych środków karnych. Odszkodowanie z art. 46 k.k. o którym pisano powyżej jest uznawany właśnie za środek (...)

 • Wysokość nawiązki12 Kwietnia 2007

  tej szkody w wysokości 100 000 zł ( na podstawie art.46 kk). Czy sąd może orzec taką sumę zadośćuczynienia, mimo, że kiedy miał miejsce wypadek, art. 48 kk miał inną treść? Zgodnie (...)

 • Naprawienie szkody w postępowaniu karnym15 Stycznia 2007

  Czy osoba poszkodowana w wypadku drogowym na skutek potrącenia ją samochodem przez sprawcę wypadku i doznania w wyniku tego uszkodzeń ciała może we wniosku o naprawienie szkody art. 46 kk może

 • Egzekucja należności z wyroku karnego17 Grudnia 2004

  zwieszając karę na trzy lata wyznacza obowiązki wymienione w art. 72 paragraf 2 (np. naprawienie szkody) w terminie krótszym niż okres zawieszenia aby zobligować sprawcę przestępstwa do zrealizowania

 • Ochrona bezpaństwowca w postępowaniu karnym22 Lutego 2007

  prywatnym o czyn z art. 212 paragraf 1 k.k. przeciwko obywatelowi Polski. Czy na mocy prawa międzynarodowego i polskiego jest dopuszczalne powództwo prywatnoskargowe apatrydy, to jest o czyn z art (...)

 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa21 Stycznia 2007

  sprawę funkcjonariusza policji. W jaki sposób zawiadomić prokuraturę o niezgodnym z moim zawiadomieniu o przestępstwie prowadzeniu sprawy, proszę o paragraf z Kodeksu Karnego, który mówi o świadomym

 • Przedawnienie przestępstwa fałszerstwa dokumentu13 Kwietnia 2006

  związane jest okreslone prawo albo, który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mogącej mieć znaczenie prawne. Według art. 270 paragraf 1 k.k

 • Rozwód - podział majątku wspólnego12 Lipca 2005

  wolności do roku. Ściganie tego przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego. Musiałaby Pani rozważyć ewentualność zgłoszenia na Policji popełnienia czynu zabronionego z art. 212 § 1 kk. (...)

 • Przesłuchanie i ukaranie nierzetelnego biegłego26 Kwietnia 2005

  popełnieniu przestępstwa przez biegłego. Przestępstwo z art. 233 § 4 k.k. jest dokonane z chwilą, gdy fałszywa opinia dojdzie do świadomości przesłuchującego (Sądu) lub w przypadku przesyłki (...)

 • Fałszywa opinia biegłego24 Lutego 2005

  działania musi uzyskać wniosek Sądu na ściganie. Bowiem przestępstwo z art. 233 § 4 k.k. jest dokonane z chwilą, gdy fałszywa opinia dojdzie do świadomości przesłuchującego (Sądu) lub w (...)

 • Pomocnictwo przy podrobieniu dokumentu19 Lipca 2002

  legitymacją w pociągu - jadąc na ulgowym bilecie( w maju 2001r.). Przyznałam się do tego życiowego błędu i zostałam oskarżona z art. 18 paragraf 3 kk w zw. z art. 270 paragr. 1 kk. (...)

 • Kara za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu1 Marca 2006

  stanie po użyciu alkoholu (...) prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Paragraf 2 stanowi, że kto, znajdując (...)

 • Środek karny a odszkodowanie z OC28 Stycznia 2008

  orzeczenia - zamiast tego obowiązku - nawiązki określonej w art. 46 § 2 kk. Uchwała ta potwierdziła swoistą odrębność naprawienia szkody w ramach postępowania karnego (gdzie jest to środek (...)

 • Utracone korzyści w rozumieniu art. 286 kk.24 Marca 2011

  do należytego pojmowania przedsiębranego działania jest przestępstwem z art. 286. § 1 kk. Odpowiedzialność popełnionego przestępstwa z art. 286. § 1 kk. obejmuje również utracone korzyści (...)

 • Postępowanie karne a naprawienie szkody i krzywdy30 Stycznia 2009

  adhezyjnym nie może ulec przywróceniu. Jeżeli zatem już upłynął, możliwe jest jedynie złożenie wniosku z art. 46 k.k. szkoda, krzywda, zadośćuczynienie, odszkodowanie, postępowanie (...)

 • Egzekucja nawiązki z wyroku sądu karnego8 Grudnia 2005

  (art. 46 § 2 K.k.). Nawiązka stanowi roszczenie majątkowe zasądzone w wyroku sądu karnego. Takie roszczenie podlega egzekucji w razie braku dobrowolnego spełnienia świadczenia przez skazanego. (...)

 • Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw7 Kwietnia 2009

  podstawie art. 46 § 1 kk jako naprawienie szkody - dotyczyła tego samego roszczenia, o którym orzeczono już w postępowaniu cywilnym. kara, skazany, orzeczenie, nawiązka, uchylenie, (...)

 • restytucja szkód, odszkodowanie28 Czerwca 2011

  nawiązki na rzecz pokrzywdzonego. Możliwość taką przewiduje kodeks karny w art. 46. Art. 46. § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej (...)

 • Zatarcie skazania prawomocnego wyroku sądu karnego25 Kwietnia 2011

  przepis art. 76 par. 1 kodeksu karnego, zgodnie  z którym skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Paragraf 2 precyzuje, że jeżeli wobec

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa25 Lipca 2007

  Złożyłam pismo na policji, wnosząc m.in. o wszczęcie dochodzenia z mojego - pokrzywdzonego wniosku przeciwko dłużnikowi z art. 300 paragraf 1 i 2 kk. Śledztwo trwało 8 miesięcy. W maju br. (...)

 • Wymóg niekaralności pracowników socjalnych1 Grudnia 2006

  Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniony od szeregu lat, ostatnio na stanowisku p.o. kierownika Ośrodka, został w maju 2004r. skazany z art. 270 paragraf 1 k.k. Ten pracownik przed (...)

 • Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań23 Sierpnia 2005

  zostanie podana w nich nieprawda. Oczywiście - w myśl art. 233 § 2 k.k. - składający oświadczenie musi być o tym rygorze powiadomiony. W praktyce przyjęte jest, iż § 6 nie odnosi się do unormowanego (...)

 • Związanie prawomocnym orzeczeniem29 Listopada 2004

  ) prokuratura oskarżyła o naruszenie artykułu 190 paragraf 1 k.k. Wynik to kara pieniężna i umorzona sprawa. Czy można ponownie założyć sprawę ale na podstawie artykułu 157 kodeksu karnego? (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • art. 286 § 1 kk

  Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem (...)

 • pobicie z \"utwardzeniem dłoni\"...

  Wczoraj w pubie koło domu wdałem się w bójkę przy piwie mozna by powiedzieć. Kilka łysych małolatów(takokoło 20-22 lata) zaczepiało kumpla przy (...)

 • Pomoc prawna w sprawie o rasizm PILNE!

  Witam! Niestety dotknęła mnie bardzo nieprzyjemna sprawa (wyłacznie z mojej głupoty ..)która ciagnie się za mną już kilka miesięcy. KIlka miesięcy (...)

 • Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie?

  Witam, chciał bym prosić Państwa o zainteresowanie niezwykłą i szokującą sprawą która toczy się przed sądem w Bielsku- Białej. Sprawa była (...)

 • skrócenie kary zabrania prawo jazdy

  witam. mam pytanie do prawników a mianowicie w grudniu ubiegłego roku miałem kolizję prowadziłem samochód po alkoholu (2promile) sąd zabrał mi (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane