Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Uznanie rozwodu sporządzonego w Tajlandii21 Grudnia 2007

  rozwodowego orzekającego rozwód. W piśmie należy wnosić o uznanie za skuteczny na obszarze Polski akt rozwodowy z wskazaniem m. in. sygnatury i daty aktu. Wniosek należy uzasadnić. Do (...)

 • Trudności w uzyskaniu dokumentu dla sądu4 Listopada 2010

  podstawie akt sprawy spadkowej znajdującej się w tym sądzie. Ponieważ Pani nie była uczestnikiem tego postępowania, nie może Pani zapoznać się z aktami, w tym uzyskać odpisu. Co jednak istotne, (...)

 • Zażalenie na połączenie spraw2 Maja 2006

  przyjąć, że to wszystko nastąpiło na posiedzeniu niejawnym. Wiem z KPC, że w sprawach z zakresu prawa pracy sąd powinien dążyć do wydania wyroku już na pierwszej rozprawie, oczywiście, (...)

 • Spełnienie roszczenia po wniesieniu pozwu26 Listopada 2008

  ;rym sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. Jak więc wynika z powyższego, (...)

 • ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki 27 Lipca 2015

  (sygn. Akt: III Aua 1615/11; LEX nr 1220573 wyrok z dnia 6 września 2012r.). W wyroku z dnia 5 lipca 2012r. (sygn. Akt: I UK 101/12; LEX nr 1250560) Sąd Najwyższy wskazał (...)

 • wyrok zaoczny16 Grudnia 2010

  otrzymywanie odpisów, kopii lub wyciągów z tych akt. wyrok, sprzeciw, akta, odpis, wyciąg

 • Jak uzyskać odpis wyroku rozwodowego?16 Sierpnia 2016

  ). Prosimy nie zapomnieć o podaniu we wniosku sygnatury akt sprawy. Opłata od takiego odpisu wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.     wyrok, odpis, (...)

 • Wydawanie kserokopii i odpisów akt sprawy15 Lutego 2007

  przesłuchanie części świadków i wyznaczył kolejny termin. W związku z tym, iż do akt sprawy wpłynęło rozliczenie szkody przesłane z firmy ubezpieczeniowej dotyczące uszkodzenia (...)

 • Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.7 Lipca 2015

  niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Jak wynika z wyroku (...)

 • Jak odzyskać pieniądze za wymianę okien? 29 Kwietnia 2015

  wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 7 października 1992 r., sygnatura akt I ACr 498/92, OSA 1993, z. 6, poz. 38: „Wydanie przez wynajmującego przedmiotu najmu (...)

 • Tryb uproszczony i zwykły w procesie karnym16 Maja 2005

  wyroku skazującego wobec oskarżonego. W postępowaniu uproszczonym, jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, a sprawę skierowano na rozprawę główną, odpis aktu oskarżenia (...)

 • Jak znieść obowiązek alimentacyjny po udowodnieniu że nie jestem ojcem dziecka? 9 Kwietnia 2015

  prawna została przygotowana na podstawie: - ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 788 z zm.) - dalej kro, - ustawy z dnia (...)

 • Przeglądanie akt sprawy - postępowanie karne30 Października 2007

  której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Przepis art. 156 kpk reguluje natomiast zagadnienie dostępu (...)

 • Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.9 Lipca 2015

  kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione należy uznać dalsze alimentowanie go. Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z 12 (...)

 • Skutki nieprawidłowego pełnomocnictwa8 Października 2007

  umocowanego w tego typu sprawie? Zgodnie z art. 89 par. 1 k.c., pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy (...)

 • Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta20 Września 2010

  zapisu o ograniczeniu udostępniania informacji publicznej w określonych godzinach za niezgodne z prawem (wyrok WSA w Rzeszowie z 7 listopada 2007 r., sygn. II SA/Rz 438/07; wyrok WSA w Gliwicach (...)

 • Czy klient ma prawo żądać wymiany towaru? 20 Maja 2015

  niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami);  (...)

 • Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony29 Grudnia 2006

  korzyść materialną w wysokości 0.5 ml zł poprzez odpis jakoby utraconych towarów z urzędu skarbowego jak również wnioskował w sądzie o naprawienie szkody. Doskonale zdając sobie (...)

 • Odwołanie członka zarządu25 Września 2007

  zarządu, który był ponadto pracownikiem spółki W wyroku z 16 czerwca 1999 roku, sygn. akt I PKN 117/99, publ. OSNAPiUS 2000, nr 17, poz. 646, Sąd Najwyższy stwierdził, iż z (...)

 • Odwołanie od decyzji meldunkowej18 Maja 2010

  niektórych przepisów ustawy meldunkowej z Konstytucją i permanentnie uniemożliwia mi wykonanie obowiązku meldunkowego. Jak mogę poradzić sobie z odmową urzędnika samorządowego tak (...)

 • Odpisy pism procesowych i termin ich składania5 Września 2005

  oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. W wyroku z dnia 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 580/00, OSNP 2003/14/332) Sąd Najwyższy stwierdził, że Stronie, której (...)

 • Prawa osoby oskarżonej21 Stycznia 2005

  postanowiłem porozmawiać z kierowcą samochodu ochrony, który jechał za mną. Okazało się, że jest to ochroniarz z cementowni, który stwierdził, że złom jaki mam na aucie ukradłem z (...)

 • Odpowiedzialność adwokata względem reprezentowanego przez niego klienta1 Marca 2011

  jeżeli adwokat uzna, że wniesienie środka odwoławczego w prowadzonej przez niego sprawie z wyboru lub z urzędu jest bezzasadne, a klient z tym stanowiskiem się nie zgadza, powinien bez (...)

 • Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?13 Kwietnia 2015

  życia, nie uprawnia do ich uzyskania (wyrok SN z dnia 4 maja 1972 r., III CRN 48/72, RPEiS 1973, z. 2). Dodajmy, że postawa taka nie tylko nie uprawnia do dochodzenia alimentów, ale tak- (...)

 • Inicjatywa dowodowa w postępowaniu cywilnym27 Czerwca 2006

  skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód nie wskazany przez stronę. W połączeniu z ogólną regułą dowodową określoną w art. 6 kc, zgodnie z którą ciężar dowodu określonego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Obywatelstwo niemieckie

  Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie (...)

 • intrum justitia - pilne

  Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, (...)

 • Podwyższenie alimentów

  Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Po 6 miesiącach (...)

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)

 • Rozwód kościelny - PILNE!!!

  Czy może mi ktoś pomóc w sprawie unieważnienia małżeństwa kościelnego? Jeszcze mam jedno pytanie: Czy jeżeli rozwód cywilny miałam 3 lata temu, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane