Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. § 2. Pozostają w mocy bez potrącenia (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  adresatowi (art. 139 § 1 i postanowienie SN z dnia 14 września 2000 r., I PZ 57/00, OSNP 2002, nr 9, poz. 213). (Dolecki H. (red.), Wiśniewski T. (red.), Gromska-Szuster I., Jakubecki (...)

 • Czy mogę się starać wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych24 Czerwca 2015

  możliwością zawarcia układu;  4) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;  5) oddaleniu (...)

 • Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy15 Marca 2005

  majątku dłużnika, miejsce zamieszkania i adresy reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni. Jeżeli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z (...)

 • Jak zabezpieczyć się przed długami ojca? 27 Maja 2015

  ;wnież z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów (...)

 • Czy pracodawca ma prawo odmówić mi urlopu wychowawczego po urlopie macierzyńskim? 1 Lipca 2015

  ;rym zamierza on korzystać z tego urlopu. Pracodawca nie może udzielić takiego urlopu z własnej inicjatywy. We wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik wskazuje: datę (...)

 • Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu20 Grudnia 2006

  skomplikowana. Zgodnie bowiem z art. 618. § 1 kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności (...)

 • Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?31 Marca 2015

  zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz (...)

 • Zwrot opłaty za wniosek o dopuszczenie do obrotu18 Października 2010

  z ustawą Prawo Farmaceutyczne i z jej rozporządzeniem wykonawczym. Procedura oceny formalnej wniosku trwa 14 dni i w ciągu tego czasu otrzymaliśmy jedno wezwanie do uzupełnienia (...)

 • Odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości15 Lutego 2007

  cywilnego, z wyjątkiem przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania. W związku z tym wniosek o ogłoszenie upadłości powinien spełniać wymagania pisma procesowego, (...)

 • Firma zwolniła mnie bez wypłaty wynagrodzenia. 27 Lipca 2015

  ;głby Pan uzyskać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W naszej jednak ocenie, należy dochodzić całości niewypłaconego wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu stosunku (...)

 • Informacje na temat spółki z o.o.1 Lipca 2015

  lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia (...)

 • Kiedy składać wniosek o przywrócenie terminu 25 Marca 2008

  złożenie wniosku płynie od momentu dowiedzenia się o uchybieniu, czy od momentu złożenia tego ewentualnego wniosku z "ostrożności procesowej", a więc przy braku wiedzy nt. ewentualnego (...)

 • W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?10 Sierpnia 2015

  wypowiedzenia zmieniającego) oraz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez Panią. W okresie urlopu macierzyńskiego Pani umowa o pracę może być rozwiązana (...)

 • Podpisanie wypowiedzenia umowy o pracę z datą wsteczną. 7 Maja 2015

  . Natomiast, jeśli sąd orzeka już po rozwiązaniu umowy o pracę (co jest regułą w polskich sądach) – może orzec o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach (...)

 • Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.24 Sierpnia 2015

  właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia (...)

 • Niewypłacalność kontrahenta3 Kwietnia 2012

  stosownego wniosku o ogłoszenie upadłości w przepisanym terminie z własnej winy. Może się również zdarzyć tak, iż mimo złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (...)

 • Dofinansowanie pracownika w firmie.26 Maja 2015

  Chciałabym się dowiedzieć co należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie pracownika w firmie ? Oraz prosiłabym o wyjaśnienie mi na co można przeznaczyć uzyskane w ten sposób (...)

 • Dopłaty uzupełniające dla rolników13 Kwietnia 2007

  działek we wniosku o jednorazową pomoc. Jeśli przedsiębiorstwo przetwórcze wykonuje umowę o przetwórstwie na zasadach umowy kontraktacji, zawartą z niezależnym producentem rolnym (...)

 • Działka budowlana5 Października 2010

  przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80 Poz. 717 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego (...)

 • Sezonowa sprzedaż napojów14 Maja 2010

  ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r., Nr 269 poz. 2681 z późn. zmianami). Co oczywiste osoba prowadząca handel obwoźny będzie (...)

 • Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem. 3 Lipca 2015

  dziecko i liczyć się z jego zdaniem (wyrok ETPC z dnia 8 czerwca 2010 roku: Wojciech Nowak przeciwko Polsce). Przepisy k.r.o. wyraźnie wskazują, że rodzice i ich dziecko mają nie (...)

 • Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.13 Kwietnia 2015

  postępowanie układowe, albo wykaże, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy; albo, jeżeli wykaże, (...)

 • Nabycie spadku a zwolnienie od kosztów sądowych15 Października 2007

  sądowej - nieuczynienie tego wbrew wezwaniu sądu - skutkować będzie z kolei zwrotem wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd może również odebrać od osoby ubiegającej się o (...)

 • Czy można wycofać oskarżenie z prokuratury?17 Sierpnia 2015

  .  Art. 157 § 4 i 5 reguluje zasady ścigania. Wynika z niego, że przestępstwa średniego uszczerbku na zdrowiu – umyślne i nieumyślne – są ścigane z oskarżenia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • Odwołanie od zasądzonych alimentów

  Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła (...)

 • Obywatelstwo niemieckie

  Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane