Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Spółka z o.o. z obcokrajowcem16 Grudnia 2005

  Chcę utworzyć sp. z o.o. z obywatelem Ukrainy, gdzie ja miałbym 51% udziałów a pozostałe udziały małżeństwo z obywatelstwem Ukrainy. Czy są przeszkody w utworzeniu takiej spółki (...)

 • Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.13 Kwietnia 2015

  , obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami. Osoba odpowiedzialna za niezgłoszenie wniosku o upadłość w terminie, (...)

 • Wyjście wspólnika z spółki z o.o. 25 Czerwca 2015

  Mam problem z moim wspólnikiem. Chciałem wyjść ze spółki z z o.o., jednakże nie chce mi on odsprzedać udziałów. Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów (...)

 • Kwestie związane z utworzeniem spółki z o.o8 Kwietnia 2015

  ;lników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego (...)

 • Pełnomocnik z urzędu a pełnomocnik z wyboru23 Października 2006

  , powstałoby pytanie, co jest przyczyną takiej zmiany - czy oświadczenie złożone pierwotnie było  złożone zgodnie z prawdą - czy też stan majątkowy osoby wnioskującej uprzednio (...)

 • Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości14 Marca 2007

  zabezpieczona hipoteką, gdyż w ten sposób jedna wierzytelność zostałaby zaspokojona dwukrotnie - raz z tytułu uprzywilejowania związanego z hipoteką a drugi raz podczas obliczania stosunku (...)

 • Egzekucja z udziału w spółce z o.o.21 Marca 2005

  żądanie wierzyciela komornik wyda mu odpowiednie zaświadczenie. Sankcją zatem, która spotka wspólnika spółki z o.o. - dłużnika będzie zajęcie jego praw udziałowych w spółce oraz poniesienie (...)

 • Wykreślenie z urzędu przedsiębiorcy z ewidencji19 Lutego 2009

  czy można z urzędu lub na wniosek syndyka nanieść adnotacje o zakończeniu postępowania upadłościowego? Zgodnie z art. 7f ustawy Prawo działalności gospodarczej organ ewidencyjny może wykreślić (...)

 • Potrącenie z pensji wierzytelności z kredytu31 Maja 2005

  otrzymawszy kopię takiego zaświadczenia z załączonym pismem z banku ma prawo potrącić wskazaną w piśmie kwotę z wynagrodzenia tegoż pracownika? Przepisy kodeksu pracy przewidują (...)

 • Potrącenie kar umownych z należnościami z faktur25 Września 2007

  umowy. Jest również zapis, iż Wykonawca zgadza się na potrącenie kar umownych z należności z faktur za roboty budowlane. Czy taki zapis jest zgodny z prawem? jeżeli nie będzie w umowie (...)

 • Zwolnienie z pracy po powrocie z urlopu15 Maja 2006

  jego rozwiązaniem. Do rozwiązania może dojść już w pierwszym dniu po powrocie z urlopów, gdy tylko zachodzą zawinione przez pracownika przesłanki uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy bez

 • Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem-rezygnacja29 Stycznia 2009

  W sp. z o.o. z jednoosobowym zarządem Prezes zrezygnował z funkcji Prezesa i członka zarządu. Czy wspólnik ponosi odpowiedzialność w czasie braku Prezesa i czy Prokurent może w tym czasie (...)

 • Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości16 Stycznia 2007

  kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że w podziale sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości, oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą: wierzyciele składający tytuł wykonawczy z (...)

 • Wymeldowanie lokatorów z mieszkania z licytacji19 Maja 2008

  ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), zgodnie z którym organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która (...)

 • Wypłata udziałów z likwidowanej spółki z o.o.9 Września 2005

  udziałów.Jest Pan osobą fizyczną, a zatem do opodatkowania będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej "ustawą").Wartość majątku otrzymanego w związku (...)

 • Zakup z Niemiec z polskim NIP24 Listopada 2008

  - polski i niemiecki z przedrostkami PL i DE. Czy mogę odliczyć VAT zawarty w tej fakturze, jak ją ująć w deklaracji i ewidencji VAT? Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów (...)

 • Cesja wierzytelności z umowy z funduszem8 Maja 2006

  inwestycyjnego. Ustawa o funduszach inwestycyjnych nie zawiera w tym względzie ograniczeń; cesja taka nie sprzeciwia się również właściwości tego typu zobowiązania (wynikającego z umowy z (...)

 • Egzekucja z zasiłku z pomocy społecznej15 Czerwca 2004

  ograniczeniu mieści się zabezpieczenie minimum egzystencji. Jest to tzw. zasada poszanowania minimum egzystencji. Stanowi ona wyjątek, swoisty wyłom w ogólnej zasadzie postępowania egzekucyjnego, zgodnie (...)

 • Apelacja z wnioskiem o zwolnienie z kosztów3 Lutego 2004

  skarżącej wyroku wraz z uzasadnieniem. Można już teraz składać wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona. Do pisma (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. § 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich (...)

 • Mienie przesiedleńcze z Norwegii28 Września 2007

  zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne ( Dz. U. Nr 94, poz.902 z (...)

 • Ryczałt z tytułu najmu 13 Stycznia 2014

  i do jego rąk wpływają środki majątkowe uzyskane z zarządu nieruchomością. Przychodami z tytułu najmu, które nie stanowią działalności gospodarczej w myśl przepisu art. 11 ust. 1 ustawy (...)

 • Umowa zlecenie z młodocianym18 Czerwca 2014

  LexisNexis (wydanie IX)”. Z kolei z art. 17 kc wynika, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona (...)

 • Spadające liście z drzewa20 Listopada 2015

  . Czyje są spadające liście? Czy należy je traktować jako szkodliwą immisję - za którą jestem odpowiedzialny - czy też może jak spadające owoce? Zgodnie z art. 148 kodeksu cywilnego owoce opadłe (...)

 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości11 Marca 2011

  potrącenie z kwotą za bezumowne korzystanie z nieruchomości, również ewentualne roszczenie o zapłatę czynszu w tym przypadku jest niezasadne, gdyż współwłaściciel nie korzysta (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)

 • Badania w RODK

  Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. (...)

 • ŻONA Z FILIPIN !!! LUDZISKA POMÓŻCIE !!!

  Sprawa wygląda tak ze poznałem za pośrednictwem internetu dziewczynę z Filipin. Chciałbym się z nią ożenić i żeby zamieszkała w Polsce. Doradźcie, (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane