Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  jest zasadna, lecz w innej wysokości; udowodnienie zasadności podwyżki ciąży na właścicielu. 6. (uchylony). 6a. W przypadku: 1) określonym w ust. 5 pkt 1 lokator jest obowiązany uiszczać (...)

 • Skazanie z art. 178a kk. a licencja na transport13 Maja 2010

  Prowadzę firmę transportową na podstawie licencji wydanej w myśl ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. W dniu 12.05.2010 r. zostałem skazany z art. 178a § 1 kk. na 1 (...)

 • Dyspozycja do usunięcia pojazdu2 Czerwca 2005

  umowy ubezpieczenia określonej w odrębnych przepisach;  usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy - zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy.  Pojazd z (...)

 • Kuchenka gazowo-elektryczna a ulga podatkowa20 Grudnia 2005

  dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., poniesione w latach 2004 - 2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i 45 ust. 3a (...)

 • Korzystanie z informacji geologicznej20 Grudnia 2007

  geologiczne i górnicze). Art. 16b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz art. 22b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zawiera zamknięty katalog wartości

 • Działalność szkoleniowa w zakresie BHP 13 Listopada 2008

  ; 1.  Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a (...)

 • Zakup samochodu ciężarowego do firmy12 Maja 2008

  ustawy, jeżeli podatnicy nabędą składniki majątku wymienione w art. 22a ust. 1, o wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł, i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy (...)

 • Tryb uproszczony i zwykły w procesie karnym16 Maja 2005

  nie przekracza 50 000 złotych. Spośród spraw o przestępstwa wymienione w pkt 1 nie prowadzi się dochodzenia w sprawach o przestępstwa określone w Kodeksie karnym w art. 155, 156 § 2, art. 157a (...)

 • Jak usunąć swoją historię kredytowa z BIK? 8 Czerwca 2015

  będzie art. 105a ust. 2 u.p.b. art. 105a u.p.b.  1. Przetwarzanie przez banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz instytucje utworzone na podstawie (...)

 • Sprzedaż środków trwałych29 Grudnia 2005

  ;art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Zgodnie z art. 22a ust. 2, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania: przyjęte (...)

 • Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja11 Kwietnia 2007

  , art. 164 § 2, art. 165 § 2, art. 168, 174 § 2, art. 175, 181-184, 186, 187, 197 § 2, art. 201, 228 § 2, art. 229 § 2, art. 230 § 2, art. 230a § 2, art. 231 § 1 i 3, art. 233 § 1 (...)

 • Wstrzymanie wykonania zobowiązania podatkowego16 Listopada 2005

  Czy gdy w momencie złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub rozłożenie jej na raty, wykonanie decyzji jest wstrzymane do momentu rozpatrzenia tych wniosków? Art. 67a § 1 ordynacji

 • Koszty uzyskania przychodu od najmu domu1 Listopada 2006

  zgodnie z art. 22a - 22o, z uwzględnieniem art. 23 ustawy. Definicję środków trwałych zawiera art. 22a ust. 1 ustawy. W punkcie 1 tego przepisu wskazano, że amortyzacji podlegają (...)

 • Dom nad morzem na wynajem9 Czerwca 2011

  skutków prawnych. Art. 71a. 1. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia: 1) wstrzymuje (...)

 • Ochrona pracowników związkowych9 Października 2003

  z art. 241 [25a] par. 1 kodeksu pracy, reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja związkowa: 1. będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską (...)

 • Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński? 24 Kwietnia 2015

  gospodarczą, skorzystała z możliwości obniżenia przedmiotowejskładki, stosując art. 18a ust. 1 u.s.u.s. art. 18a u.s.u.s. 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne (...)

 • Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński? 24 Kwietnia 2015

  gospodarczą, skorzystała z możliwości obniżenia przedmiotowejskładki, stosując art. 18a ust. 1 u.s.u.s. art. 18a u.s.u.s. 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne (...)

 • Ulga remontowa a dom letniskowy3 Października 2005

  (rekreacyjny) może być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, jeżeli jest przeznaczony do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (...)

 • Wypowiedzenie stawki czynszu 17 Stycznia 2011

  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nią: Art. 8a. 1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo (...)

 • Klasyfikacja gruntów w celach podatkowych19 Listopada 2004

  związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, kluczowym w tym przypadku jest nie tyle kto jest właścicielem, (...)

 • Amortyzacja hali namiotowej1 Października 2007

  podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Jak stanowi art. 16i ust. 1 ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, (...)

 • Zgłoszenie o nabyciu własności SD-Z113 Lutego 2008

  od prawomocnego postanowienia musi być zachowany do zgłoszenia do US? Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów (...)

 • Podatek dochodowy i VAT od podzielonej działki29 Kwietnia 2007

  rozważyć się zwrócenie do właściwego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych należy (...)

 • Podpis elektroniczny- postępowanie administracyjne21 Marca 2012

  wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: 1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

 • Sprzedaż nakładów inwestycyjnych19 Marca 2009

  zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 przeniesienie kosztów tej inwestycji na właściciela nieruchomości będącego de iure właścicielem wybudowanego obiektu zgodnie z zasadą „superficies (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.