Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń15 Kwietnia 2005

  – konkretnie art. 160 kpa - w brzmieniu obowiązującym do dnia jej wejścia w życie. Zgodnie z tym przepisem stronie, która poniosła szkodę na skutek wydania decyzji z naruszeniem przepisu art. (...)

 • Umowa z członkiem zarządu-sp. z o.o. w organizacji1 Października 2008

  . „Art. 160 § 2 należy rozumieć w ten sposób, że dopóki nie ustanowiono zarządu, dopóty spółkę w organizacji może reprezentować pełnomocnik jednomyślnie ustanowiony

 • Stawka godzinowa a czas pracy8 Grudnia 2006

  160 godzin. Wynagrodzenie należy się zatem pracownikowi w wysokości 160 x stawka godzinowa (przykładowo, jeśli stawka godzinowa wynosi 10 zł, to pracownikowi należy się 1600 zł). Jeżeli (...)

 • Agresywny pies sąsiada, jak spowodować odebranie psa?1 Kwietnia 2015

  psów stanowiło umyślną realizację znamion czynu zabronionego opisanego w art. 160 § 1 KK. Co istotne uznanie właścicieli psów za winnych przestępstwa narażenia człowieka na

 • Dodatek za godziny nadliczbowe29 Października 2013

  . 2002 r. Nr 200 poz. 1679). Minimalne wynagrodzenie pracownik ma otrzymać za podstawowy czas pracy, czyli za godziny, które ma przepracować w danym miesiącu, np. za 160 lub 176 godzin w zależności

 • Kolejność zaspokajania wierzycieli hipotecznych14 Stycznia 2013

  . Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz

 • Bezumowne korzystanie z gruntu a przedawnienie26 Lipca 2012

  października 1996 r., III RN 4/96, OSNAPUS 1997, nr 10, poz. 160 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 1998 r., II SA 1226/97, nie publ.). Ponadto w art. 7 ust. 1 ustawy (...)

 • Uchylone decyzje administracyjne a odszkodowanie2 Listopada 2011

  opinie na ten temat; czy doczekał się on jednoznacznego stanowiska? Kwestię szkody reguluje Kodeks Cywilny (kiedyś ta kwestia była uregulowana w uchylonym artykule 160 Kodeksu Postępowania

 • Kara upomnienia a nagroda roczna 20 Października 2011

  dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. 1997 r. Nr 160 poz. 1080). Przez określenie „pracownicy jednostek sfery budżetowej” rozumie się

 • Konsekwencje odcięcia nielegalnemu lokatorowi dopływu mediów10 Czerwca 2011

  ograniczenie w dostępie do nich. Zgodnie z art. 160 k.k. kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karzepozbawienia wolności (...)

 • Protokół z rozprawy6 Sierpnia 2010

  wgląd w treść całych akt sprawy z protokołem włącznie i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt - art. 9 kpc. Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu na podstawie art. (...)

 • Przywrócenie terminu w postępowaniu karnym7 Lipca 2010

  W marcu otrzymałam postanowienie o wszczęciu postępowania z art. 160 kodeksu karnego i 190 kodeksu karnego przeciwko pani X. Czekając na dalszy rozwój sprawy w połowie marca zadzwoniłam do

 • Pierwszeństwo zaspokojenia hipotek18 Stycznia 2010

  przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 (...)

 • Pozbawienie możliwości prostowania protokołu12 Maja 2009

  . 160 kpc, strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu, a jeśli idzie o protokół rozprawy, po której zamknięciu

 • Nielegalne składowanie azbestu5 Marca 2009

  z art. 160 ust. 1-2 ustawy Prawo o ochronie środowiska, zabronione jest wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie substancji zawierających azbest. Tym samym, ich unieszkodliwienie musi nastąpić

 • Pozostawienie dziecka w domu bez opieki9 Lutego 2009

  wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany. Stosowanie zaś do art. 160 kodeksu karnego, kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia (...)

 • Nieprawidłowe protokołowanie6 Lutego 2009

  właściwie, ustalenia sądu powinny być inne. Zgodnie z art. 160 kpc strona może żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu jednak, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu, a (...)

 • Alkohol i opieka nad dziećmi3 Lutego 2009

  kwalifikowane jako przestępstwo narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z art. 160 kodeksu karnego, kto naraża człowieka na bezpośrednie (...)

 • Eksmisja lokatora z nabytej nieruchomości23 Stycznia 2009

  powiedziała, że jej to nie interesuje. Żona powiedziała, że musi podpisać umowę najmu z nowym lokatorem i usłyszała w odpowiedzi tej Pani, że nie ma zamiaru niczego podpisywać. Lokatorka ta zajmuje cały (...)

 • Koszty zastępstwa dla radcy prawnego 8 Listopada 2008

  trzeciej,  należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. (...)

 • Pierwszeństwo w ściągalności alimentów10 Października 2008

  . - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 (...)

 • Likwidacja spółki i zwrot kapitału24 Czerwca 2008

  4 lat wynosi około 160 tys. zł. Czy w takim wypadku, biorąc pod uwagę wartość z 2004 r. a obecną, należy odprowadzić podatek od różnicy, czyli od 110 tys. zł, a 50 tys. zł potraktować jako (...)

 • Wynagrodzenie godzinowe a dni wolne11 Czerwca 2008

  wynagrodzenie: 152 godziny x godzinowa stawka wynagrodzenia brutto, czy 160 godzin x stawka? W maju (odliczając dni wolne: 1 maja, 2 maja, 22 maja) obowiązujący czasu pracy wynosi: 19 dni x 8 godzin = (...)

 • Wezwanie świadka a brak zarządzenia w protokole8 Lutego 2008

  poprzedniej rozprawy brak jest wezwania świadka na następną rozprawę, a w związku z tym może Pan na podstawie art. 160 kpc, żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak (...)

 • Wniosek o sprostowanie protokołu9 Stycznia 2008

  to niezgodne z protokołem. Sąd jednak nie uwzględnił odwołania od swojego postanowienia. Czy sąd może bezkarnie oddalać wnioski o sprostowanie protokołu? Na podstawie art. 160 kpc strony mogą (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane