Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Świadczenia urlopowe a wymiar urlopu26 Listopada 2005

  . 3 ust. 5 ustawy o ZFŚS nie wspomina o części wypoczynku, lecz o wymiarze urlopu. Wymiar urlopu - czyli okres podczas którego przysługuje uprawnienie do urlopu. Urlop udzielany jest w (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  zachowanie miesięcznego terminu dla złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu liczonego od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zaprezentowane rozwiązanie - obowiązujące (...)

 • Odstąpienie od umowy kredytu na zakup kosmetyków. 11 Czerwca 2015

  . Zauważmy przy tym, że w przedstawionych przez Panią dokumentach nie znajduje się wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży w terminie 10 dni ani wzór oświadczenia (...)

 • Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.24 Sierpnia 2015

  warunkach albo o odszkodowaniu. Art. 264 § 1 k.c. stanowi, że odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego (...)

 • Opodatkowanie wynagrodzenia pracowników za granicą6 Czerwca 2006

  ? Czy licząc 183 dni możemy uwzględnić jedynie faktyczne dni pobytu pracowników w Norwegii (nie wliczając ich pobytu w Polsce)? Czy po przekroczeniu 183 dni mamy odprowadzić podatek wstecz (...)

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska? 16 Kwietnia 2015

  terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów. Aby mógł Pan pobierać zasiłek dla bezrobotnych bez wyczekiwania 90 dni od dnia rejestracji (który to okres równocześnie (...)

 • Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?8 Maja 2015

  pomocą środków komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y) z wykorzystaniem bazy danych (w tym również zakupionej bazy danych) apeli o przekazywanie wpłat na konto, o złożenie (...)

 • Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska? 1 Kwietnia 2015

  państwa, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia

 • Okresy zatrudnienia w górnictwie30 Listopada 2011

  1982 roku o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267). Co prawda regulacja ta utraciła moc dnia 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 195 pkt 5 ustawy o emeryturach

 • Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu20 Grudnia 2006

  skomplikowana. Zgodnie bowiem z art. 618. § 1 kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności (...)

 • Wypowiedzenie a proporcjonalny ekwiwalent za urlop18 Kwietnia 2006

  dni urlopu zaległego plus 13 dni urlopu przysługującego do 30 czerwca br., czyli dni 17 minus 15 dni wnioskowanego przez pracownika urlopu)? Pracownik albo złożył wypowiedzenie (...)

 • Urlop przy umowie o zastępstwo14 Marca 2007

  wynosi w sumie 27 dni, pracownik ma prawo do urlopu w wymiarze 26 dni, a więc, w ramach drugiej umowy o pracę – 19 dni.   Odpowiadając na drugie pytanie należy wskazać, (...)

 • Apelacja od wyroku sądu grodzkiego26 Sierpnia 2008

  o wykroczenia apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Strona może w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o sporządzenie 

 • Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego6 Grudnia 2004

  na 1/4 etatu nie mógłby otrzymać i tak więcej urlopu niż 26 dni i tylko za 26 dni otrzymać wynagrodzenie. Proszę o odpowiedź czy Firma ma rację? Drastyczniej sprawa wyglądałaby w (...)

 • Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla młodocianego25 Września 2006

  nawet więcej niż 365 wymaganych dni do uzyskania prawa do zasiłku. Czy można w ten sposób sumować dni zasadniczej służby wojskowej i dni kiedy się pracowało jako uczeń w celu przygotowania (...)

 • Urlop wypoczynkowy stażysty2 Lipca 2010

  bezrobotnego odbywającego staż w miejscu pracy, pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania w miejscu pracy. Za dni wolne przysługuje (...)

 • Sprzedaż nieruchomości gminnej a przetarg3 Lutego 2009

  wywieszenia wykazu;jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.Osoby, o których mowa pkt 3, zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości (...)

 • Likwidacja spółki cywilnej małżonków30 Maja 2006

  , wpisane do gminnych ewidencji przed 1 stycznia 2007 r. muszą uzupełnić swój wpis dodatkowo o: NIP, informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, informacje o (...)

 • Termin na sprostowanie świadectwa pracy6 Lipca 2010

  sposobu rozwiązania umowy o pracę? Czy te kwestie ulegają przedawnieniu? Pracownik w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa może zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie (...)

 • Zwolnienie lekarskie a urlop bezpłatny25 Września 2007

  wystosować wniosek o przerwania urlopu bezpłatnego lub o przedłużenie tego urlopu, jednakże zgoda na taką ewentualność zależy wyłącznie od swobodnej decyzji pracodawcy (czyli może, ale (...)

 • Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na 1/210 Października 2006

  piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, m. in. o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy i wymiarze przysługującego pracownikowi (...)

 • Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.7 Lipca 2015

  od rozwiązania umowy lub żądać odszkodowania. Występując do sądu z roszczeniem o nawiązanie stosunku pracy (lub o odszkodowanie), pracownik powinien określić zatrudnienie (stanowisko, rodzaj (...)

 • Wynajem mieszkania cudzoziemcowi. 12 Maja 2015

  ) potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1. 5. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 19a ust. 3, właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie (...)

 • Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem20 Czerwca 2011

  poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego (...)

 • Podatek pracownika delegowanego8 Czerwca 2005

  spędzoną w Czechach podczas tzw. dwunastomiesięcznego okresu czasu (nie jest to suma wszystkich dni z 5 lat). Liczbę dni ustala się w oparciu - nie o rok kalendarzowy, lecz o dwunastomiesięczny (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)

 • CHOROBOWE

  Witam!Proszę mi odpowiedzieć za ile dni chorobowego płaci pracodawca a od ,którego dnia płaci ZUS/Chciałam też zapytać czy zakład pracy może (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane