Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Funkcjonariusz publiczny2 Lipca 2004

  administracyjnych. Zatem w rozumieniu kk, radny nie jest funkcjonariuszem publicznym, gdyż nie jest on pracownikiem   funkcjonariusz publiczny, gmina, radny, pracownik, samorząd

 • Przestępstwo nadużycia władzy23 Lutego 2004

  odpowiadać za czyn opisany tym przepisem konieczne jest złożenie zawiadomienia o tym fakcie do prokuratora wyższej instancji. przestępstwo, funkcjonariusz publiczny, prokurator, nadużycie władzy

 • Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny26 Września 2011

  instytucji państwowej, 7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej, 8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową (...)

 • Radny jako funkcjonariusz publiczny12 Lipca 2011

  Kodeksu karnego. Przepis ten przesądza, iż radny jest funkcjonariuszem publicznym, w rozumieniu kodeksu karnego. radny, funkcjonariusz, publiczny, kodeks, karny, kara, pojęcie,

 • Zagubienie akt sprawy11 Stycznia 2006

  zaistnieć pod warunkiem, że rzeczywiście doszło do zagubienia akt, a nie tylko do nie przekazania sądowi apelacyjnemu niepełnych akt. przestępstwo, sędzia, funkcjonariusz publiczny, akta (...)

 • Przedawnienie karalności przestępstwa20 Lutego 2004

  służbowych. przedawnienie karalności, nadużycie funkcji, funkcjonariusz publiczny, przedawnienie, przestępstwo, karalność

 • Definicja funkcjonariusza publicznego18 Kwietnia 2007

  instytucja kultury nie jest funkcjonariuszem publicznym. funkcjonariusz publiczny, definicja, dyrektor, prawo karne, samorząd terytorialny

 • Dochodzenie naprawienia szkody a przedawnienie7 Października 2003

  przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. roszczenie, odszkodowanie, szkoda, funkcjonariusz publiczny, funkcjonariusz

 • Przestępstwo łapówkarstwa7 Grudnia 2004

  wykonywać zarówno w instytucji państwowej jak i społecznej. funkcjonariusz publiczny, osoba pełniąca funkcje publiczne, funkcjonariusz, inkasent, łapówka

 • Ujawnienie informacji niejawnych1 Marca 2012

  stanowi, że funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” lub informację, którą (...)

 • Definicja komornika7 Lutego 2007

  , definicja, urzędnik państwowy, funkcjonariusz publiczny

 • Kara za znieważenie funkcjonariusza publicznego12 Lipca 2011

  ,3. został dokonany podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przez tego funkcjonariusza. znieważenie, kara, funkcjonariusz publiczny, zniewaga, obowiązki, służbowe, (...)

 • Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza 21 Lipca 2010

  skutek działań starosty i wykazać na czym ona polegała. funkcjonariusz publiczny, niedopełnienie obowiązków, informacja publiczna, dostęp do informacji, szkoda

 • Znieważenie funkcjonariusza publicznego3 Stycznia 2008

  publiczny, znieważenie, prowokacja, niewłaściwe zachowanie

 • Oplucie funkcjonariusza publicznego a kara grzywny12 Lipca 2011

  obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. oplucie, policjant, funkcjonariusz publiczny, kara, służbowy, obowiązek, grzywna, (...)

 • Komornik - status19 Stycznia 2012

  do tego organy państwowe, zwane organami egzekucyjnymi. Organem takim, obok sądu rejonowego, jest komornik sądowy - jako szczególnego rodzaju funkcjonariusz publiczny upoważniony przez (...)

 • Strona podmiotowa przestępstwa urzędniczego, opisanego w art. 231 Kodeksu karnego30 Marca 2011

  umyślności w obu postaciach, co oznacza, że funkcjonariusz publiczny musi obejmować swoim zamiarem (bezpośrednim lub ewentualnym) zarówno przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (...)

 • Poświadczenie nieprawdy przy użyciu dokumentu11 Stycznia 2011

  , w którym funkcjonariusz publiczny lub inna uprawniona osoba poświadczyła nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, także wówczas gdy poświadczenie nieprawdy zostało

 • Interpretacja art. 1037 kpc9 Grudnia 2008

  Komornik mieści się w pojęciu "osoby", albo innymi słowy czy jako funkcjonariusz publiczny jest podmiotem prawa cywilnego? Zgodnie z art. 1037 § 2 kpc, w planie podziału sąd wymieni osoby, (...)

 • Poświadczenie nieprawdy14 Września 2006

  odpowiedzialności? Poświadczenie nieprawdy (art. 271 kodeksu karnego) polega na tym, iż funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu poświadcza w nim nieprawdę (...)

 • Zaświadczenie ze spółdzielni20 Lipca 2005

  wątpliwości, iż każde poświadczenie nieprawdy może implikować negatywne konsekwencje (w tym wypadku dla spółdzielni). Zgodnie bowiem z artykułem 271 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny (...)

 • Mataczenie postępowania karnego25 Marca 2005

  państwowi, których zadaniem jest prowadzenie postępowania karnego. Kodeks karny przewiduje natomiast odpowiedzialność za przestępstwo z art. 231, a który stanowi, że funkcjonariusz publiczny, (...)

 • Poprawki i dopiski w akcie notarialnym21 Lipca 2003

  karnej za poświadczenie nieprawdy. Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym i w związku z tym podlega dyspozycji art. 271 kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że funkcjonariusz publiczny, który

 • Szkoda wywołana wprowadzeniem w błąd26 Kwietnia 2002

  drodze karnej można zgłosić doniesienie o popełnieniu przestępstawa do prokuratury. Art. 231. § 1 kodeksu karnego stanowi bowiem, że funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając swoich (...)

 • Poświadczenie nieprawdy w pismach procesowych28 Marca 2012

  Kodeksu karnego. dokument, wyłudzenie, przestępstwo, funkcjonariusz publiczny

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane