Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu7 Grudnia 2016

  Lokator ma już wyrok eksmisyjny i teraz przestał płacić odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Jak go teraz pozwac do sadu o ta zapłate, Czy wysłać mu najpierw wezwanie (...)

 • Brak zapłaty za wykonaną pracę26 Listopada 2015

  należność za wykonane prace. Firma chce zawiadomić policję o przestępstwie. Czy lepszym rozwiązaniem, nie byłoby skierowanie do sądu pozwu o zapłatę? Zgodnie z art. 648 § 1 kodeksu (...)

 • Ochrona korespondencji - Pisma zostawiane w drzwiach24 Listopada 2015

  wezwanie dla mojego męża, natomiast w dniu dzisiejszym znalazłam kopertę ze Spółdzielni Mieszkaniowej z nadrukowanym dużym napisem "Wezwanie windykacyjne". Mieszkam w bloku, w którym znajduje (...)

 • Odwołanie od decyzji sądu w sprawie odebrania prawa jazdy. 12 Sierpnia 2015

  Dostałem wezwanie do zgłoszenia sę do urzędu miasta w celu zwrócenia prawo jazdy. Wszystko przez to że nie odebrałem wezwania sądowego (byłem za granicą). Sąd skazał (...)

 • Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia? 28 Lipca 2015

  . Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. (...)

 • Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu. 11 Czerwca 2015

  , podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.  4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności (...)

 • Wezwanie do wykupienia weksla- wzór8 Maja 2015

  Witam serdecznie, potrzebuję od Państwa napisania wzoru wezwania do wykupienia weksla. Będę bardzo wdzięczna za pomoc. Miejscowość.... Data.... Imię i Nazwisko Adres zamieszkania Wezwanie (...)

 • Niespłacenie długu przez wierzyciela a weksel.7 Maja 2015

  wystawcy listem poleconym, najlepiej ZPO (za potwierdzeniem odbioru). Z chwilą upływu terminu do zapoznania się z wekslem, można liczyć odsetki od sumy wekslowej, za opóźnienie (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów (art. 924 §1 k.p.c.). W stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  się wymagalne. 4. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do (...)

 • Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?9 Kwietnia 2015

  raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu. Wniosek o umorzenie (...)

 • Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym.11 Czerwca 2013

  Jaka kara grozi za niestwienie się na wezwanie organu podatkowego wydane w trybie art. 155 ordynacji podatkowej? Niezastosowanie się do wezwania organu podatkowego może spowodować (...)

 • Dowód doręczenia wezwania dłużnikowi15 Kwietnia 2013

  Art. 1036 pkt 1 k.p.c. posługuje się pojęciem dowodu doręczenia wezwania. Jaki to musi być w praktyce dokument, jeżeli dłużnik nie odbiera pism? Dowód doręczenia dłużnikowi wezwania (...)

 • Powołanie na świadka pracownika powoda14 Września 2012

  adresowych świadka byłoby skorzystanie z usług detektywa. świadek, wezwanie, dane adresowe, udostępnienie

 • Pojęcie podania w rozumieniu kpa26 Czerwca 2012

  ) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę (...)

 • Egzekucja administracyjna z nieruchomości6 Kwietnia 2012

  ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub podlega złożeniu do zbioru dokumentów. Postanowienie o przyznaniu własności jest (...)

 • Wezwanie do sądu na świadka w sprawie karnej4 Kwietnia 2012

  rekompensaty pieniężnej z tego tytułu (chyba, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia).  Prawo (...)

 • Wezwanie do zapłaty zaległości pracowniczych3 Kwietnia 2012

  Na wezwanie związku zawodowego, pracownicy złożyli do pracodawcy wnioski o wyrównanie niewłaściwie wyliczanych należności za pracę i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży (...)

 • Odsetki od podatku od nieruchomości29 Marca 2012

  odestkami za zwłokę niezwłocznie po powstaniu zaległości podatkowej, w związku z powyższym zasadnym wydaje się pogląd, że organ może wezwać do zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami (...)

 • Wezwanie do próby ugodowej28 Lutego 2012

  Otrzymałem wezwanie do próby ugodowej, na czym ona polega? Podstawę wezwania do próby ugodowej stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Sprawy cywilne, których (...)

 • Realizacja hipoteki ustanowionej na nieruchomości17 Stycznia 2012

  komornika do zbioru dokumentów. Jednakże w stosunku do każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, (...)

 • Odmowa przyjęcia korespondencji przez adresata30 Sierpnia 2011

  Adresat oficjalnie odmówił przyjęcia wezwania do zapłaty od innej osoby prywatnej za dzierżawę gruntu. Grunt dzierżawiony jest przez 3 osoby, dwie odebrały wezwania do (...)

 • Nieznany adres świadka8 Sierpnia 2011

  . Teoretycznie jest możliwe, że sąd zobowiąże określone osoby do ujawnienia adresu świadka, jednak w praktyce prawdopodobne jest raczej, że ze względu na niemożność wezwania świadka, dowód (...)

 • Egzekucja należności za niewykonanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC6 Lipca 2011

  obowiązku ubezpieczenia można dochodzić przed sądem  powszechnym), w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, albo2) sąd ustalił prawomocnym orzeczeniem istnienie obowiązku (...)

 • Procedura złożenia skargi na uchwałę Rady gminy16 Marca 2011

  w kwestii adresata wezwania istnieją rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Obecnie wątpliwość ta sprowadza się do problemu, czy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, dokonanego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • Podrobiona legitymacja

  Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach (...)

 • Wezwanie do zapłaty - list zwykły

  Otrzymałem wezwanie do zapłaty za przesyłki, których nie dostałem (w ramach promocji wypełniłem kupon, w którym pod miejscem na podpis zamieszczono (...)

 • mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

  siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane