Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Ryczałt z tytułu najmu 13 Stycznia 2014

  przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń (...)

 • Umowy na czas określony nauczyciela kontraktowego2 Sierpnia 2013

  Kodeksu pracy stosuje się w stosunku do nauczycieli pomocniczo tylko w zakresie nieuregulowanym w ustawie. Dlatego też w stosunku do umów zawieranych na czas określony (...)

 • Urlop wypoczynkowy - dwie umowy - sumowanie11 Czerwca 2013

  tylko 20 dni. Z dniem 30 września rozwiązuję umowę w dodatkowym zatrudnieniu i 1 października przechodzę na cały etat w podstawowym zatrudnieniu. Czy jeżeli w dodatkowym zatrudnieniu (...)

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej28 Marca 2013

  przepisów wynika, że to wójt gminy jest właściwy do zawierania umów użyczenia nieruchomości na czas nieoznaczony. Z pierwszego dlatego, że mienie komunalne to także własność, (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa20 Sierpnia 2012

  występowanie w moim imieniu przed organami administracji lokalnej celu rejestracji jednej z umów. Jaka jest opłata od takiego pełnomocnictwa? Wydaje się, iż popełnia Pan pewien błąd w (...)

 • Bezumowne korzystanie z gruntu a przedawnienie26 Lipca 2012

  należy rozważyć, czy wskazane roszczenie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Działalność gminy, jak wielokrotnie podkreślono to w orzecznictwie sądów, nie ma (...)

 • Wypowiedzenie umowy18 Kwietnia 2012

  . W normalnym toku spraw umowa zawarta między stronami powinna być przez nie wykonywana, w przeciwnym razie na stronie która nie wykonała umowy lub uczyniła to nienależycie spoczywa obowiązek

 • PIT studenta od umów zleceń w Polsce i Niemczech4 Kwietnia 2012

  Student studiujący stacjonarnie na uczelni niemieckiej zameldowany na stałe w Polsce i przez większą część roku mieszkający w Niemczech uzyskał niewielkie dochody z umów zleceń w (...)

 • Podpisywanie umów przez pełnomocnika 3 Kwietnia 2012

  prawna. Nie wymaga zgody pełnomocnika. W spółce z o.o. pełnomocnictwo powinno być udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki, czyli zarząd i zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Podział majątku - oszczędności30 Marca 2012

  . 307) wynika, że od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach pobiera się podatek w wysokości (...)

 • Rodzaje umów prawno-autorskich22 Lutego 2012

  Jakie rodzaje umów dotyczących praw autorskich wyróżnia polskie prawo? Ustawa rozróżnia dwa rodzaje umów prawno-autorskich: Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 1) autorskie

 • Umowy o świadczenie usług a przepisy Kodeksu cywilnego7 Stycznia 2012

  charakterze czynności fizycznych, spowodowało zawarte w tym przepisie odesłanie. Rosnące znaczenie tych umów w praktyce sprawia, że to one są najczęściej nadal wprost utożsamiane (...)

 • Cel zawierania umów przedwstępnych23 Grudnia 2011

  Jakie jest cel zawierania umów przedwstępnych? Celem zawarcia umowy przedwstępnej jest zagwarantowanie możliwości zawarcia umowy przyrzeczonej na warunkach określonych w umowie przedwstępnej

 • Umowa ustna, typy umów21 Grudnia 2011

  następujące formy dla dokonania czynności prawnej:– ustna– pisemna (również w postaci elektronicznej, przy zachowaniu szczególnych wymogów tzw. bezpiecznego podpisu

 • Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów30 Września 2011

  generalną zasadę, zgodnie z którą zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. (...)

 • Podpisywanie umów przez członków zarządu30 Sierpnia 2011

  umowa była zawarta pomiędzy firmą A sp. z o.o reprezentowaną przez X i Y (członkowie zarządu) a firmą B sp. z o.o sp. komandytowa, reprezentowaną przez Z i P (pozostali członkowie zarządu)? W sytuacji (...)

 • Odstąpienie od umowy24 Sierpnia 2011

  od umowy i żąda zwrotu zaliczki? Celem odpowiedzi na wskazane pytanie należy w pierwszej kolejności roważyć, czy w opisanym przypadku mamy do czynienia z zawraciem umów w (...)

 • Charakterystyka zasady swobody umów21 Sierpnia 2011

  Jak doktryna prawa cywilnego charakteryzuje zasadę swobody umów? W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada swobody umów. Została ona wyrażona w art. 3531 kc1. (...)

 • Waloryzacja czynszu w umowie najmu8 Sierpnia 2011

  czy ten zapis ma jakąkolwiek moc prawną? Moje wątpliwości budzi fakt nie podania z jakiego okresu ma być ten wskaźniki, no i w ogóle pojęcie wzrostu cen i dóbr, nie znalazłem takiego wskaźnika (...)

 • Umowa o pracę jako informacja publiczna15 Czerwca 2011

  Chciałbym się zapoznać z treścią umów o pracę urzędników gminy w trybie dostępu do informacji publicznej. Czy treść umów o pracę urzędników państwowych jest informacją publiczną, (...)

 • Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki13 Czerwca 2011

  niemożności rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w wieku przedemerytalnym. Tym samym należy stwierdzić, iż podstawa uzasadniająca wypowiedzenie warunków pracy i płacy określona w punkcie (...)

 • Wykładnia umów i reguły interpretacyjne oświadczeń woli5 Maja 2011

  wola stron. Zastosowanie tej reguły wymaga wyjaśnienia, jak strony rzeczywiście zrozumiały złożone oświadczenie woli, w szczególności jaki sens łączyły z użytym w oświadczeniu (...)

 • Wyjątki od zasady swobody umów29 Kwietnia 2011

  Jakie wyjątki od zasady swobody umów wprowadzają przepisy Kodeksu cywilnego? Przepis art. 3531 od wyrażonej w nim zasady swobody wprowadza również wyjątki. Mianowicie treść (...)

 • Przepisy, które należy stosować do umów dzierżawy22 Kwietnia 2011

  przepisów umowy o najmie. Zgodnie z treścią art. 694 kodeksu cywilnego do dzierżawy będą stosowane odpowiednio przepisy o najmie. Wynika stąd, że jeśli nic innego nie wynika z przepisów (...)

 • Na czym polega zasada swobody umów?18 Kwietnia 2011

  Na czym polega zasada swobody umów? Art. 3531 kodeksu cywilnego przewiduje, iż: Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane