Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.17 Lipca 2015

  do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej (...)

 • Skutki prawne wyjścia ze spółki komandytowej.24 Czerwca 2015

  ; 2. Jako dzień bilansowy przyjąć należy:  1) w przypadku wypowiedzenia - ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia; 2) w przypadku śmierci wspólnika (...)

 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki 28 Czerwca 2013

  bilansu przez biegłego rewidenta. Spółka nie jest zobowiązana z mocy prawa do prowadzenia badań bilansu. Czy taka uchwała nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem i zatwierdzeniu sprawozdania (...)

 • Samowola budowlana4 Kwietnia 2012

  ). Termin, w jakim powinny być przedstawione wszystkie wyżej wymienione dokumenty, ustawodawca pozostawił do określenia organowi, który ustala go według swojego uznania. Termin ten nie (...)

 • Zwrot udziału w spółdzielni12 Stycznia 2012

  wypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni (art. 19 § 2). Sposób i termin zwrotu określa statut.” Powyższe oznacza, że jeśli członek spó

 • Obowiązki sprawozdawcze spółek prawa handlowego12 Sierpnia 2010

  , których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania (...)

 • Termin złożenia bilansu w spółce z o.o.8 Kwietnia 2009

  zaoferowało nam zbadanie bilansu za ten nieszczęsny 2008 rok i skorygowanie błędów, które naszym zdaniem pojawią się z winy niekompetencji poprzedniego biura. Jaki jest termin złożenia w (...)

 • Spółka w likwidacji a wycena aktywów24 Października 2008

  ? Jednym z obowiązków likwidatorów spółki z o.o. jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji. Wszystkie składniki aktywów muszą być przyjęte do bilansu otwarcia (...)

 • Termin zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego 2 Czerwca 2008

  spółek handlowych nie przewidują konkretnego terminu dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu). Jedynie zgodnie z art. 288 kodeksu spółek handlowych po zatwierdzeniu przez

 • Zatwierdzenie przeszukania i zatrzymania rzeczy14 Sierpnia 2007

  , wniosek, żądanie, termin

 • Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego8 Lipca 2007

  o zbyciu udziałów, nowy wspólnik ma prawo brać udział w zgromadzeniu wspólników i musi być o nim zawiadomiony.    termin zatwierdzenia, sprawozdanie finansowe, zwyczajne zgromadzenie

 • Termin składania sprawozdania finansowego do KRS1 Lutego 2007

  jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Termin wskazany w Ustawie o rachunkowości (...)

 • Przeniesienie pozwolenia na budowę na nabywcę9 Października 2006

  upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa wyżej (w przypadku istotnego odstąpienia), i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego

 • Niezatwierdzenie sprawozdania w terminie10 Sierpnia 2006

  podatku od osób prawnych zakreśla termin złożenia sprawozdania - 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jak wynika zatem z przedstawionego przepisu, termin (...)

 • Kadencja rady nadzorczej5 Stycznia 2006

  członków rady nadzorczej upłynie z chwilą zatwierdzenia na zgromadzeniu wspólników sprawozania finnasowego za rok obrotowy 2003.   rada, nadzorcza, kadencja, upływ, umowa

 • Termin inwentaryzacji w spółce z o.o.14 Grudnia 2005

  obrotowego, bilans, termin inwentaryzacji

 • Składanie sprawozdania finansowego do US7 Grudnia 2005

  ,  - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,  - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz

 • Obowiązek składania sprawozdań finansowych12 Lipca 2005

  sprawozdania finansowego. Brak zatwierdzenia sprawozdania nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. W takim przypadku 15 – dniowy termin do złożenia sprawozdania biegnie od (...)

 • Uprawnienia likwidatora i wartość zbywcza26 Maja 2005

  księgowej, a w pasywach nie uwzględnia się kapitału zakładowego, gdyż celem tego bilansu, inaczej niż zwykłego bilansu rocznego, nie jest zamknięcie roku obrotowego i przygotowanie podziału (...)

 • Bilans a wystąpienie wspólnika31 Marca 2005

  spółki. Dzień bilansowy zależny jest od sposobu ustąpienia wspólnika. W przypadku wypowiedzenia ustawa przyjmuje jako dzień bilansowy ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia

 • Związanie przedłożoną ofertą handlową7 Kwietnia 2004

  zawarto zastrzeżenie że oczekuje Pan zatwierdzenia dodanych warunków realizacji). Kontrahent zaakceptował określone przez Pana warunki realizacji umowy za wyjątkiem jednego, dotyczącego warunków (...)

 • Likwidacja nieprzerejestrowanej spółki6 Stycznia 2004

  tego ogłoszenia. W okresie likwidacji likwidatorzy powinni po pierwsze sporządzić bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten nalezy przedstawić zgromadzeniu wspólników celem zatwierdzenia. Do bilansu (...)

 • Likwidacja sp. z o.o.8 Maja 2003

  ma być złożony zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia, zakończenie interesów bieżących spółki, wykonanie czynności likwidacyjnych, w tym - ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań (...)

 • Bilans w celu obliczenia udziału wspólnika sp.j.23 Kwietnia 2003

  termin sporządzenia bilansu. Przepis taki znajduje sie w ustawie o rachunkowości i nakazuje sporządzenie bilansu w ciągu 3 miesięcy od dnia, na który bilans powinien być sporządzony. (...)

 • Likwidacja sp.z o.o.27 Grudnia 2002

  , odpowiadają za wyrządzoną w ten sposób ewentualną szkodę wobec spółki. 4. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który składaja wspólnikom do zatwierdzenia. 5. Likwidatorzy powinni (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • zwrot udziału

  witam, w czerwcu ub. roku sprzedałem mieszkanie spółdzielcze i od tego czasu nie mogę doprosić się zwrotu kwoty ok 650 zł tzw. udziałów członkowskich (...)

 • kto ustala plan urlopowy

  witam! Właśnie trwa sprzeczka między pracownikami w naszej firmie i każdy boi się iść do szefa, więc postanowiłam zapytać specjalistów. Kto (...)

 • Wzór umowy z biurem rachunkowym

  Prowadząc działalnosc zmuszająca do prowadzenia ksiegi przychodow i rozchodow chce to zlecic biuru rachunkowemu, chce wiedziec co powinno byc w takiej (...)

 • Umowa o dzieło

  1. Czy jako zlecający w umowie o dzieło jestem zobowiązany opłacić składkę na ubezp zdrow za wykonawcę? 2. czy istnieje ograniczenie czasowe terminu (...)

 • Miasto robi problem z wykupem mieszkania

  Witam, Moja babcia zajmuje parter w 2 piętrowym domku w atrakcyjnym punkcie miasta. Nad nią mieszka inna rodzina. Pytanie będzie takie. Jeśli nie zatwierdzono (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane