Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działaności spółki16 Sierpnia 2016

  spółki. Co powinno zawierać takie sprawozdanie? Czy istnieje jakiś wzór dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Sprawozdanie z działalności spółki (...)

 • Kiedy następuje przedawnienie zaległych składek ZUS? 18 Czerwca 2015

  przedawnienia zaległych składek ZUS już kilkakrotnie w trakcie obowiązywania ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. ulegał zmianie. Z początkiem 2003 roku (...)

 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po zamknięciu firmy. 10 Czerwca 2015

  sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty (...)

 • Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?8 Maja 2015

  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), oraz na cele religijne. 2. Miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze. Z

 • Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV5 Maja 2015

  inwalidów lub b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, (...)

 • ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę. 4 Maja 2015

  stycznia 2012 roku, z tym że w takim przypadku bieg przedawnienia będzie liczony od dnia 1 stycznia 2012 roku. Wcześniej termin przedawnienia należności z tytułu zaległych składek (...)

 • Czy istnieje możliwość na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy? 28 Kwietnia 2015

  za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. [art. 39 pkt 3 stanowi właśnie o zakazie prowadzenia pojazdó

 • Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie? 23 Kwietnia 2015

  pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 z późn. zm.). – dalej rozporządzenie; ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.) – dalej (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. § 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?13 Kwietnia 2015

  jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94, dalej: KP) i ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku - o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?10 Kwietnia 2015

  jego dokonania na terytorium RP, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty: Art. 5021 . § 1. Jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4, sąd z (...)

 • Skutki niezatwierdzenia sprawozdania zarządcy 16 Grudnia 2013

  Zarządca sądowy nieruchomością złożył w sądzie sprawozdanie za rok 2012. Ja wniosłem o nie zatwierdzenie (odrzucenie) sprawozdania. Jakie rodzi konsekwencje dla zarządcy sądowego, (...)

 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki 28 Czerwca 2013

  W spółce z o.o. na dzień 28.06 zostało zwołane zwyczajne walne zgromadzenie wspólników, które powinno zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2012. Niemniej jednak wspólnicy (...)

 • Nadzór nad stowarzyszeniem5 Kwietnia 2013

  merytorycznych. Czy i w jaki sposób mogę zmusić zarząd Stowarzyszenia do ujawnienia sprawozdań finansowych np. za 2012 rok? Zgodnie z art. 2 kodeksu postępowania administracyjnego (...)

 • Opłata za wieczyste użytkowanie21 Stycznia 2013

  (wieczystemu użytkownikowi nieruchomości stanowiącej nadal własność gminy) opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu za 2013 rok. Kluczowa dla odpowiedzi na zadane pytanie jest analiza (...)

 • Podstawa wymiaru emerytury10 Kwietnia 2012

  .   Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie może być wyższy niż 250 %.   Podstawa wymiaru emerytury w roku 2012 powinna być ustalana na podstawie ogłoszenia Prezesa GUS za (...)

 • Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu 15 Lutego 2012

  Prezes zarządu - chce zrezygnować z funkcji zarząd i wysłać do KRS u swoją rezygnację - tak, żeby został wykreślony z KRS - u ? Pragnę dodać, że prezes jest w konflikcie z jednym (...)

 • Odliczenie VAT a brak sprzedaży15 Lutego 2012

  VAT z tytułu proporcji w deklaracji za I kwartał 2012 (rozlicza się kwartalnie), uwzględniając wyłącznie w/w odsetki jako sprzedaż (w tej sytuacji odliczenie nie przysługiwałoby w (...)

 • Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową29 Stycznia 2012

  następnego roku kalendarzowego.)po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych - z uwzględnieniem pełnych miesięcy,po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok (...)

 • Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości23 Stycznia 2012

  ze sprzedaży), a to w związku z na ogół brakiem kosztów, w tym brakiem zapłacenia podatku od spadków i darowizn.Jak stanowi art. 30e ust. 1 wskazanej ustawy od dochodu z odpłatnego

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły1 Września 2011

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 r. Czy słusznie? (...)

 • Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.30 Sierpnia 2011

  (jak również w sporze z nim), spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. wybór prezesa, wynagrodzenie prezesa, prezes

 • Sprawozdania finansowe Spółki Akcyjnej29 Sierpnia 2011

  nastąpiło w ciągu 2011 roku, nie sporządziła sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. Spółka Akcyjna sporządziła sprawozdanie za okres kończący się (...)

 • Waloryzacja czynszu w umowie najmu8 Sierpnia 2011

  . W praktyce najczęściej bierze się pod uwagę wskaźnik za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji (ale jest to wyraźniej ujmowane w umowach). Jednak (...)

 • Plan finansowy wspólnoty mieszkaniowej6 Czerwca 2011

  Wspólnota Mieszkaniowa złożyła sprawozdanie finansowe za 2010 rok, według którego różnica pomiędzy przychodami i kosztami wyniosła ok 10 tys. zł. z czego część 2 tys. zł (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane