Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Rozwiązanie umowy z powodu nieobecności 22 Września 2016

  Firma ma kilku pracowników, którzy nie pojawili się w pracy dłuższy okres po zakończeniu pracy na wyjazdowej budowie. Nieobecność pracowników sięgała 2 miesięcy. Firma (...)

 • Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy18 Maja 2016

  urząd wyda decyzję o warunkach zabudowy? Chcemy dać jasny sygnał naszego sprzeciwu w taki sposób, aby skutecznie blokować inwestycję na kolejnych etapach procesu wydawania pozwolenia na (...)

 • Droga konieczna o szerokości 4,5 m18 Marca 2016

  funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Przepisy te związane są z planowaną inwestycją budowlaną i uzyskaniem pozwolenia na budowę czy dokonaniem odpowiedniego

 • Budowa na gruncie dzierżawionym10 Lutego 2016

  Czy mogę uzyskać pozwolenie na budowę na gruncie, którego jestem dzierżawcą, a nie właścicielem? Wskazuje się, że umowa dzierżawy może służyć budowie przez dzierżawcę (...)

 • Pismo do u.m.o o wykup gruntu .20 Maja 2015

  publicznych, to należy stanąć na stanowisku, że będzie miał on zastosowanie jedynie do inwestycji polegających na budowie (rozbudowie) takich dróg, tj. nie będzie obejmował (...)

 • W jakiej odległości od domu mieszkalnego powinny znajdować się ekrany akustyczne? 27 Kwietnia 2015

  oraz gruntami, na których są posadowione była ustalana na etapie konsultacji poprzedzających wydanie decyzji o lokalizacji autostrady oraz o pozwoleniu na budowę. Warto jeszcze (...)

 • Podatek od nieruchomości.13 Marca 2013

  Prywatny przedsiębiorca zrealizował inwestycję polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego. Aby do jego obsługi uzyskać wystarczająca ilość miejsc parkingowych Inwestor podpisał z (...)

 • Samowola budowlana4 Kwietnia 2012

  na budowę. Właściwy organ, stwierdzając możliwość zalegalizowania obiektu budowlanego będącego w budowie lub wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, jest obowiązany wydać (...)

 • Zwrot nakładów na nieruchomość poniesionych przez posiadacza26 Grudnia 2011

  odpowiadające upodobaniom posiadacza, np. wymiana przed okresem amortyzacji opon samochodowych krajowej produkcji na opony renomowanej firmy zagranicznej, wymiana podłóg z desek na dębowy (...)

 • Definicje wymiarów budynku23 Listopada 2011

  zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 13) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na (...)

 • Zakończenie budowy obiektu budowlanego29 Sierpnia 2011

  Mam garaż dwuboksowy wolnostojący w stanie surowym zamkniętym na działce rekreacyjnej. Mój już nieżyjący mąż otrzymał od wójta gminy pozwolenie na budowę w 1991 r. i zgodę sąsiada na (...)

 • Budowa budynku na cudzym gruncie i jego legalizacja1 Lipca 2011

  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane właściwy organ ma co do zasady obowiązek nakazać w drodze decyzji rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez

 • Czas spędzony w delegacji a dodatkowe wynagrodzenie16 Czerwca 2011

  określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony. Dodatek specjalny jestwypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 %łącznie (...)

 • Ogrodzenie osiedla a zgłoszenie tego faktu do właściwego organu11 Maja 2011

  innych miejsc publicznych oraz jegowysokość będzie wynosić powyżej 2,20 m. Zatem w takich sytuacjach konieczne jest zgłoszeniezamiaru rozpoczęcia inwestycji polegającej na budowie ogrodzenia (...)

 • Treść uprawnień budowlanych w specjalości konstrukcyjno- budowlanej2 Maja 2011

  poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokościkondygnacji do 4,8 m;2) posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnymgruncie nośnym;3) przy (...)

 • Uzyskiwanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie poprzedniego stanu prawnego2 Maja 2011

  najmniejdwuletnia praktyka na budowie,2. ukończenie średniej szkoły technicznej, stwierdzone dyplomem lub świadectwem, oraz conajmniej trzyletnia praktyka na budowie,3. dyplom mistrza (...)

 • Zawarcie umowy na dostarczenie wody przy budowie domu2 Maja 2011

  ścieków dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo

 • Zaliczenie darowizny na poczet zachowku4 Kwietnia 2011

  przepis art. 996: Darowiznę uczynioną przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, zalicza się na (...)

 • Rozbiór budynku30 Marca 2011

  budowlane właściwy organ ma co do zasady obowiązek nakazać w drodze decyzji rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia (...)

 • Podział majątku a dom wybudowany systemem gospodarczym24 Marca 2011

  jesteśmy w trakcie rozwodu. Czy dom budowany systemem gospodarczym może mieć wpływ na wycenę domu przez biegłego? Jak będzie wyglądał podział podział majątku? Na wstępie należy (...)

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego24 Lutego 2011

  Polskiej (parafie), ale tylko w zakresie spraw określonych w art. 4 ustawy. Tym samym parafia nie może prowadzić działalności pożytku publicznego polegającej na budowie kościoła. Budowa kościoła (...)

 • Warunki techniczne telekomunikacyjnych obiektów budowlanych15 Lutego 2011

  , a w połowie głębokości ułożenia kabla powinna być umieszczona taśma ostrzegawcza. Zatem minimalna głębokość w jakiej na jakiej powinny zostać ułożone kable to 70 cm od powierzchni. Ze względu (...)

 • Okres przechowywania danych przez bank31 Stycznia 2011

  sprzedażą detaliczną;  4)  dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym (...)

 • Konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia22 Listopada 2010

  . Inwestycja, na przeprowadzenie której konieczne jest uzyskanie na pozwolenia na budowę, przeprowadzona przez inwestora bez spełnienia tych wymogów, stanowi samowolę budowlaną. (...)

 • Konsekwencje remontu bez zgłoszenia3 Listopada 2010

  konsekwencji prowadzenia robót budowlanych (art. 3 pkt 7 p.b.), niepolegających na budowie obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 p.b.), prowadzonych bez wymaganego zgłoszenia są uregulowane (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane