Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej? 23 Kwietnia 2015

  nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.§ 3. Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek (...)

 • Cesja umowy najmu lokalu użytkowego8 Lutego 2013

  , który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). § 2. Przejęcie długu może nastąpić:   1)   przez umowę między wierzycielem (...)

 • Brak zgody wierzyciela na przejęcie długu16 Marca 2012

  ; przejemca długu. Ponadto na zmianę dłużnika musi wyrazić zgodę sam dłużnik lub wierzyciel, w zależności który z nich jest stroną umowy. Umowa o przejęcie długu powinna (...)

 • Umowa o przejęcie długu16 Marca 2012

  zwolniony (przejęcie długu). § 2. Przejęcie długu może nastąpić: 1) przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika (...)

 • Wyrażenie zgody na przejęcie długu3 Stycznia 2012

  dotyczy zgody wierzyciela na przejęcie długu. Z kolei Przejęcie długu może nastąpić: a. przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie (...)

 • Dłużnicy solidarni a przejęce długu, którym są należności publicznoprawne 23 Sierpnia 2011

  zgody wierzyciela na przejęcie długu. Zgodnie z art. 521 k.c. jeżeli skuteczność umowy o przejęcie długu zależy od zgody dłużnika, a dłużnik zgody odmówił, umowę (...)

 • Podział majątku przed rozwodem a hipoteka6 Sierpnia 2010

  długu. Zależy to jednak od woli banku. Zgodnie z art. 520 k.c. każda ze stron, które zawarły umowę o przejęcie długu, może wyznaczyć osobie, której zgoda jest potrzebna (...)

 • Wynagrodzenie komornika1 Lipca 2010

  długu i za podjęcie tych czynności należy mu się wynagrodzenie. egzekucja, komornik, wniosek o przejęcie, koszty egzekucji, wynagrodzenie komornika

 • Cesja i przejęcie długu 30 Marca 2009

  były elementy cesji jak i przejęcia zobowiązania a także wyrażenie zgody przez dane strony. cesja, przejęcie długu, zmiana stron, umowa, wykonawca, zmiana,

 • Zmiana wykonawcy w umowie27 Marca 2009

  nim umowę (wykonawca powinien mieć możliwość zmuszenia nowego podmiotu do zawarcia umowy, bądź np. żądania odszkodowania). wykonawca, zamawiający, zmiana, dług, dłużnik, przejęcie długu, (...)

 • Spłacenie konkubenta24 Marca 2009

  uwagę podczas spraw o zniesienie współwłasności, jednak przyjmuje się, iż jest to wartoś ć rynkowa z chwili dokonywania zniesienia. Współwłasność, umowa kredytu, przejęcie długu, (...)

 • Podział majątku a kredyt19 Marca 2009

  skuteczna wobec banku i wierzyciel ten nadal będzie mógł dochodzić swoich roszczeń w stosunku do obojga byłych małżonków. Można jednak postarać się uzyskanie zgody banku na przejęcie długu (...)

 • Sprzedaż mieszkania po rozwodzie19 Marca 2009

  konieczna byłaby zgoda banku na przejęcie długu przez byłą żonę, co wiąże się między innymi z pozytywna oceną jej zdolności kredytowych. Należy jeszcze zwrócić uwagę na pewną kwestie (...)

 • Przejęcie długu i zbycie udziału w spadku19 Marca 2009

  wyrażenie przez męża siostry zgody na przejęcie długu. O ile umowa przejęcia długu dla swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego, to zgoda męża siostry na dokonanie (...)

 • Podział kwoty uzyskanej z licytacji ruchomości11 Lutego 2008

  kosztów egzekucji zostanie podzielona pomiędzy pozostałych wierzycieli. egzekucja, ruchomość, kwota, podział kwoty, licytacja, przejęcie, komornik, wierzyciel egzekwujący

 • Zobowiązanie zaciągnięte przez męża19 Października 2007

  Pani do wejścia w miejsce zmarłego męża i przejęcie jego długu w całości. Bank nie ma prawa do przeniesienia długu na drugiego małżonka. spadki, dziedziczenie, masa spadkowa, dobrodziejstwo (...)

 • Tańszy podział majątku21 Września 2007

  osobisty, których zwrotu (połowy) żona może żądać w razie rozwodu.   Na marginesie należy też wspomnieć o konieczności załatwienia sprawy z bankiem przez przejęcie kredytu tylko przez (...)

 • Objęcie udziałów w sp. z o.o. w zamian za aport13 Września 2007

  , obciążenie, spłata, dług, przejęcie, udział, jednoosobowa, wspólnik, akt notarialny, przeniesienie własności

 • Przejęcie klientów innej firmy29 Sierpnia 2007

  (przejęcie długu). Przejęcie długu może nastąpić: przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek (...)

 • Umorzone odsetki przychodem14 Sierpnia 2007

  maja 2005 r., nr AD-III/415-13/2005: (...) w związku z zawarciem przez Podatniczkę Umowy Ugody - Przystąpienia do Długu i tym samym przejęcie zobowiązań syna, umorzone odsetki stanowią dla (...)

 • Przejęcie zobowiązania współmałżonka3 Sierpnia 2007

  szczególną uwagę w tego typu ugodzie? Treść pytania wskazuje na klasyczny przykład konstrukcji prawnej przejęcia długu, o której mowa w art. 519 kodeksu cywilnego. Przejęcie długu (...)

 • Przejęcie długu - kredytu hipotecznego3 Lipca 2007

  , nie wpływa na prawo własności). Czym innym jest natomiast zobowiązanie do spłaty kredytu. Samo "przepisanie" kredytu na Pani mamę (czyli przejęcie długu) nie powoduje żadnych zmian w prawie (...)

 • Przejęcie długu (zmiana dłużnika)18 Czerwca 2007

  firmy B (nabywcy nieruchomości) będzie mieć ww. zmiana podmiotowa po stronie dłużnika w postaci przejęcia długu? Przejęcie długu zbywcy nieruchomości przez nabywcę nieruchomości (...)

 • Cesja umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu14 Maja 2007

  jest zgoda dewelopera na przejęcie długu, wyrażona pod rygorem nieważności na piśmie). W takiej sytuacji osoba „wstępująca na Pana miejsce” będzie mogła zawrzeć umowę (...)

 • Wezwanie do zapłaty nieistniejących zobowiązań3 Stycznia 2007

  wytoczenie procesu cywilnego o naruszenie dóbr osobistych, np. prawa do prywatności. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Ochrona dóbr osobistych prawo cywilne, zobowiązania, przejęcie

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.