Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zasady udzielania przerwy w karze15 Lipca 2016

  (pisemny wniosek) z zakładu karnego, nie częściej niż raz na dwa miesiące, łącznie na okres nie przekraczający 14 dni w roku (typu otwartego raz w miesiącu - maksymalnie 28 (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  zniewagi polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowanie zarzutów obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej. O (...)

 • Dzieci a podział majątku rodziców19 Maja 2016

  , a nie wspólnych dzieci, które nie są stroną postępowania. Każdy z małżonków może domagać się, aby sąd ustalił nierówne udziały małżonków z uwzględnieniem (...)

 • Przesłuchanie strony przez inny sąd19 Maja 2016

  inny sąd znajdujący się bliżej jej miejsca zamieszkania? Czy podobne zasady dotyczą również świadków? Kodeks postępowania cywilnego w art. 235 stanowi, iż postępowanie (...)

 • prawomocność postanowienia26 Kwietnia 2016

  lub jej odrzuceniu. W razie wątpliwości – prosimy o kontakt Z poważaniem Zespół prawników serwisu e-prawnik.pl  

 • Miejsce rejestracji samochodu22 Marca 2016

  Czy posiadając meldunek stały w mieście A mogę zarejestrować samochód w B, jeżeli posiadam w B meldunek tymczasowy albo jeżeli nie posiadam meldunku tymczasowego? W szczególności (...)

 • Umowa o pracę wykonywaną w mieszkaniu pracownika18 Marca 2016

  ;w o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca). Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych wyżej i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, (...)

 • Ściganie przestępstwa zniesławienia24 Lutego 2016

  znieważył osobę za pomocą środków masowego komunikowania się podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. I w tym wypadku sąd może orzec nawiązkę (...)

 • Zwolnienie pracownika młodocianego19 Lutego 2016

  kodeksu pracy o zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę na czas nie określony. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania (...)

 • Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców18 Lutego 2016

  wymienionym okresie pracował Pan w gospodarstwie rolnym, a także od razu wskazać świadków. W praktyce, w przypadku osoby uczącej się, często zdarza się, że ZUS kwestionuje (...)

 • Prześladowanie przez byłego chłopaka18 Lutego 2016

  kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia (...)

 • Odszkodowanie za pobicie18 Lutego 2016

  poszkodowanemu przysługuje: - jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów (art. 444 § 1); - renta dla wyrównania szkód o charakterze (...)

 • Praca z dala od domu - wypłata tzw. rozłąkowego16 Lutego 2016

  na inny teren poza miejscowość stałego zamieszkania (zakwaterowania), a był zatrudniony: 1) w miejscowości stałego zamieszkania lub codziennie dojeżdżał do pracy z miejscowości (...)

 • Licencjat a wymiar urlopu15 Lutego 2016

  . Za studia wyższe uważa się, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,  studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie

 • Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?9 Lutego 2016

  Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe (...)

 • Wymiar urlopu a działalność gospodarcza9 Lutego 2016

  , wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Jak zaznaczono, chodzi o okres „zatrudnienia”. (...)

 • Wykaz chorób uprawniających do renty9 Lutego 2016

  w dzienniku ustaw.Czy są takie dotyczące zwykłych pracowników -niemundurowych? Nie mam na myśli chorób zawodowych. O przyznaniu uprawnienia do renty orzeka Zakład (...)

 • Podróż służbowa a odmowa pracownika27 Listopada 2015

  rozszerzenie zakresu obowiązków w umowie o pracę. Odmowa wykonania polecenia pracodawcy nie jest niemożliwa, nawet z przyczyn nie określonych w przepisach prawa pracy, (...)

 • Wypadek przy pracy świadczonej w umowie zlecenie26 Listopada 2015

  zakresie ochrony. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w sytuacji zaistniałej u Pana, dokonuje w karcie wypadku podmiot, na którego rzecz wykonywana (...)

 • Czy pracodawca ma prawo skontrolować pracownika w domu podczas jego nieobecności z powodu choroby?25 Listopada 2015

  składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego - według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.  Jeśli liczba (...)

 • Czy można wystąpić o alimenty bez rozwodu?25 Listopada 2015

  . Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo; (...)

 • Ochrona korespondencji - Pisma zostawiane w drzwiach24 Listopada 2015

  właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej.  Jest to w zasadzie jedyna sytuacja, kiedy można jakieś (...)

 • Zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych23 Listopada 2015

  do 5 metrów w okularach korekcyjnych. Wiem że pracodawca ma obowiązek zakupienia okularów korekcyjnych dla pracownika. Zatrudniam 12 pracowników i nie mam żadnego zarządzenia odnośnie refundowania (...)

 • Rozwód a wspólny kredyt mieszkaniowy23 Listopada 2015

  . Następuje to w postępowaniu o podziała majątku wspólnego małżonków. Takie przeniesienie zobowiązania tylko na jedno z byłych małżonków nie (...)

 • Muszę się stawić przed komisją alkoholową. 31 Sierpnia 2015

  oddziaływanie na sferę psychiki, które powoduje negatywne odniesienie do wzorów postępowania i ideałów osobowych uważanych za właściwe w społeczeństwie,  c) (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.