Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną23 Listopada 2015

  oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia. Podstawa takie żądania przez pracownika socjalnego znajduje się w art. 107 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (...)

 • Wstrzymanie eksmisji z powodu przyznania lokalu socjalnego29 Lutego 2012

  Na jaki czas orzeczenie o uprawnieniu do lokalu socjalnego wstrzymuje bieg postępowania eksmisyjnego? Gdy sąd przyzna pozwanym prawo do lokalu socjalnego, wówczas nakazuje wstrzymanie

 • Wezwanie gminy w sprawie o odszkodowanie8 Grudnia 2010

  lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Zatem stan zawieszenia trwa tak długo jak długo gmina nie złoży oferty najmu. To na gminie spoczywa (...)

 • Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego8 Listopada 2010

  ciągu 3 miesięcy od wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego. Jest to norma bezwzględnie obowiązująca, o czym świadczy zwrot „decyzja wygasa”, a więc fakt wygaśnięcia

 • Skutki wadliwej (nieistniejącej) decyzji GIS12 Października 2010

  cywilnego, choć swoją istotą przypomina umowę dzierżawy. Franczyzobiorcy to podmioty prawnie i finansowo odrębne od franczyzodawcy, a więc także będące adresatem decyzji GIS. Franczyzobiorca (...)

 • Darowzina dla gminy19 Marca 2010

  prawnego do lokalu i jej dochody nie przekraczają wysokości określonej w uchwale Rady Gminy (art. 23 ust. 2). W związku z powyższym nie ma możliwości arbitralnego przyznania lokalu socjalnego (...)

 • Wymeldowanie lokatorów jako nowy właściciel26 Stycznia 2009

  marginesie można również dodać, że wykonanie wyroku orzekającego eksmisję lokatorów jest również utrudnione. Po pierwsze ze względu na możliwość przyznania lokatorom prawa (...)

 • Zły stan techniczny budynku a dziki lokator22 Sierpnia 2008

  uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego (...)

 • Procedura poprzedzająca wyburzenie budynku5 Czerwca 2007

  pozew o eksmisję do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka też o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, (...)

 • Pozostawienie podania bez rozpoznania24 Marca 2007

  środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji (...)

 • Zasiłki a sposób ustalenia dochodów2 Stycznia 2006

  Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. Należy zaznaczyć, że odrębnie został wskazany sposób obliczania dochodu w przypadku osoby prowadzącej

 • Żądanie przydzielenia lokalu zastępczego w pozwie15 Czerwca 2005

  otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu (...)

 • Podstawy pobierania dodatku mieszkaniowego8 Lipca 2004

  poczet należności za mieszkanie dodatku mieszkaniowego. Podsumowując, fakt, iż opisana rodzina nie posiada własnościowego czy też lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej nie przesądza

 • Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego28 Stycznia 2004

  lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz (...)

 • Niezałatwienie sprawy w terminie14 Stycznia 2004

  świetle cyt. Rozporządzenia, pomoc finansową przyznaje się jednorazowo funkcjonariuszowi, który spełnia warunki do przydzielenia mu lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane