Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń7 Listopada 2018

  wolnej czyli 6,60 złotych? Jak egzekwować te należności? Naliczać odsetki na dzień spłaty czy na dzień wystawienia decyzji o kwocie nienależnie pobranej. Zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach (...)

 • Służebność osobista mieszkania7 Listopada 2018

  wieczystej. W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ(art. 626(2) k.p.c.). Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 200 zł (art. (...)

 • Miejsce pobytu dłużnika7 Listopada 2018

  przepisem art. 46 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy dane są udostępniane osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny. Wezwanie organu postępowania egzekucyjnego – komornika, (...)

 • Świadczenia z pomocy społecznej7 Listopada 2018

  "pomoc jednorazową", a właściwie - o zasiłek celowy. Jak stanowi art. 39 ustawy, zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu (...)

 • Nienormowany czas pracy7 Listopada 2018

  zadania tych pracowników powinny być ustalone w taki sposób, aby pracownicy mogli je wykonać w ramach norm czasu określonych w art. 129 kodeksu pracy, tj. nie przekraczając 8 godzin na (...)

 • Dostęp do akt osobowych pracownika25 Września 2018

  charakterze, obowiązek zachowania tajemnicy wynika z ustawy ochronie danych osobowych (art. 39 ust. 2). Prosimy również zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Jak prowadzić akta pracownicze

 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku25 Września 2018

  ;Pietrzkowski Henryk, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2007, komentarz do art. 761 k.p.c., publ. LexPolonica). Nadto, zgodnie (...)

 • Prawo pierwokupu a cena sprzedaży25 Września 2018

  " (często fikcyjnej), nie jest niezbędne. Art. 600 kc pozwala bowiem w takich wypadkach na kwestionowanie ceny sprzedaży jako mającej na celu udaremnienie wykonania prawa pierwokupu. Oczywiście skorzystanie (...)

 • Zablokowanie drogi koniecznej25 Września 2018

  następuje na podstawie postanowienia sądu. Zwracamy również uwagę na możliwość złożenia wraz z pozwem w sprawie o przywrócenie stan zgodnego z prawem wniosku o zabezpieczenie roszczenia (art

 • Komisyjne otwarcie wspólnego schowka25 Września 2018

  właśnie przepisu art. 206 kc. Oczywiście przed wystosowaniem do sądu pozwu (sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu procesowym - tak SN w orzeczeniu z dnia 28 lutego 1973 r., III CRN 421/72) może Pani

 • Nabycie nieruchomości obciążonej umową dożywocia 25 Września 2018

  sytuacji konfliktowej. Nieruchomość obciążona prawem dożywocia może być przedmiotem egzekucji z nieruchomości. W myśl art. 1000§ 3 KPC pozostają również w mocy ujawnione przez wpis (...)

 • Zwrot przedmiotu umowy użyczenia 20 Sierpnia 2018

  odpowiednio przepisu dotyczące umowy najmu. Zgodnie z art. 667 § 2 kc jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej (...)

 • Immisje20 Sierpnia 2018

  światła do nieruchomości, są niewątpliwie immisjami z art. 144 KC. Przepis art. 144 stwierdza, iż właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, (...)

 • Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym a mandat20 Sierpnia 2018

  .), a konkretnie art. 43 z ind. 1 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten stanowi: Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe (...)

 • Zdrada w trakcie rozwodu20 Sierpnia 2018

  orzeczeniu, nie pozostaje jednak bez znaczenia dla oceny przesłanek rozwodowych określonych w art. 56 kro. Jeżeli małżonek, który nie wyraża zgody na rozwód i któremu w myśl (...)

 • Darowanie samochodu w trakcie rozwodu20 Sierpnia 2018

  samochodu? Czy ta umowa musi być spisana przed notariuszem? Ile od 5000 zł będzie trzeba zapłacić podatku? Czy podatek płaci tylko obdarowany, czy darczyńca również? Zgodnie z przepisem art. (...)

 • Prawo do korzystania z mieszkania po rozwodzie20 Sierpnia 2018

  mieszkanie należało wyłącznie do teścia, to odziedziczył je Pani mąż. Jeśli również do teściowej, to ona razem z Pani mężem są jego właścicielami. Zgodnie z art. 58 § 2 kro, jeżeli (...)

 • Nowe dowody w sprawie o alimenty17 Sierpnia 2018

  zmierzającej do wydłużenia postępowania, to sąd może obciążyć taką stronę kosztami, stosownie do art. 103 kpc: Niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek (...)

 • Sprawa o alimenty a kurator17 Sierpnia 2018

  jest w Niemczech, a komornik że mieszka pod adresem, który nie istnieje). Czy można już na pierwszej rozprawie wnioskować o ustanowienie kuratora? Zgodnie z art. 144 § 1 kodeksu postępowania

 • Dysponowanie majątkiem wspólnym po rozwodzie 17 Sierpnia 2018

  więc odpowiednie zastosowanie art. 1036 kodeksu cywilnego (kc) i art. 199-209 kc, albowiem art. 1035 kc do wspólności majątku spadkowego nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów (...)

 • Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie17 Sierpnia 2018

  jednego z małżonków dotyczą również dziedziczenia oraz renty rodzinnej. Zgodnie z art. 940 kodeksu cywilnego, małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił (...)

 • Ustalenie wartości majątku spadkowego17 Sierpnia 2018

  według cen w chwili dokonywania działu. Podstawą ustalenia składu spadku jest spis inwentarza, jeżeli był sporządzony (art. 637 k.p.c.), a ponadto oświadczenia spadkobierców – uczestnikó

 • Rękojmia za wady nieruchomości 17 Sierpnia 2018

  później (chyba, że ich przyczyna tkwiła już poprzednio w rzeczy). Czego może się Pan w takiej sytuacji domagać? Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy (...)

 • Opłaty za mieszkanie ze służebnością17 Sierpnia 2018

  , a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne (art. 302 § 2 kc). Artykuł 260 § 1 kc stanowi, że użytkownik obowiązany jest (...)

 • Utrudnianie korzystania z własności17 Sierpnia 2018

  jaki ma zostać osiągnięty) - mówi o tym art. 343 paragraf 1 k.c. dozwolonej samopomocy (samemu podejmuje się działanie w celu niezwłocznego przywrócenia naruszonego posiadania, ale (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Art. 278/144

  Witam, otrzymalem dzisiaj poleconym list, gdzie miejscowa Policja wzywa mnie w charakterze świadka w sprawie XXXXXX ... z art. 278/144. Ktoś z Was (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

  Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac fakt (...)

 • Wyjazd za granicę trzeba będzie zgłosić do urzędu gminy !!!

  Obywatel polski będzie musiał zgłosić fakt wyjazdu za granicę w urzędzie gminy. Jeśli wyjazd ten będzie dłuższy niż sześć miesięcy, będzie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.