Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Miejsce pobytu dłużnika7 Listopada 2018

  24.09.2010 r. o ewidencji ludności w rozdziale 6 reguluje zagadnienie udostępniania danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców. Zgodnie (...)

 • Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym a mandat20 Sierpnia 2018

  .), a konkretnie art. 43 z ind. 1 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten stanowi: Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa (...)

 • Rękojmia za wady nieruchomości 17 Sierpnia 2018

  pierwsze sprzedaż przez Pana kontrahenta budynku o powierzchni 500m2 jako budynek o powierzchni 600m2. Należy tutaj przywołać przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 (...)

 • Informacja publiczna a umowa handlowa2 Listopada 2017

  " z 2003 r., nr 6, s. 33). Zgodnie z treścią uzasadnienia do wyroku NSA z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygnatura II SA 3301/2002, opublikowanego w Monitor Prawniczy 2003/5 (...)

 • Odpowiedzialność prezesa zarządu13 Stycznia 2017

  . Jak bowiem wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2005 r. (V CK 734/2004), gdy skład zarządu spółki zmienia się, odpowiedzialność na zasadach określonych (...)

 • Ubezpieczenie w KRUS a wynajem lokali20 Grudnia 2016

  dochodów z tytułu najmu zalicza się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

 • Akty własności ziemi i ich moc obowiązująca13 Grudnia 2016

  założyć na niego KW? Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych została uchylona na podstawie przepisu art. 4 ustawy z (...)

 • Sposób głosowania w stowarzyszeniu12 Grudnia 2016

  spotkać się z wątpliwościami organu nadzorującego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 października 1995 r., sygn. akt I PRN 28/95). stowarzyszenie, walne zebranie, głosowanie, (...)

 • Zasiłek przedemerytalny przy skróconym okresie wypowiedzenia?12 Października 2016

  ;w ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą o systemie (...)

 • Zameldowanie a rejestracja pojazdu28 Września 2016

  regulujące rejestrację pojazdów znajdują się przede wszystkim w rozdziale II działu III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (p.r.d.). (...)

 • Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego27 Lipca 2016

  niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z (...)

 • Zasady udzielania przerwy w karze15 Lipca 2016

  ;lności nie popełni ponownie przestępstwa. Zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 czerwca 2002 r. II AKz 208/2002 Do okresu rocznej przerwy w odbywaniu (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  ; ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553 z późn. zm.),   ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. (...)

 • Pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym4 Kwietnia 2016

  Co należy rozumieć pod pojęciem: "pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym" (wg ustawy o ubezpieczeniach społecznych)? Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie (...)

 • Podleganie pod KRUS po wydzierżawieniu gruntu4 Kwietnia 2016

  Apelacyjnego w Krakowie  z dnia 8 listopada 2005 r.  III AUa 2385/2004, zgodnie z którym rolnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 20 (...)

 • Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców18 Lutego 2016

  wyprowadziłem się do innej miejscowości. Czy zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. będzie zaliczony staż pracy za lata 1964 do 1967? Zgodnie z ustawą o (...)

 • Licencjat a wymiar urlopu15 Lutego 2016

  . Za studia wyższe uważa się, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,  studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite (...)

 • Termin wypłaty zasiłku rehabilitacyjnego16 Grudnia 2015

  chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Stosownie do (...)

 • Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.24 Sierpnia 2015

  o przepisy:    -ustawy z dnia 17 listopada 1974 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964.43.296) – dalej k.p.c.  - ustawy z dnia (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić. 24 Sierpnia 2015

  lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity - Dz.U.2014.150),  - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst (...)

 • Mąż nie che się ze mną dzielić pieniędzmi z utargu. 21 Sierpnia 2015

  zrobić? Sporządzoną dla Pani opinię prawną przygotowaliśmy na podstawie przepisów ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U.64.9.59 z późn. (...)

 • Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy. 20 Sierpnia 2015

  może przetwarzać dane zgromadzone w trybie art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 2. Naruszenia popełnione przed dniem 4 stycznia (...)

 • W jaki sposób uaktualnić KRS?20 Sierpnia 2015

  ustawy o KRS) – jeśli dotąd nie zostało ono wszczęte, zgłoszenie zmian uchroni Panie przed ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z art. 24 ustawy o KRS: Art. (...)

 • Czy policja miała prawo do tej interwencji? 19 Sierpnia 2015

  przypadkach określonych w przepisach k.p.k. i innych ustaw – art. 15 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. 2015 r., (...)

 • Alimenty na dziecko od ojca biologicznego. 18 Sierpnia 2015

  dziecko od niego pochodzi\". Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa wchodzi w grę wówczas, gdy obowiązuje domniemanie z art. 62 § 1 k.r.o. (por. wyrok SN z dnia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie?

  Witam, chciał bym prosić Państwa o zainteresowanie niezwykłą i szokującą sprawą która toczy się przed sądem w Bielsku- Białej. Sprawa była (...)

 • VAT-25

  Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane