Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Prawo pierwokupu a cena sprzedaży25 Września 2018

  " (często fikcyjnej), nie jest niezbędne. Art. 600 kc pozwala bowiem w takich wypadkach na kwestionowanie ceny sprzedaży jako mającej na celu udaremnienie wykonania prawa pierwokupu. Oczywiście (...)

 • Komisyjne otwarcie wspólnego schowka25 Września 2018

  właśnie przepisu art. 206 kc. Oczywiście przed wystosowaniem do sądu pozwu (sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu procesowym - tak SN w orzeczeniu z dnia 28 lutego 1973 r., III CRN 421/72) (...)

 • Nabycie nieruchomości obciążonej umową dożywocia 25 Września 2018

  śmierci. Jednakże art. 913§1 KC stwierdza, iż jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, (...)

 • Zwrot przedmiotu umowy użyczenia 20 Sierpnia 2018

  odpowiednio przepisu dotyczące umowy najmu. Zgodnie z art. 667 § 2 kc jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje (...)

 • Immisje20 Sierpnia 2018

  światła do nieruchomości, są niewątpliwie immisjami z art. 144 KC. Przepis art. 144 stwierdza, iż właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się (...)

 • Dysponowanie majątkiem wspólnym po rozwodzie 17 Sierpnia 2018

  więc odpowiednie zastosowanie art. 1036 kodeksu cywilnego (kc) i art. 199-209 kc, albowiem art. 1035 kc do wspólności majątku spadkowego nakazuje odpowiednie (...)

 • Opłaty za mieszkanie ze służebnością17 Sierpnia 2018

  , a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne (art. 302 § 2 kc). Artykuł 260 § 1 kc stanowi, że użytkownik (...)

 • Utrudnianie korzystania z własności17 Sierpnia 2018

  jaki ma zostać osiągnięty) - mówi o tym art. 343 paragraf 1 k.c. dozwolonej samopomocy (samemu podejmuje się działanie w celu niezwłocznego przywrócenia naruszonego posiadania, (...)

 • Wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej14 Listopada 2017

  lat (art. 118 kc) od uprawomocnienia się orzeczenia, chyba że nieprzyznanie wynagrodzenia nastąpiło na skutek zrzeczenia się przez uprawnionego, co powinno wynikać wyraźnie z sentencji postanowienia

 • Prowizja dla pośrednika nieruchomości14 Listopada 2017

  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta (art. 385 z ind. 3 pkt. 22 kc). Nie znając treści umowy nie jesteśmy w stanie określić czy zawiera ona jakieś zapisy (...)

 • Współwłasność kamienicy i użyczenie lokalu20 Stycznia 2017

  ; potrzebna jest bowiem większość (art. 201 kc) i nie wystarcza tu połowa. Pozostaje jedynie rozważyć możliwość zwrócenia się do sądu. Proszę pamiętać, że czynność dokonana (...)

 • Odpowiedzialność prezesa zarządu13 Stycznia 2017

  upoważnionych do jej reprezentacji reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z przepisem art. 42 kc, jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd (...)

 • Obowiązek sprawdzenia przesyłki a rękojmia 11 Stycznia 2017

  opisywanej w pytaniu Dostarczenie przesyłki przez kuriera W przypadku zakupu przez konsumenta przepisy wprowadzjaą jednak domniemanie (art 556(1)kc), z którego wynika, iż jeżeli wada (...)

 • Zwrot zadatku - niedostarczenie towaru 11 Stycznia 2017

  mają odebrać towar czy ma on im być dostarczony ani nie wynika to z właściwości zobowiązania, zastosowanie znajdzie art. 454 kc. Zgodnie z nim: Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia (...)

 • Nielegalne użytkowanie w granicach działki 11 Stycznia 2017

  chwili naruszenia. Skoro jednak zakupił Pan nieruchomość w takiej sytuacji, to termin ten minął, a w związku z tym pozostaje wniesienie pozwu o ochronę własności, stosownie do art. 222 kc (...)

 • Ośmieszające zdjęcie w Naszej klasie13 Grudnia 2016

  cywilnego. Osoba, która nie wyraziła zgody na publikację swojego wizerunku może na podstawie art. 24 k.c. lub na podstawie art. 81 w zw. z art 78 ust. 1 prawa autorskiego ( (...)

 • Obliczanie wysokości należnego zachowku12 Października 2016

  wyrażonymi w księdze IV tytule IV kodeksu cywilnego doliczyć należy do substratu zachowku również dokonana darowiznę sprzed 15 laty (art. 994 k.c.). W jaki sposób należy (...)

 • Zakaz konkurencji a umowa cywilno-prawna28 Września 2016

  zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego (art. 415 kc, art. 471 kc), co wymagać będzie m.in. wykazania poniesionej szkody, jednakże polecamy w tym wypadku (...)

 • Forma umowy zbycia akcji spółki akcyjnej1 Sierpnia 2016

  przewiduje określoną, szczególną formę czynności prawnej (tu: sprzedaży akcji) pomiędzy samymi akcjonariuszami (art. 76 kc) - wówczas czynność ta dochodzi do skutku tylko przy (...)

 • Postawienie ogrodzenia bez zgody sąsiada1 Sierpnia 2016

  (art. 153 kc). Odpowiedź na Pana pytanie jest zatem twierdząca, ale zwracamy uwagę na powyższe zagadnienia związane ze stosunkami sąsiedzkimi. postawienie, ogrodzenia, zgody, sąsiada

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy ktoś mnie oczernia na blogu? 6 Czerwca 2016

  dobra osobistego (art. 24 § 1 k.c.) oraz zaniechanie dalszych naruszeń (art. 24 § 1 zd. 1 w zw. z art. 24 § 1 zd. 2 k.c.). W doktrynie wskazuje się zgodnie, że (...)

 • Prześladowanie przez byłego chłopaka18 Lutego 2016

  osobistych ofierze została wyrządzona szkoda majątkowa to poszkodowany może na mocy § 2 art. 24 k.c. dochodzić jej naprawienia na zasadach ogólnych. Na chwilę obecną sugerujemy (...)

 • Odszkodowanie za pobicie18 Lutego 2016

  poszkodowanemu przysługuje: - jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów (art. 444 § 1); - renta dla wyrównania szkód o charakterze trwałym (...)

 • Ustanowienie hipoteki na udziale w nieruchomości10 Lutego 2016

  wynika ze wspólności majątku spadkowego. Zgodnie z art. 1036 KC spadkobierca może rozporządzać udziałem w przedmiocie należącym do spadku (w tym obciążyć udział w nieruchomości (...)

 • Powiadomienie dłużnika o dokonanej cesji9 Lutego 2016

  ., obowiązek zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności spoczywa na cedencie (zbywcy wierzytelności). Jednakże ciężar udowodnienia przewidzianego w art. 512 k.c. zawiadomienia dłużnika (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Jakie odszkodowanie?

  Mam pytanie dotyczące o jakie odszkodowanie mogę się ubiegać od banku za jego zaniedbania dotyczące: 1.art 471 i następne kc (odpowiedzialność (...)

 • Praca domowa wzór pozwu

  Jestem studentką Wydziału Prawa i Administracji. Poszukuję pomocy w sprawie mojego "zadania domowego", które polega na przygotowaniu pozwu. (...)

 • Kradzież lodówki z depozytu z Domu Studenckiego

  Mam prośbę, czy ktoś mi może doradzić co mam zrobić w tej sytuacji? Oczywiście podjąłem na własną rękę poszukiwania, ale nie przyniosły one (...)

 • Należność za zalanie mieszkania

  Wynajmuję mieszkanie w domu wielorodzinnym (spółdzielncze) u osoby prywatnej. W mieszkaniu tym była niesprawna instalacja wodociągowa, w miejscu trudnym (...)

 • Proszę o fachową opinię - interpretacja przepisu 72 § 1 i 2 KK

  Bardzo proszę o pomoc w zinterpretowaniu art 72 § 1 i 2 KK, szczegółowo opisanego na waszej stronie : http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-karne/wyrok/artykuly/kiedy-moze-nastapic-warunkowe-umorzenie-postepowania-karnego.html Pytanie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane