Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

  miejsce pobytu. Przysposobienie nie może nastąpić po śmierci przysposabiającego lub przysposobionego. Ma to znaczenie takie, że jeżeli po złożeniu wniosku o przysposobienie lub w trakcie (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  USTAWAz dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zmianami: Dz.U. 1975 r. Nr 45, poz. 234; Dz.U. 1986 r. Nr 36, poz. 180; Dz.U. 1990 r. Nr 34, poz.198; Dz.U. 1995 (...)

 • Zgoda rodziców na adopcję ich dziecka

  , że „zgoda na przysposobienie nie stanowi oświadczenia woli, które jest skierowane do innej osoby. Do wyrażenia zgody na przysposobienie nie ma zatem zastosowania art. 61 kc ograniczający

 • Porada prawna na temat przysposobienie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat przysposobienie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

  okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem (...)

 • Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  przysposobienia z powodu niezachowania przesłanek materialnoprawnych lub uchybień procesowych czy wad oświadczeń woli złożonych w toku postępowania o przysposobienie. Aby można było przysposobienie (...)

 • Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

  przypadku zatem z całą pewnością przysposobienie Pana syna nie mogło mieć miejsca. Poza tym przysposobienie może nastąpić tylko na mocy orzeczenia sądu. Podkreślmy raz jeszcze – (...)

 • Nieobecność biologicznego ojca na rozprawie

  , kiedy jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd, a władza rodzicielska nie została mu przyznana. We wszystkich tych przypadkach udział rodziców (także biologicznego ojca) w postępowaniu o przysposobienie

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  rodzinnego o przysposobienie dziecka), lub rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem

 • Darowizna od ojczyma - opinia prawna

  więc od sytuacji, w jakiej nastąpiło przysposobienie, ma Pan obecnie dostęp do wszelkich informacji. Będą one zawarte w odpisie skróconym aktu urodzenia. Proszę jednak zwrócić uwagę, iż przysposobienie

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  zaświadczenie sądu opiekuńczego o wystąpieniu do sądu o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek (...)

 • Przysposobienie pełne i jego skutki

  już nie odwróci? Zasadą w polskim porządku prawnym jest przysposobienie pełne, rozwiązywalne. Przysposobienie pełne nierozwiązywalne ma w zasadzie zastosowanie tylko w przypadku adopcji niemowląt (...)

 • Przysposobienie dziecka przez męża matki

  , przysposobienie, adopcja, małżeństwo, zgoda, rodzice

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  przysposobienie staje się skuteczne po uprawomocnieniu się. Postanowienia takiego sąd opiekuńczy nie może zmienić ani uchylić.Art. 589. § 1. Zgodę na przysposobienie dziecka (...)

 • Dziedziczenie po dziadkach a przysposobienie

  , przysposobienie, spadek, udział, spadkobranie, spadkobierca, dziedek, dziadkowie, wnuki

 • Zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2005 r., Nr 64, poz. 593, ze zm.) ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, pomoc społeczna, przysposobienie, adopcja, rodzina zastępcza, dziecko, terapia rodzinna,

 • Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora

  jest możliwe przysposobienie z zachowaniem dotychczasowej władzy rodzicielskiej. Przez przysposobienie władza ta ustaje z mocy samego prawa i przechodzi na przysposabiającego. Przekładając to (...)

 • Dodatki do zasiłku rodzinnego

  przysposobienie dziecka) lub osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym (...)

 • Unieważnienie małżeństwa zawartego przez przysposabiającego i przysposobionego

  małżonkami może żądać każdy z małżonków. Co to jest przysposobienie i jakie skutki wywołuje? Przysposobienie to nic innego jak po prostu adopcja, czyli włączenie jakiejś określonej (...)

 • Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

  więc na skutki, jakie adopcja wywołuje w sferze prawa spadkowego. Wyróżnia się przysposobienie pełne (a w jego ramach całkowite) oraz niepełne. Przysposobienie niepełne wywołuje (...)

 • Rodzinna piecza zastępcza szansą na drugi dom

  zaangażowania, a – co się z tym wiąże – również czasu. Przyznanie uprawnienia do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego także rodzicom adopcyjnym decydującym się na przysposobienie

 • Adopcja dziecka konkubenta

  śmierci. Czy takie przysposobienie miałoby dla jakiś wpływ na rozliczenie podatkowe? Z formalnego punktu widzenia jest możliwe przysposobienie dziecka jednego konkubenta przez drugiego, jednak, (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, e) orzeczenie sądu

 • Adopcja - najważniejsze informacje

  województwa, a następnie w całym kraju.   Na podst. www.gov.pl/web/rodzina adopcja, dziecko, rodzice adopcyjni, przysposobienie, sąd opiekuńczy, ośrodek adopcyjny

 • Przysposobienie dziecka - zgoda małżonka

  Czy przysposobienie dziecka może nastąpić bez zgody drugiego małżonka? Zgodnie z art. 116 kro przysposobienie przez jednego z małżonków nie może nastąpić bez zgody drugiego małżonka, (...)

 • Warunki i dokumenty w postępowaniu adopcyjnym

  do wychowania dziecka; (b)motywów, z racji których przysposabiający występuje o przysposobienie; (c)przyczyn, dla których, w przypadku wystąpienia o przysposobienie przez jednego z małżonków, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

 • Alimenty dla rodziców

  Jakie są zasady ubiegania sie rodziców o alimenty od dzieci? Co w przypadku rozwiedzionych rodziców pełnoletnich dzieci? Czy o alimenty od pełnoletniego (...)

 • przysposobienie

  Biologiczny ojciec nie uznał mojego czteroletniego dzis synka, nie chciał nawet go poznać, a ja sama, po jego lekceważącej odmowie, już nigdy o to (...)

 • Alimenty płacone na ojca

  Rodzice są po rozwodzie, ojciec alkoholik zmarnował nam życie i dzieciństwo, teraz jest po wylewie i potrzebuje opieki - ma rentę, ale zapowiedział, (...)

 • Nazwisko dziecka

  Witam! Dziewczyna ma dziecko z człowiekiem, z którym nie zawarła związku małżeńskiego. Mieszkają osobno, dziewczyna z rodzicami. Większe zaiteresowanie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane