Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  jej odwołanie.  § 3. Z przyjęcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przysposobienie dziecka w przyszłości lub o odwołaniu takiej zgody sąd opiekuńczy sporządza (...)

 • Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

  do rozczarowań i tragedii osobistych, co nierzadko prowadzi do procesu o rozwiązanie przysposobienia. Wniosek o przysposobienie składa się w sądzie opiekuńczym (którym jest (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. (...)

 • Porada prawna na temat przykladowy wniosek o przysposobienie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat przykladowy wniosek o przysposobienie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  ;zaświadczenie płatnika zasiłku o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka, o okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego oraz o stawce (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, g) zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  zaocznego; zarzuty od nakazu zapłaty; interwencja główna i uboczna; wniosek: o wszczęcie postępowania nieprocesowego, o ogłoszenie upadłości, o wpis i wykreślenie w (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  orzeczenia rozwodu lub separacji" na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie - po uprawomocnieniu się wyroku (nie dotyczy to sytuacji, gdy w sprawach o rozwód, o separację lub o

 • Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

  aktu urodzenia, - Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach / rolnicy z Urzędu Gminy, - Opinie z miejsc pracy, - Zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją, że wymienione osoby (...)

 • Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  przysposobienia z powodu niezachowania przesłanek materialnoprawnych lub uchybień procesowych czy wad oświadczeń woli złożonych w toku postępowania o przysposobienie. Aby można było (...)

 • Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

  pobrania: Wzór wniosku o świadczenie   Załącznik do wniosku   O przyznaniu świadczenia gmina lub powiat powiadomi rodzinę mailem.  Jak złozyć wniosek o (...)

 • Zgoda rodziców na adopcję ich dziecka

  przysposobieniem anonimowym zasada, że możliwe jest odwołanie zgody na takie przysposobienie. Zgoda rodziców na przysposobienie dziecka jest wyrażana przed sądem, przed którym toczy się sprawa (...)

 • Darowizna od ojczyma - opinia prawna

  sprawdzić, czy Pana ojczym Pana przysposobił, wystarczy złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia.   Zgodnie z ustawą o aktach stanu cywilnego w razie orzeczenia przysposobienia (...)

 • Nieobecność biologicznego ojca na rozprawie

  wezwanej. wezwania, udział w rozprawie, przysposobienie, ojciec, rozprawa o przysposobienie

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

 • Zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

  . wojewódzkiego banku danych w ciągu 7 dni od upływu tego terminu informacje o dziecku zakwalifikowanym do przysposobienia. Jeśli następnie w terminie 1 miesiąca od dnia przyjęcia informacji o (...)

 • Dodatki do zasiłku rodzinnego

  roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym (...)

 • Stypendium szkolne, zasiłek szkolny i inne wsparcie w związku z nauką

  jednocześnie pomoc materialna nie tylko o charakterze socjalnym, ale też motywacyjnym. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym (...)

 • Przysposobienie pełne i jego skutki

  już nie odwróci? Zasadą w polskim porządku prawnym jest przysposobienie pełne, rozwiązywalne. Przysposobienie pełne nierozwiązywalne ma w zasadzie zastosowanie tylko w przypadku adopcji niemowląt (...)

 • Becikowe 2015 - dokumenty, zasady przyznawania

  zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka. Postępowanie (...)

 • Nowe regulacje dotyczące trybu przyznawania świadczeń rodzinnych

  niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;2) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów,3) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość (...)

 • Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

  których ciąży obowiązek alimentacyjny.  Wniosek o świadczenia rodzinne składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w/w osób. Wniosek (...)

 • Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

  postępowaniu nieprocesowym? Po pierwsze występują tutaj sprawy z zakresu prawa osobowego. I tak możemy wyróżnić: Postępowanie o uznanie za zmarłego, Postępowanie o stwierdzenie zgonu, (...)

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  terminu jest nieważne.§ 2. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane.§ 3. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się (...)

 • Posłowie proponują nowe świadczenie rodzinne!

  , prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Odwołanie od zasądzonych alimentów

  Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła (...)

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

 • Nazwisko dziecka

  Witam! Dziewczyna ma dziecko z człowiekiem, z którym nie zawarła związku małżeńskiego. Mieszkają osobno, dziewczyna z rodzicami. Większe zaiteresowanie (...)

 • Zmiana nazwiska dziecka

  Mam nieślubne dziecko. Uznałem to dziecko lecz dziecko nosi nazwisko swej matki, bo tak zostało to ustalone. Jeśli matka dziecka wyjdzie za mąż to (...)

 • Chcemy oddać dziecko, które adoptowaliśmy

  Witam forumowiczów, otóż mam takie pytanie. Wraz z żoną adoptowaliśmy dziecko 1,5 roku temu, ośmioletniego chłopca. Nie radzimy sobie z nim i (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane