Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  , nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, w celu świadczenia usług przez tego podatnika; 8) towary mają być czasowo używane przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  zasiłku przez 8 tygodni (56 dni) po porodzie, nie krócej jednak niż przez 7 dni od śmierci dziecka. Jeśli dziecko umrze po 8 tygodniu życia, to zasiłek przysługuje jej przez 7 (...)

 • Porada prawna na temat przez

  Nie szukaj dłużej informacji na temat przez, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  , że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca, albo na mocy orzeczenia sądu.Art. (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  zwolnionego z VAT, usługi świadczone przez B na rzecz A - przy zastosowaniu mechanizmu odwróconego obciążenia → podatek zostanie rozliczony przez A, usługi świadczone przez (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona (...)

 • Fair play w internecie?

  użytkowników? Nowe przepisy zapewnią użytkownikom szereg zabezpieczeń przy umieszczaniu treści i dzieleniu się nimi na platformach opartych na treściach zamieszczanych przez użytkowników. (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt. § 2. Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, (...)

 • Kodeks cywilny

  przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.§ 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  podziału. § 5. Finansowanie przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji następuje na podstawie i w granicach określonych w uprzednio podjętej uchwale walnego zgromadzenia

 • Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

  akt sprawy prowadzonej przez organ ochrony konkurencji. Pozostałe dowody, które osoba fizyczna lub prawna uzyskała wyłącznie przez dostęp do akt sprawy prowadzonej przez organ (...)

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  wydawania instrukcji DPO co do wykonywania przez niego zadań Gwarancją niezależności inspektora ochrony danych jest obowiązujący zakaz wydawania przez administratora lub podmiotu przetwarzającego (...)

 • Kodeks pracy

  ; Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: 1)  ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, 2) popełnienia (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  jednomyślnych uchwał powziętych przez wspólników oraz przez osoby mające interes prawny, które spowodowały ich ustanowienie. Art. 78. § 1. W granicach swoich kompetencji, określonych w (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  zmarłego przedsiębiorcy przez okres sprawowania zarządu sukcesyjnego. Możliwe będzie m.in. odliczenie straty poniesionej przez przedsiębiorcę, kontynuacja rozpoczętej amortyzacji oraz korzystanie (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  siebie i rodziny. § 3. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Art. 39[1]. § 1. Doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona przez walne zgromadzenie suma minimalna ani wyższa niż określona (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  określonej w art, 138 § 1 pkt 7 lub 8 zostanie zatrzymany przez uprawniony organ w związku z naruszeniem przez niego porządku prawnego w trakcie trwania nagrody, organ, który przyznał nagrodę, (...)

 • Prawo bankowe

  Skarbu Państwa innych środków na pokrycie kapitału założycielskiego powinno nastąpić przed złożeniem przez bank państwowy do Komisji Nadzoru Bankowego wniosku o zezwolenie na rozpoczęcie działalności.Art.

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)

  zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy określi ten kurs opierając się na kursach walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. 6. Przez średni kurs ogłaszany przez (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i uzyskanie pozytywnej opinii. Posiadanie, przez okres co najmniej 6 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  własnością spółdzielni, może być przez spółdzielnię przejęta na własność za zapłatą wartości w chwili wygaśnięcia użytkowania. Drzewa i inne rośliny zasadzone lub zasiane (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  Szwecji przez okres 2 lat, - w Polsce przez okres 1 roku. W czasie zatrudnienia w Polsce uległ wypadkowi przy pracy i ubiega się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane