Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zmiana sposobu użytkowania lokalu

  budowlanego wymagała zgody właściwego organu państwowego nadzoru budowlanego. Natomiast zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem przepisów prawa budowlanego, przez zmianę (...)

 • Ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych niekonstytucyjne

  uzasadnił swoje rozstrzygnięcie? Badając zgodność art. 16 pkt 3 prawa budowlanego w zaskarżonym zakresie z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, Trybunał stwierdził, że (...)

 • Legalizacja w oparciu o stare przepisy

  sytuacji do legalizacji popełnionej samowoli budowlanej mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego z 1974r., wykluczające w rozpatrywanej sprawie możliwość rozbiórki obiektu budowlanego (...)

 • Porada prawna na temat przepisy prawa budowlanego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat przepisy prawa budowlanego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

  co do jakości prac budowlanych, to powinien komisyjnie zaprotokołować wady i wezwać wykonawcę do ich usunięcia. Jakkolwiek przepisy prawa budowlanego nie zawierają żadnej informacji (...)

 • Linia zabudowy a linia średniego napięcia

  przepisy prawa budowlanego, np. co do usytuowania budynków na działce. Nie oznacza to niezgodności z przepisami prawa budowlanego. Określenie linii zabudowy jako nieprzekraczalnej (...)

 • Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

  Nadzoru Budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem stopnia podstawowego państwowego nadzoru budowlanego, zajmującym się egzekwowaniem przestrzegania prawa w (...)

 • Czy na wyburzenie ścianki działowej potrzebne jest pozwolenie na budowę?

  zgłoszenia pewnych prac do organu przed ich wykonaniem, bezpośrednio przewidują przepisy prawa budowlanego – wyliczenie jest przy tym wyczerpujące. Z pewnością należy stwierdzić, (...)

 • Co może się zmienić w prawie budowlanym?

  przepisy Prawa budowlanego, poprzez nadanie nowego brzmienia podstawowym wymaganiom dotyczącym obiektów budowlanych (określono je w załączniku I do rozporządzenia 305/2011). Projektowana (...)

 • Samowola budowlana przed 1994 r.

  W stosunku do samowolnie wybudowanych obiektów przed dniem 01.01.1995 r., na mocy art. 103 par. 2 Prawa budowlanego, mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego z 1974r. Organ (...)

 • Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

  miejscach obiektu budowlanego, konieczne do przedstawienia: a) układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego, b) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego (...)

 • Zakres prawa własności a bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe w przypadku podziemnych urządzeń przesyłowych

  prawa budowlanego regulować mogą sposób korzystania z nieruchomości (np. w przypadku sieci gazowych). Przestrzenne ograniczenia prawa własności określane są także przez (...)

 • Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

  wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy poprzednie, a więc przepisy prawa budowlanego z 24 października 1974 r., które były (...)

 • Wyburzenie ścianki działowej

  zastanowić czym jest wyburzenie ścianki w rozumieniu prawa budowlanego. Zgodnie z prawem budowlanym, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, (...)

 • Projekt budowlany jako informacja publiczna

  ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. W postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), jeżeli przepisy (...)

 • Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

  budowlanego na etapie związanym z przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, tj. dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy (art. 54 Prawa budowlanego) lub występowania (...)

 • Projekt uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego

  obecnie przepisy Prawa budowlanego wskazują, które elementy projektu budowlanego są weryfikowane przez wydaniem pozwolenia na budowę, wobec czego zbędne wydaje się przedkładanie (...)

 • Prace naprawcze

  przeprowadzone roboty były tak nieznaczne, że można je nazwać „bieżącą konserwacją" budynku, to również w tym wypadku zastosowanie znajdą przepisy prawa budowlanego (...)

 • Domy letniskowe i budynki wolno stojące

  z nieprawidłowościami procesu budowlanego. Natomiast przepisy prawa budowlanego nie określają maksymalnej kubatury, jaką mogą mieć poszczególne budowle. Przed wydaniem decyzji (...)

 • Legalizacja samowoli budowlanej

  inwestorem, który prowadzi rozpoczęta w 1994 r. budowę. Przepisy Prawa budowlanego mówią, że do legalizacji budowy zobowiązany jest "Inwestor". W uzasadnieniu decyzji rozbiórki również (...)

 • Prawo do dużej ulgi budowlanej

  przepisy prawa budowlanego rozróżniają zawiadomienie o zakończenie budowy obiektu budowlanego od wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Oznacza to, że pozwolenie na użytkowanie (...)

 • Krzyże i figury w pasie drogowym

  , wodotryski, a także obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownice, huśtawki, drabinki czy śmietniki. Przepisy prawa budowlanego wprowadzają (...)

 • Zgoda sąsiada na rozbudowę budynku

  społecznego, przepisy tzw. prawa sąsiedzkiego (zawarte w kodeksie cywilnym), jak również przepisy prawa budowlanego. W opisanym przypadku można powiedzieć, że prawo Pana (...)

 • Rozpatrywanie decyzji o pozwoleniu na budowę

  odbioru budowlanego? Przepisy prawa budowlanego nie wskazują konkretnych terminów, w których ma nastąpić wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. W związku z faktem, (...)

 • Rozbiórka obiektu budowlanego

  ustawa mówi o obiektach, które stały już, jak weszła w życie nowa ustawa i bardzo mało im brakowało do 10 lat? Przepisy prawa budowlanego przewidują możliwość rozbiórki obiektu (...)

 • Zarządca nieruchomości a zgłoszenie robót

  tytuł zarządcy rzeczy wspólnej tej nieruchomości i co mam w takiej sytuacji zrobić? Obecnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego przewidują, że do zgłoszenia robót budowlanych (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane