Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  wysokość zobowiązania podatkowego. § 2. Jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja ustalająca (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  . Powołanie na biegłego następuje z urzędu, jeżeli opinii biegłego wymagają przepisy prawa podatkowego.§ 3. Do wyłączenia biegłego stosuje się odpowiednio przepisy (...)

 • NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

  postępowania podatkowego - może również mieć bezpośredni wpływ na tok tego postępowania. Od skutecznego zawiadomienia zależy bowiem przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. (...)

 • Porada prawna na temat przepisy materialnego prawa podatkowego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat przepisy materialnego prawa podatkowego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  że zarzut naruszenia prawa materialnego nie może być skutecznie uzasadniony próbą zakwestionowania ustaleń faktycznych (wyrok NSA 09.05.2008, II OSK 524/07). Naruszenie prawa przez (...)

 • Ogólne zasady postępowania podatkowego

  organów I instancji - w odwołaniu trzeba podać konkretne naruszone przepisy procesowe, a nie tylko zasadę postępowania podatkowego, na którą się powołujemy. Zasady postępowania (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

  to również:    a) zaliczki na podatki,   b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach,   c) opłaty (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  członkowskiego Unii Europejskiej;  2) korzystanie przez podatnika z ulg podatkowych może być podstawą powstania obowiązku podatkowego lub zwiększenia zobowiązania podatkowego (...)

 • Jak przywrócić termin w postępowaniu podatkowym?

  terminu materialnego. Przepisami proceduralnymi (procesowymi) są te i tylko te przepisy, które regulują sytuację prawną organu podatkowego oraz stron postępowania, tj. od chwili (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  składu podatkowego). Ewidencje podatkowe Prowadzenie składu podatkowego – w zależności od zakresu prowadzonej działalności – wymaga również prowadzenia stosownych ewidencji, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  ;łdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) (...)

 • Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  uwzględnić prawo przedmiotowe. Wyrok sądowy stanowi konkretyzację prawa materialnego (przedmiotowego). Jeżeli brak jest prawa przedmiotowego, sąd w ramach prawa sędziowskiego (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego, (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  podatkowego — termin płatności wynosi wówczas 14 dni od dnia doręczenia decyzji, z mocy prawa — jesteś obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek — termin płatności (...)

 • Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

  . Przepisy prawa podatkowego to termin szerszy niż przepisy ustawy, gdyż obejmuje także przepisy podustawowe. Zobowiązanie podatkowe jest zatem prawnym następstwem obowiązku (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży odziedziczonego majątku

  podatników. Zaznacza nawet intrygująco, że "W tej sytuacji do zasad wyrażonych w art. 97 par.1 Ordynacji podatkowej, należało się odwołać jedynie wtedy, gdy przepisy prawa materialnego (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  ). Jeżeli przepisy prawa wymagają, aby do dokonania czynności prawnej była zachowana szczególna forma np. forma aktu notarialnego, to pełnomocnictwo dla prokurenta do dokonania takiej czynności (...)

 • Zmiany podatkowe na 2019 r.

  systemu podatkowego, poprzez zmiany przepisów ogólnego prawa podatkowego (Ordynacji podatkowej) oraz przepisów ustaw regulujących pobór podatku u źródła (...)

 • Jak kontaktować się z organami podatkowymi?

  prawa podatkowego, ale także pewnych technicznych przepisów regulujących zasady komunikacji pomiędzy organem podatkowym, a podatnikiem. Zasady te reguluje rozdział 5 Ordynacji podatkowej (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  nieważność decyzji wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1). W razie sprzeczności, jaka zachodzi nierzadko w procesie stosowania prawa pomiędzy zasadą (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  wspólników. § 2. Nieważne jest umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne ograniczenie prawa do osobistego przeglądania (...)

 • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

  stanowiącego odrębną nieruchomość, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego (...)

 • Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego?

  następujących dziedzin wiedzy: źródła prawa i wykładnia prawa, analiza podatkowa, materialne prawo podatkowe oraz podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, postępowanie (...)

 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn

  powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 596-633)

  stosować przepisy ustawy.Art. 629. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy bądź rozporządzenia Prezydenta (...)

 • Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

  , tradycyjnie jednak zarzuty apelacyjne dzieli się na zarzuty naruszenia prawa materialnego i zarzuty naruszenia prawa procesowego. Zarzuty naruszenia prawa materialnego Ta grupa (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane