Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks wykroczeń

  organom,podlega karze aresztu albo grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.Art. 49a. § 1. Kto wbrew przepisom (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego. § 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest (...)

 • Kodeks cywilny

  odpowiednio przepisy o warunku zawieszającym.§ 2. Jeżeli skutki czynności prawnej mają ustać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy o warunku rozwiązującym. Art. 117. (...)

 • Porada prawna na temat przepisy kto to jest brygadzista

  Nie szukaj dłużej informacji na temat przepisy kto to jest brygadzista, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  ; 3. Producent oraz osoby wymienione w paragrafach poprzedzających odpowiadają solidarnie. § 4. Jeżeli nie wiadomo, kto jest producentem lub osobą określoną w § 2, odpowiada ten, kto (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  ; 1. Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Jeżeli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo jeżeli (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  kosztów postępowania. § 2. Niedopuszczalne jest udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli:1) przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.Art. 61[3]. § 1. Przy orzekaniu separacji stosuje się przepisy art. 57 (...)

 • Kodeks karny

  , jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.§ 2. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem zagrożony jest karą, której górna (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. § 3. Jeżeli (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  równorzędny lub niższego rzędu. Wówczas możliwe jest przekazanie tylko wtedy, gdy powstaje konieczność odroczenia rozprawy. Odroczenie rozprawy jest zaś możliwe tylko wówczas, (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, zaś komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkładu komandytariusza nie mogą stanowić jego udziały w tej spółce (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  . Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo alternatywnie karami wymienionymi w art. 32 pkt 1-3 i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  decyzji i postanowienia. Art. 68. § 1. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  niniejszego albo przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do umowy spedycji stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia. Art. 797. Spedytor obowiązany jest do podejmowania (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  potrzebna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.Art. 75. Można uznać dziecko nawet nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte.Art. 76. (skreślony)Art. 77. § 1. Jeżeli dziecko jest (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)

  , o których mowa w art. 115-119 - na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. Rozdział 15Przepisy przejściowe i końcowe Art. 124. 1. Przepisy ustawy stosuje się do utworów:  

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  kanałów składania wniosków online jest bankowość elektroniczna. Pełna lista banków dostępna jest na stronie rodzina500plus.gov.pl. Rolą banku w tym procesie jest (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.Art. 106. Ilekroć przepisy prawne powołują się na dotychczasowe prawo wekslowe, stosuje się odpowiednio przepisy prawa niniejszego.Art. 107. 

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  świadkiem przy sporządzaniu testamentu:  1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;  2) niewidomy, głuchy lub niemy;  3) kto nie może czytać i pisać;  4) kto (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  ;rego stroną jest upadły, są możliwe tylko według przepisów ustawy, a czynność prawna dokonana z naruszeniem ustawy jest bezskuteczna wobec masy upadłości, nawet jeżeli umowa stron (...)

 • Mienie PKP

  Administracyjnego przedstawiającego zagadnienie prawne, zgodnie z którym "niezbędna jest dodatkowa wykładnia art. 38 ust. 2 u.g.n. a także art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 p.w.u.s.", jest jedynie (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  . Powołanie na biegłego następuje z urzędu, jeżeli opinii biegłego wymagają przepisy prawa podatkowego.§ 3. Do wyłączenia biegłego stosuje się odpowiednio przepisy art. 130 § (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  . Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności. Jeżeli konieczny jest wpis zajęcia w księdze wieczystej, wierzytelność jest zajęta z (...)

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  przekazany jest dłużnikiem przekazującego co do przekazanego świadczenia, jest on obowiązany względem niego do zadośćuczynienia przekazowi. Art. 921[5]. Jeżeli przekazujący jest dłużnikiem (...)

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  jest ten, kto wie, że treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo ten, kto z łatwością mógł się o tym dowiedzieć.  3. Jeżeli (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • ślub z obywatelem Turcji

  Mam narzeczonego ,który jest obywatelem z Turcji.Planujemy ślub.Czy mam sie czegos obawiać?Może ktoś ma za męża Turka? (kaśka) Kasia mam dokładnie (...)

 • pszczoły sąsiada

  mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane