Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  emerytury w przywróconym wieku od określonego stażu? Nie. Prawo do emerytury zależy wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego. Warunkiem nabycia prawa do emerytury według nowych (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  ubezpieczeniom społecznym. Obliczenie części socjalnej emerytury z nową kwotą bazową  Jeżeli podstawę wymiaru emerytury wnioskodawcy stanowi: podstawa wymiaru wcześniej przyznanej emerytury (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  zasiłku pogrzebowego wynikające z przepisów pozostałych państw członkowskich, właściwych dla emerytury lub renty, wygasa. W przypadku zgonu osoby uprawnionej do emerytury lub renty na (...)

 • Porada prawna na temat przeliczanie emerytury 2011

  Nie szukaj dłużej informacji na temat przeliczanie emerytury 2011, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Czy na emeryturze można pracować?

  ;rej mowa w ust. 1, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2013 albo 2014, wynosi: 1) 20% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 2) 80% emerytury (...)

 • Zmiany w emeryturach i rentach oraz ubezpieczeniu emerytalno-rentowym

  % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz  45 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26.  Emerytura przyznana na wniosek ww. osoby ubezpieczonej, która osiągnęła wiek (...)

 • Prawo do renty po zmianach

  do uzyskania emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przykład: Pani K ma ustalone prawo do emerytury od 15 listopada 2016 r. W dniu 10 stycznia 2018 r. zgłasza wniosek o rentę z tytułu

 • Emerytura dla twórców i artystów

  , bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy, u tego samego pracodawcy, na rzecz którego emeryt wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Przy ustalaniu prawa do emerytury

 • Uprawnienie do przeliczenia emerytury

  oraz wysokości zarobków, ma istotny wpływ na wysokość świadczenia. Uprawnienie, do przeliczenia, emerytury

 • Trzy dni z ZUS-em

  . Przeliczanie wypłaconych emerytur i rent od 1.1.2009 r. Hanna Wanatrzecznik prasowyII O/ZUS w Poznaniu Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl ZUS, szkolenia, przedsiębiorcy, składki, ubezpieczenia

 • Czy zasady przeliczania emerytury są zgodne z Konstytucją?

  2006 r., sygn. akt P 9/05 emerytura, przeliczanie, kwota bazowa, wysokość świadczenia

 • Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

  W jaki sposób spowodować ponowne przeliczenie emerytury? Należy sporządzić stosowny wniosek. Wniosek o ponowne obliczenie podstawy wymiaru emerytury można złożyć w ZUS w każdym czasie. Przeliczenie

 • Do dziś wybierasz: pensja czy emerytura

  stycznia 2011 r., osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy, zawartego przed nabyciem prawa do tych emerytur; emerytur powszechnych, przyznanych przed dniem 1 stycznia 2011 r., osobom

 • Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT?

  jednolity: Dz.  U. 2011 r. Nr 177 poz.1054 ze zm.); rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz

 • Zmiany w emeryturach, zobacz czy cię dotyczą

  wysokości emerytury na podstawie przepisów nowelizacji ustawy z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto do wniosku należy (...)

 • Becikowe nie dla bogatych. Rząd ujawnił szczegóły zmian

  żywych dzieci w latach 2010 - 2011 szacuje się, że zarówno w roku 2012, jak i w 2013, liczba urodzeń wyniesie około 385 tys., a tym samym potencjalne wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu

 • Praca na emeryturze. Od dziś dorobisz więcej

  2011 roku - 2391,20 zł od 1 marca 2012 roku - 2510,80 zł Kwoty równe 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od 1 czerwca 2011 roku - 4506,30 zł od 1 września (...)

 • Wypłacą zawieszone emerytury

  otrzymywania i kontynuować pracę. Wypłatę zawieszonych świadczeń otrzymają osoby, które nabyły prawa emerytalne przed 1 stycznia 2011 r. i po 30 września 2011 r. kontynuowały pracę. (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  występowania innych okoliczności (np. prawo do emerytury lub renty), następują na takich samych zasadach, jak dla innych umów o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Kodeksu (...)

 • Jak długo pobieramy emerytury?

  r. już 18 lat i dwa miesiące. Rośnie też różnica długości pobierania emerytury według kryterium płci. Kobiety pobierają emeryturę o 3,5 roku dłużej niż mężczyźni (w 2011 r. (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty (...)

 • Emerytury dziś i jutro...

  . Do tej pory najniższa emerytura wynosiła 882,56 zł. Prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety, mające co najmniej 20 lat stażu pracy i mężczyźni mogący się wykazać 25 lat stażu. Planowane (...)

 • Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie emerytur

  początku ubiegłego roku, aby uzyskać prawo do emerytury, trzeba się zwolnić z pracy na przynajmniej jeden dzień. Dotyczy to także tych, którzy już wcześniej nabyli prawo do emerytury bez (...)

 • Czy będzie przysługiwał mi nadal zasiłek opiekuńczy pomimo pobierania emerytury?

  przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Zatem również tym przypadku nie może Pani jednocześnie pobierać emerytury i świadczenia pielęgnacyjnego.

 • Od marca dostaniesz wyższą emeryturę

  i emerytur w 2011 roku wyda miesięcznie 378 mln zł. Dariusz Madejski, e-prawnik.pl emerytura, renta, waloryzacja, świadczenia, ZUS, waloryzacja emerytury, waloryzacja renty

 • Ile może dorobić emeryt

  emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.