Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zmiana osoby dłużnika - przejęcie długu

  czynienia z umową przejęcia długu. Faktem jednak jest, iż małżeństwo B zobowiązało się spłacić kredyt zaciągnięty przez małżonków A. Nieważność umowy o przejęcie długu (...)

 • Spłacenie konkubenta

  uwagę podczas spraw o zniesienie współwłasności, jednak przyjmuje się, iż jest to wartoś ć rynkowa z chwili dokonywania zniesienia. Współwłasność, umowa kredytu, przejęcie długu, (...)

 • Jak zamienić mieszkanie, czyli uwag kilka o przepisach dotyczących zamiany

  dwie umowy przelewu wierzytelności (wierzytelnością jest tu uprawnienie do korzystania z lokalu) oraz dwie umowy przejęcia długu (długiem jest tu konieczność płacenia czynszu). Umowa przejęcia (...)

 • Porada prawna na temat przejęcie długu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat przejęcie długu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ograniczenia dewizowe dla rezydentów

  zgodę, że przejmie jego dług dotyczący świadczenia 12 sztab złota) lub przystąpienie do długu (w odróżnieniu od przejęcia długu dłużnik nie zostaje zwolniony ze zobowiązania, w wyniku (...)

 • VAT od usług windykacyjnych

  przepisów prawa podatkowego (por. art. 14a Ordynacji podatkowej), która to informacja pozwoli na poznanie stanowiska organów podatkowych w tej kwestii. świadczenie usług, przejęcie długu, (...)

 • Cesja umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu

  jest zgoda dewelopera na przejęcie długu, wyrażona pod rygorem nieważności na piśmie). W takiej sytuacji osoba „wstępująca na Pana miejsce” będzie mogła zawrzeć umowę (...)

 • Zgoda dłużnika na przejęcie długu

  Przejęcie długu może nastąpić przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika. Oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron. dług, przejęcie, (...)

 • Najem lokalu a rozwiązanie umowy spółki

  przejęcia obowiązków wynikających z umowy konieczna jest zgoda wynajmującego. najem, umowa najmu, przelew wierzytelności, podnajem, przejęcie długu, spółka cywilna, rozwiązanie spółki, (...)

 • Zmiana wykonawcy w umowie

  nim umowę (wykonawca powinien mieć możliwość zmuszenia nowego podmiotu do zawarcia umowy, bądź np. żądania odszkodowania). wykonawca, zamawiający, zmiana, dług, dłużnik, przejęcie długu, (...)

 • Podział majątku a kredyt

  skuteczna wobec banku i wierzyciel ten nadal będzie mógł dochodzić swoich roszczeń w stosunku do obojga byłych małżonków. Można jednak postarać się uzyskanie zgody banku na przejęcie długu (...)

 • Sprzedaż mieszkania po rozwodzie

  konieczna byłaby zgoda banku na przejęcie długu przez byłą żonę, co wiąże się między innymi z pozytywna oceną jej zdolności kredytowych. Należy jeszcze zwrócić uwagę na pewną kwestie (...)

 • Kompensata a przychód z umorzenia zobowiązania

  wzajemnych wierzytelności, wskutek czego wierzytelność Firmy X do Firmy Y (w wys. 9000,00 zł) uległa umorzeniu. Czy w wyniku przejęcia długu i kompensaty wierzytelności w Firmie X powstaje przychód (...)

 • Zgoda wierzyciela na przejęcie długu

  , przejęcie długu, wierzyciel, dłużnik, przelew

 • Czy długi poprzedniego właściciela mieszkania obciążają nowego właściciela - opinia prawna

  związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Takie roszczenie ma zatem charakter względny i tylko wówczas, gdyby doszło między Panem a zbywcą do zawarcia umowy o przejęcie długu, byłby (...)

 • Zaliczenie wierzytelności na poczet ceny nabycia

  tylko na wniosek. Należy to traktować jako przejęcie długu na podstawie umowy między nabywcą a wierzycielem. Jeżeli przy sporządzaniu planu podziału okaże się, że nabywca uiszczając cenę, (...)

 • Odpowiedzialność za zobowiązania podzielonej spółki

  zgoda wierzycieli na przejęcie długu. Sukcesja uniwersalna ma zastosowanie do wszelkich składników majątkowych wskazanych w planie podziału.   Jak kształtuje się odpowiedzialność (...)

 • Jaka część majątku wspólnego nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

  praktyce, wierzyciel może zgodzić się na przejęcie całego długu przez jednego tylko uczestnika postępowania działowego, należy się jednak o taką zgodę postarać. Odrębnym zagadnieniem (...)

 • Zobowiązanie zaciągnięte przez męża

  Pani do wejścia w miejsce zmarłego męża i przejęcie jego długu w całości. Bank nie ma prawa do przeniesienia długu na drugiego małżonka. spadki, dziedziczenie, masa spadkowa, dobrodziejstwo (...)

 • Przejęcie nieruchomości jako spłata długu

  zaofiarował cenę wyższą, a przy równych cenach - temu, czyja należność jest większa. Tylko zatem w takich przypadkach możliwe jest przejecie nieruchomości na własność. przejęcie nieruchomości, (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.§ 3. Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  likwidację majątku upadłego przez przejęcie majątku przez wierzycieli, można określić w układzie wzajemne dopłaty między wierzycielami.Art. 276. Jeżeli propozycje układowe przewidują spłatę (...)

 • Koszt wynajęcia rzeczoznawcy dla wyceny mieszkania

  , lokatorskie, przejęcie, biegły, wycena, koszty

 • Wynagrodzenie komornika

  długu i za podjęcie tych czynności należy mu się wynagrodzenie. egzekucja, komornik, wniosek o przejęcie, koszty egzekucji, wynagrodzenie komornika

 • Jak rozliczyć faktoring?- stan prawny do 31.12.2010

  ok. 3%), prowizja przygotowawcza i administracyjna (ok. 1,5%) od umowy oraz ewentualna prowizja za przejęcie ryzyka (zależna od jego stopnia). Usługi faktoringowe nie są zbyt drogie. W praktyce

 • Zabezpieczenie rzeczowe i osobiste

  między innymi również poprzez przejęcie przez zastawnika na własność przedmiotu zastawu, sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzanego przez notariusza lub komornika (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane