Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  prawnych (Tekst jedn. Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.) leasing operacyjny, rozliczenie leasingu, podatek dochodowy, przychody, koszty, finansujący, korzystający, amortyzacja przedmiotu leasingu

 • Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  przedmiot umowy leasingu; kosztem są jednak te wydatki pomniejszone o spłatę wartości początkowej. Inaczej zatem niż w przypadku leasingu operacyjnego, w leasingu finansowym (...)

 • Leasing podatkowy

  ;wno bowiem w leasingu operacyjnym, jak również w leasingu finansowym, jednym z warunków uznania umowy za umowę leasingu jest ustalenie sumy wszystkich opłat na poziomie co (...)

 • Porada prawna na temat przedmiot leasingu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat przedmiot leasingu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

  pobieraniem opłat nie pokrywających (w ramach jednej transakcji) wartości przedmiotu leasingu. Dalej będzie mowa jedynie o pierwszym rodzaju leasingu - uregulowanym w Kodeksie cywilnym. Przez (...)

 • Umowa leasingu w prawie cywilnym

  leasingu finansowym zaś odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, co bardziej zbliża tę formę leasingu do umowy sprzedaży. Należy pamiętać, że umowa leasingu powinna być (...)

 • Skutki upadłości dla umów leasingowych - opinia prawna (Opinię sporządzono w oparciu o poprzednio obowiązujące prawo upadłościowe)

  , że przedmiot umowy leasingu wejdzie do masy upadłości. Pomimo, iż przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy (w analizowanym przypadku wchodzi do masy upadłości), (...)

 • Opodatkowanie stron umowy leasingu

  , która jednocześnie stanowi przychód korzystającego. Leasing gruntów. Umowa dotycząca leasingu gruntów musi spełniać następujące warunki: musi być zawarta na czas oznaczony jej

 • Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

  właściciel, którego powództwo zostało uwzględnione uzyskuje tytuł egzekucyjny do prowadzenia egzekucji przez właściwe organy egzekucyjne. Jest to, więc długotrwały proces, podczas którego przedmiot (...)

 • Leasing w podatku VAT

  . Dostawę towarów stanowi wydanie przedmiotu na podstawie umowy leasingu finansowego (zob. niżej). W tej sytuacji wydanie przedmiotu na podstawie umowy leasingu operacyjnego jest świadczeniem (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  przedmiotem umowy leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków (...)

 • Leasing pojazdu, a używanie go przez osoby trzecie

  należy więc, czy przedmiot leasingu użytkować mogą jakieś inne osoby poza tymże korzystającym? Uregulowanie tej kwestii znajdziemy również w ustawie Kodeks cywilny. Zgodnie z nią bez zgody (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  warunki: 1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, 2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej (...)

 • Co to jest leasing?

  do używania. Pamiętaj, że: leasingu nie można traktować tak, jakby był umową najmu, bowiem inny jest cel obu umów (w najmie to przede wszystkim korzystanie z rzeczy, a w leasingu - (...)

 • Cesja leasingu wreszcie możliwa

  Umowy leasingu nie muszą być już problemem dla firm, które szukają oszczędności. Dzięki zmianom wprowadzonym od stycznia przez tzw. trzecią ustawę deregulacyjną, można wyswobodzić się z leasingu (...)

 • Przekazanie leasingu

  dochodowym? Odpowiedzi na te pytania zawierają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy leasingu (art. 709[1] do 709[18] – Tytuł XVII. Umowa leasingu – kodeks cywilny). Art. 709 [12] (...)

 • Leasing a podatek dochodowy od osób prawnych

  dotyczących tego samego przedmiotu umowy, w części przewyższającej spłatę jego wartości początkowej. Tak jak w przypadku leasingu operacyjnego, dalsze konsekwencje podatkowe umowy leasingu (...)

 • Leasingowanie programów komputerowych

  taką podstawę stanowić również umowa leasingu, która w swej konstrukcji jest podobna do wspomnianej umowy najmu. program komputerowy, przedmiot leasingu, leasing

 • Odszkodowanie za skradziony pojazd leasingowany

  roszczenie nie przysługuje. Przedmiot leasingu, jeżeli umowa nie stanowi inaczej jest dalej własnością towarzystwa leasingowego. Obowiązkiem leasingobiorcy, jeżeli takie były postanowienia (...)

 • Wykup i sprzedaż leasingowanego urządzenia

  S.c. podpisała umowę leasingu operacyjnego (3-letnią) na urządzenie do parowania swetrów w sierpniu 2006. Kwota leasingu 14.000 zł. Raty leasingowe wpisywaliśmy w koszty. W maju 2007 r., w związku (...)

 • Użyczenie rzeczy leasingowanej

  Posiadam tytuł własności (umowa leasingowa) na przedmiot leasingu. Użyczyłem go osobie trzeciej nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia, która stwierdzała zwrot użyczonych rzeczy w określonym

 • Samochód wykupiony z leasingu

  miesiącach okresu użytkowania będzie zwolniona z podatku VAT? 6.Czy do okresu użytkowania można zaliczyć czas trwania leasingu? Ad. 1 i 2. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, w razie (...)

 • Wspólnik robi problemy przy cesji leasingu

  zakończeniem działalności spółki cywilnej chcę przenieść przedmiot leasingu do mojej nowej firmy - jednoosobowej działalności gospodarczej. Ze strony leasingu nie ma żadnego problemu, (...)

 • Odpowiedzialność za wady rzeczy leasingowanej

  rzeczy minęły dwa lata, nie rok. Poza tym samochód jest w leasingu, więc nie jestem jego właścicielem. Kwestie związane z odpowiedzialnością za wady rzeczy stanowiącej przedmiot leasingu (...)

 • V - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 627 - art. 719)

  rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny (...)

 • Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku

  , zwrócone leasingodawcy, który może przedmiot umowy leasingu sprzedać na rynku, może również zostać podpisana nowa umowa leasingu na przedmiot używany lub (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • zerwanie umowy kupna - sprzedaży

  Na podstawie umowy ustnej zdecydowałam się na sprzedaż. Umowa mówiła o płatności w dwóch ratach. Jedna rata w gotówce, druga rata w ciągu miesiąca (...)

 • odliczanie vat od paliwa w 2011

  Samochód dostawczy o ciężarze poniżej 3500, mający OBT stwierdzający, że jest ciężarowy, będzie obowiązywać zawieszenie w odliczaniu Vat od (...)

 • Rozwód gdy mąż prowadzi firmę

  Witam, proszę o poradę w następującej sytuacji: jesteśmy małżeństwem od 12 lat. Mamy dwoje dzieci (11 i 8 lat), mąż prowadzi firmę (jednoosobowa (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane