Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Propozycje dotyczące interpretacji podatkowych i nie tylko...

  ;obawą, że nastąpi przedawnienie dodatkowego zabezpieczenia określonego decyzją.Projekt przewiduje także wstrzymanie przez organ podatkowy wykonania zaskarzonej decyzji do dnia wydania ostatecznej (...)

 • Pobór i egzekucja podatków

  niego zarządzenia zabezpieczenia lub tytułu wykonawczego, na wniosek państwa członkowskiego i na podstawie zarządzenia zabezpieczenia, zagranicznego tytułu wykonawczego, dokumentu zabezpieczenia (...)

 • Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

  , przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego (...)

 • Porada prawna na temat przedawnienie zabezpieczenia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat przedawnienie zabezpieczenia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

  różne instytucje: Przedawnienie prawa organu podatkowego do ustalenia zobowiązania podatkowego. Przedawnienie zobowiązania podatkowego.   Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania

 • Budowa na zajętej nieruchomości - opinia prawna

  bynajmniej niemożności zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. Wynika to z art. 77 u.k.w.h., w myśl którego przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  ustanowionej dla zabezpieczenia należności, o których mowa w art. 34 § 1, jest obciążony hipoteką ustanowioną dla zabezpieczenia należności z tytułu kredytu bankowego, a także w sytuacji, (...)

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.Art. 11. Ograniczone

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  ustawowe prawo zastawu dla zabezpieczenia należnego mu naprawienia szkody oraz kosztów żywienia i utrzymania zwierzęcia. § 3. (skreślony). Art. 433. Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem (...)

 • Przedawnienie należności kredytowych

  egzekucyjny i sąd wyda nakaz zapłaty np. w listopadzie 2003 r. Jeśli komornik nie będzie miał z czego ściągać długu, kiedy w takim przypadku nastąpi przedawnienie tego zadłużenia? Przedawnienie (...)

 • Kodeks wykroczeń

  składowych, składowisk przy obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej, 9) przestrzeganiu zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas zbioru, transportu lub składowania palnych (...)

 • Przedawnienie roszczeń

  również odsetek, możliwe jest skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia. przedawnienie roszczeń pożyczka hipoteka odsetki

 • Przedawnienie w prawie karnym a prawo cywilne

  dochodzi do przedawnienia karalności. Zaznaczyć jeszcze raz należy, że przedawnienie karalności jest instytucją inną niż przedawnienie w prawie cywilnym. Bieg  przedawnienia karalności (...)

 • Czy mogę powołać się przed komornikiem na przedawnienie w celu powstrzymania egzekucji – opinia prawna

  takiego powództwa może być – między innymi przedawnienie (ale także wykonanie zobowiązania, potrącenie, dobrowolne zwolnienie z długu, itp.). Fakt, iż przedawnienie wierzytelności (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  nieprawidłowym, dopóki nie otrzyma odpowiedniego zabezpieczenia. Art. 270[1]. § 1. Do użytkowania polegającego na korzystaniu z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego na zasadach określonych (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator aukcji albo przetargu (...)

 • Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  przypadku pierwszym przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie wszczęte w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia nie zostanie zakończone. ZARZUT

 • Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

  261/97. przedawnienie roszceń

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  zabronionego albo gdy ustawa uznaje, że czyn nie stanowi przestępstwa albo że sprawca nie popełnia przestępstwa lub nie podlega karze,  3) nastąpiło przedawnienie,  4) postępowanie karne (...)

 • Przedawnienie zobowiązań podatkowych

  zabezpieczenia w trybie przepisówo postępowaniu egzekucyjnym w administracji; doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w przypadkach określonych w art. 32a § (...)

 • Kodeks cywilny

  szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator aukcji albo przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  zabezpieczenia roszczenia przysługuje zażalenie do sądu. § 4. W razie umorzenia lub zawieszenia postępowania przygotowawczego pokrzywdzony w terminie zawitym 30 dni od daty doręczenia postanowienia (...)

 • Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu

  roszczenia, 2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. (art. 123 k.c.) przedawnienie roszczeń, odpowiedzialność, odszkodowanie

 • Przedawnienie roszczeń i ich egzekucji

  (nowe 10 lat) po zakończeniu egzekucji np. po jej umorzeniu. W trakcie egzekucji przedawnienie nie biegnie.   Nie jest więc tak, że przedawnienie zawiesza się przez każde zajęcie. (...)

 • Przerwanie biegu przedawnienia a post. karne

  przedawnienia, a samo przedawnienie nie biegnie, jeżeli zasądzone świadczenia są przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Umorzenie postępowania egzekucyjnego wywołuje ten skutek, że przedawnienie (...)

 • Egzekucja z nieruchomości a przedawnienie długu

  , zabezpieczenie wierzytelności, wierzyciel, dług, egzekucja z nieruchomości, dłużnik, przedawnienie

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • UMOWA PRZEDWSTĘPNA I ZWROT ZADATKU

  Spisaliśmy umowę przedwstępną ze sprzedającym, sprzedający podpisał ją, były w nim 2 między innymi dwa punkty: § 3. 1. Sprzedawca oświadcza, (...)

 • PRESCO Zaatakowała i mnie co Robić pomocy....

  Witam i proszę o pomoc a mianowicie. Dostałem wezwanie od P.R.E.S.C.O Group sp. z o. o. przysłała wezwanie do zapłaty tytułem: PRESCO INVESTIMENTS (...)

 • przedawnienie zobowiązań wynikających z umowy

  ,Witam, W grudniu 2006r. moja siostra otrzymała dotację z PUP na rozpoczęcie DG. Firmę prowadziła ponad dwa lata,później zjadł ją duży ZUS. Wyjechała (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane