Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny skarbowy

  gospodarczej oraz pozbawienie praw publicznych można orzec tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi.§ 2. Sąd może orzec środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku, a w wypadku, o którym mowa w § 4 zdanie drugie, z chwilą uprawomocnienia się wyroku oddalającego powództwo przeciwko Skarbowi

 • Kodeks karny

  Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku, a w wypadku, o którym mowa w § 4 zdanie drugie, z chwilą uprawomocnienia się wyroku oddalającego powództwo przeciwko Skarbowi (...)

 • Porada prawna na temat przedawnienie wyroku kodeks karny

  Nie szukaj dłużej informacji na temat przedawnienie wyroku kodeks karny, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  wymienione w wyroku.§ 2. Wykonując środek karny przepadku przedmiotów, równowartości takich przedmiotów, korzyści osiągniętych z przestępstwa albo równowartości takich korzyści, urząd (...)

 • Przedawnienie przestępstwa sprzed 1998r.

  popełnione w 1996r., w sprawie którego wszczęto postępowanie przeciwko osobie, przedawni się w 2016r. przestępstwo, przedawnienie, bieg, kodeks karny, nowy, stary

 • Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

  warunkiem, że w okresie tym sąd grodzki nie wyda orzeczenia w sprawie. Jeżeli natomiast sąd grodzki orzeknie karę lub środek karny przewidziany dla danego typu wykroczenia, przedawnienie wykonania (...)

 • Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

  . 555, ze zm.), ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 r., Nr 88, poz. 553, ze zm.), ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2007 r., Nr 111, (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  uzasadnienia dopuszczenie dowodu, jak również uwzględnienie wniosku, któremu inna strona nie sprzeciwiła się, chyba że orzeczenie podlega zaskarżeniu. Art. 99. § 1. Tryb i formę uzasadnienia wyroku (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  dowodów przeciwnych,  2) wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. § 2. W uzasadnieniu wyroku należy ponadto przytoczyć okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymiarze (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  orzeczeń, zarządzeń albo mandatów karnych. § 2. Orzeczenie wydaje się w formie wyroku lub postanowienia. Postanowieniem rozstrzyga się, gdy ustawa nie wymaga wydania wyroku.§ 3. Postanowienie (...)

 • Okres przedawnienia przestępstwa

  przewiduje przedawnienie ścigania i wykonania kary. Przedawnienie ścigania polega na niemożności wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania wyroku. Długość tego terminu zależy (...)

 • Surowe kary dla piratów drogowych

  Czego dotyczy nowelizacja? Celem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest zaostrzenie kar dla piratów drogowych, którzy będąc (...)

 • Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

  danych okolicznościach, Nadzwyczajne złagodzenie kary może być zastosowane wobec wszystkich przestępstw. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 r., Nr 88, (...)

 • Sądy 24-godzinne

  dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Kiedy sąd uzasadnia wyrok? Sąd sporządza uzasadnienie wyroku na wniosek. Wniosek o uzasadnienie wyroku może być wniesiony ustnie do protokołu (...)

 • Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po pijanemu? – opinia prawna

  . Opinia prawna Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów przewiduje zarówno Kodeks karny, jak i Kodeks wykroczeń. Ponieważ nie doprecyzował Pan w jakim trybie (...)

 • Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

  ; Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 r., Nr 178, poz. 1479); Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999 r., Nr 83, poz. (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  . § 2. W wypadku prawomocnego wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności dołącza się zamiast postanowienia wymienionego w § 1 odpis tego wyroku. § 3. Przepis art. 280 § (...)

 • V - Kodeks postępowania karnego - Postępowania szczególne. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

  zwyczajnym przed sądem pierwszej instancji. Przepis art. 422 § 2 stosuje się.  Art. 575. § 1. Jeżeli po wydaniu wyroku łącznego zachodzi potrzeba wydania nowego wyroku łącznego, (...)

 • Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

  firmie i chyba z braku czasu nie kierował sprawy do sądu. Teraz same odsetki stanowią dość dużą sumę. Czy mogę teraz powołać się na przedawnienie? Czy można to zrobić w apelacji do wyroku?Opinia (...)

 • Kodeks wykroczeń

  wykroczenie karę lub środek karny tego samego rodzaju, wykonuje się surowszą karę lub środek karny. W razie uprzedniego wykonania łagodniejszej kary lub środka karnego zalicza się je na poczet (...)

 • Podstawy zarządzenia wykonania zawieszonej kary - opinia prawna

  karny (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zmianami), Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 r., Nr 89 poz. 555 ze zmianami), Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks

 • I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

  wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. § 3. Jeżeli kodeks niniejszy używa w znaczeniu ogólnym określenia „oskarżony”, odpowiednie przepisy mają zastosowanie także do

 • Ważne zmiany w prawie karnym

  Szafrański. Tematem konferencji były zmiany w prawie karnym w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy (...)

 • Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

  . Uchwalona ustawa jest wynikiem prac parlamentu nad trzema projektami ustaw: poselskim o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk sejmowy nr 2024), senackim o zmianie ustawy - Kodeks karny (...)

 • Termin na uzasadnienie wyroku

  wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku - od dnia doręczenia sentencji wyroku. Żądanie spóźnione sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku również (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • Kodeks karny

  Witam kiedy upływa przedawnienie karalności, za występek popełniony w 1997r? prokurator po 13 latach przedstawił zarzuty, ale w tej sprawie, już (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane