Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt nie uważa się za rzeczy wniesione. Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład może za nie odpowiadać jako przechowawca, jeżeli została zawarta

 • Umowa depozytu i depozytu nieprawidłowego

  . Przedmiotem umowy przechowania są rzeczy określone co do gatunku, przy czym przechowawca tych rzeczy nie może z nich korzystać. Depozyt nieprawidłowy to odmiana umowy przechowania, na mocy której (...)

 • Umowa przechowania

  lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. przechowanie, umowa, przechowawca, składający

 • Porada prawna na temat przechowawca

  Nie szukaj dłużej informacji na temat przechowawca, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Umowa przechowania a depozyt nieprawidłowy

  pieniędzy nie tworzy bowiem jeszcze stosunku depozytu nieprawidłowego z prawem rozporządzania nimi. Przechowawca "nieprawidłowy" nabywa na własność przedmiot depozytu i może nim rozporządzać (...)

 • Umowa o przechowanie i depozyt nieprawidłowy

  rozporządzać (używać) te rzeczy. Ponieważ w przypadku działalności lombardowej przechowywane są na ogół rzeczy oznaczone indywidualnie, a ponadto przechowawca w czasie przechowania nie używa (...)

 • Depozyt nieprawidłowy

  przedmiotem są pieniądze (lub inne rzeczy oznaczone co do gatunku), w której przechowawca może rozporządzać tymi pieniędzmi (bądź rzeczami). Podzielić należy stanowisko jakie wyraził Sąd (...)

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych - umowa pożyczki i depozytu nieprawidłowego

  podatku Jeżeli strony zawierają umowę pożyczki lub depozytu nieprawidłowego bez udziału notariusza, pożyczkobiorca lub przechowawca bez wezwania organu podatkowego obowiązany jest złożyć deklarację (...)

 • Umowa przechowania bez wynagrodzenia

  oczywisty jest obowiązek ponoszenia przez niego wszystkich wydatków (kosztów, nakładów), jakie poniósł przechowawca. Przepis ten jednak nie należy do bezwzględnie obowiązujących i może zostać (...)

 • Roszczenia za szkodę na parkingu strzeżonym

  , to nie znaczy to jednocześnie, że przechowujący zwolnił się z odpowiedzialności za to zdarzenie, chyba że regulamin takie wyłączenie przewidywał. Z reguły przechowawca odpowiada za szkodę wyrządzoną

 • Od czego trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

  pożyczkę lub przechowawca;                 przy ustanowieniu hipoteki - składający oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki;         

 • Prawo zastawu na pojazdach pozostawionych w hotelu

  rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt nie uważa się za rzeczy wniesione. Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład może za nie odpowiadać jako przechowawca, jeżeli została zawarta (...)

 • Forma umowy z biurem rachunkowym

  . 835 kc ustawodawca wskazał, iż przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Jak wynika z powyższego przepisu (...)

 • Umowa z zagranicznym przedsiębiorcą

  , przyjmujący zlecenie, agent, komisant, przewoźnik, spedytor, przechowawca lub przedsiębiorstwo składowe. Natomiast jeśli nie można ustalić siedziby albo miejsca zamieszkania strony określonej w (...)

 • Odpowiedzialność prowadzącego parking strzeżony

  mocy tej umowy przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu w przechowanie. Do odpowiedzialności przechowawcy zastosowanie znajduje głównie art. 837 k.c

 • Odpowiedzialność właściciela parkingu

  rzeczy ruchomej. Przechowawca przy umowie przechowania odpowiedzialny jest, co do zasady za błąd w nadzorze. Będzie odpowiedzialny zatem za kradzież, lub uszkodzenie samochodu spowodowane przez osobę

 • Parkowanie na drodze wewnętrznej

  z parkingu niestrzeżonego (gdzie wynajmujący nie ponosiłby odpowiedzialności za pozostawiony pojazd) lub z parkingu strzeżonego (gdzie przechowawca odpowiadałby za pozostawiony pojazd). W tym

 • Kodeks cywilny

  Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (skreślony). Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu. Art. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane