Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  lub podobny zakład przyjął rzeczy na przechowanie albo odmówił ich przyjęcia na przechowanie, mimo że obowiązany był je przyjąć, jak również wypadku, gdy szkoda wynikła z (...)

 • Opłata za przechowanie w lombardzie

  przechowanie zastawianych rzeczy. Jaka może być maksymalna opłata za przechowanie i czy wysokość jej jest regulowana jakimiś przepisami? Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności (...)

 • Umowa depozytu i depozytu nieprawidłowego

  zobowiązuje się przechować określoną ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku. W przypadku umowy depozytu nieprawidłowego przechowawca może jednak korzystać z oddanych mu na przechowanie (...)

 • Porada prawna na temat przechowanie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat przechowanie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Umowa przechowania a depozyt nieprawidłowy

  jest konieczne wyraźne zastrzeżenie tego w umowie, niemniej dla zastosowania art. 845 Kodeksu konieczne jest ustalenie, że przechowawca uprawniony został do rozporządzania oddanymi na przechowanie

 • Umowa przechowania

  jest to konieczne do zachowania jej w stanie niepogorszonym. Przedmiotem przechowania może być każda rzecz ruchoma oznaczona co do tożsamości. Wykluczone jest natomiast „przechowanie

 • Umowa o przechowanie i depozyt nieprawidłowy

  występuje tu depozyt nieprawidłowy, a więc również nie wystąpi PCC. depozyt nieprawidłowy, umowa o przechowanie, rzeczy oznaczone co do gatunku, PCC

 • Kodeks wyborczy

  Przepisy wstępne Dział I Art. 1. Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów:  1)   do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (...)

 • Zwrot kosztów przechowania rzeczy

  poprzez wydatki poniesione za przechowanie rzeczy.  Jeżeli kupujący był zmuszony oddać rzecz na przechowanie osobie trzeciej, dowodem będzie wystawiony przez tą ostatnią rachunek. Jeżeli (...)

 • Forma umowy z biurem rachunkowym

  ), składającego rzecz na przechowanie, obciąża dowód wydania takiego przedmiotu. Dowodem takim może być np. pokwitowanie. umowa, forma, biuro rachunkowe, umowa przechowania, dokumentacja, pracownicza, (...)

 • Jakie prawa i obowiązki ma znalazca rzeczy

  osobie uprawnionej lub zastrzegł sobie prawo żądania znaleźnego przy oddawaniu rzeczy na przechowanie. Wysokość znaleźnego wynosić będzie jedną dziesiątą wartości rzeczy. Gdy (...)

 • Archiwizacja aktów notarialnych

  przechowanie dokumenty notariusz, który prowadził tę kancelarię, lub osoba wskazana przez radę właściwej izby notarialnej przekazuje do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego (...)

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)

  sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności. Powyższe uprawnienie przysługuje kupującemu także wtedy, gdy sprzedawca zwleka z wydaniem dyspozycji albo gdy przechowanie rzeczy wymaga znacznych

 • Przechowanie zadatku przez notariusza

  powszechny jest natomiast w praktyce mechanizm gwarancji bankowej, w tej kwestii proszę o zapoznanie się z treścią artykułu Gwarancja bankowa zadatek, żądanie zadatku, przechowanie pieniędzy, notariusz, (...)

 • Przestępstwo kradzież

  , współsprawstwo, porozumienie, przestępca, kara, pomocnictwo, przechowanie, sąd, skazanie

 • Odstąpienie od umowy a odszkodowanie

  , odpowiedzialność, przechowanie, ubezpieczenie

 • Umowa przewozu osób i rzeczy

  zepsucie albo gdy przechowanie wymaga kosztów, na które nie ma pokrycia, przewoźnik może ją sprzedać. POSŁUGIWANIE SIĘ OSOBĄ TRZECIĄ - przewoźnik może oddać przesyłkę do przewozu (...)

 • Depozyt nieprawidłowy

  jest, więc możliwość rozporządania przez przechowawcę oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku.  depozyt nieprawidłowy

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych - umowa pożyczki i depozytu nieprawidłowego

  (gdy przedmiotem umowy są inne rzeczy) lub kwota albo wartość rzeczy oddanych na przechowanie na podstawie umowy depozytu nieprawidłowego. Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnej umowy pożyczki (...)

 • Co to jest umowa składu?

  terminu lub terminu wypowiedzenia umowy, przedsiębiorca składowy może oddać rzecz na przechowanie na koszt i ryzyko składającego. Może on jednak wykonać to prawo tylko wtedy, jeżeli UPRZEDZIŁ składającego (...)

 • Umowa przechowania bez wynagrodzenia

  przechowawcę od zobowiązań zaciągniętych przez niego w powyższym celu w imieniu własnym. Obowiązek ten wynika z faktu, iż przechowanie jest umową zawieraną z reguły w wyłącznym interesie składającego, (...)

 • Zarząd majątkiem spadkowym nieobjętym

  uważa się za nie objęty, jeżeli żaden ze spadkobierców nie objął go w posiadanie (zarząd, użytkowanie, przechowanie). Gmina jako spadkobierca może objąć spadek w posiadanie i jeśli to zrobi (...)

 • Jakie odsetki i opłaty może pobierać osoba prowadząca lombard - opinia prawna

  przedmiotu mógłby Pan zawierać z nim nie tylko umowę o kredyt konsumencki, ale również umowę o przechowanie danego przedmiotu. W umowie o przechowanie zastrzegłby Pan opłatę w określonej (...)

 • Ukończenie postępowania upadłościowego

  okaże się niemożliwe, sędzia - komisarz oddaje je na przechowanie do archiwum sądowego wraz z aktami sprawy postępowania upadłościowego, na koszt upadłego. Likwidacja majątku Jeżeli jednak upadły (...)

 • Umorzenie postępowania upadłościowego

  przechowanie do archiwum sądowego wraz z aktami sprawy postępowania upadłościowego, na koszt upadłego. Likwidacja majątku Jeżeli jednak upadły nie odbierze swojego majątku w terminie wyznaczonym (...)

 • Aquapark odpowiada za rzeczy zostawione w szatni - decyzja UOKiK

  zakwestionował postanowienia w regulaminach pływalni. Wrocławski Park Wodny (WPW) zgodnie z prawem powinien zwrócić przedmioty oddane mu na przechowanie w stanie nienaruszonym. Ponadto Urząd uznał, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane