Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks postępowania karnego

  Art. 1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. Art. 2. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania (...)

 • Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

  sporządza protokół przebiegu egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych w formie ustnej oraz protokół przebiegu egzaminu eksternistycznego z zakresu praktycznej nauki zawodu, przeprowadzonych (...)

 • Protokół a akta osobowe pracownika

  i również z tej czynności spisać protokół. Pracownik, bowiem, ma prawo do złożenia wyjaśnień w sprawie, która jego dotyczy. Powyższy protokół jest poświadczeniem określonego zdarzenia, (...)

 • Porada prawna na temat protokół

  Nie szukaj dłużej informacji na temat protokół, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustalenie istnienia wypadku przy pracy w sądzie

  protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy. Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, sporządza, nie później niż w ciągu 5 dni, nowy (...)

 • Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  sporządzić protokół postępowania? Zamawiający ma obowiązek sporządzić protokół postępowania zawsze, jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza wyrażoną w złotych równowartość (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokóle. Art. 174. § 1. Protokół

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.§ 2. Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół (...)

 • Podpis przewodniczącego na protokole

  inaczej, protokół podpisują przewodniczący zgromadzenia i notariusz. Przepisy nie stwarzają natomiast możliwości, by protokół podpisała inna osoba zamiast przewodniczącego. Jeżeli protokół (...)

 • Kontrola w zakresie przewozu drogowego

  prędkość jazdy, czas jazdy i postoju. Protokół kontroli Ustaleń stanu faktycznego dokonuje się na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza (...)

 • Ustosunkowanie się do zeznań przeciwnika

  przed sądem apelacyjnym protokół stanowi ważny dowód (dokument urzędowy) uchybień proceduralnych. Jeżeli protokół będzie nieścisły, strona może żądać sprostowania lub uzupełnienia (...)

 • Wymóg odczytania i podpisania protokołu

  . Protokół podpisują również wszystkie inne osoby, które brały udział w dokonywanej czynności. Jeżeli poszczególne osoby odmawiają złożenia swego podpisu, należy uczynić o tym wzmiankę w (...)

 • Sposób prowadzenia sprawy i protokołu

  protokół jest podważalny? Czy w jakiś sposób mogę kontrolować zapis oryginalny z sali rozpraw i zapis w aktach? Protokół z rozprawy nie musi być napisany na komputerze, może być napisany (...)

 • Moc dowodowa protokołu zdawczo-odbiorczego

  chcąc odebrać meble i wyposażenie. Spisaliśmy protokół zdawczo/odbiorczy o następującej treści (tak sobie zażyczyli): Protokół zdawczo/odbiorczy przekazania wyposażenia i umeblowania (...)

 • Dofinansowanie kinematografii pod kontrolą

  Protokół sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podmiotu kontrolowanego oraz Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.  Uprawnienia kontrolowanego Protokół

 • Protokół z posiedzenia sądu

  dowodu. Z przebiegu wizji spisuje się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant. Protokół powinien zawierać: oznaczenie sądu, miejsca i daty posiedzenia, nazwiska sędziów, (...)

 • Protokół ze zgromadzenia wspólników

  wspólników powinien zostać sporządzony protokół. Proszę zauważyć, że protokół (zawierający treść uchwały) jest czymś więcej niż sama uchwała, zawiera on bowiem dodatkowe elementy. (...)

 • Uzupełnienie protokołu rozprawy

  kasacji od wyroku sądu II Instancji. protokół, sprostowanie, uzupełnienie, kasacja

 • Odmowa podpisania protokołu

  , jakie znaczenie nadać odmowie złożenia podpisu. Brak podpisu nie zawsze "dyskwalifikuje" protokół - sąd może mimo tego braku uznać protokół za podstawę ustaleń (ale powinien to przekonująco (...)

 • Remanent likwidacyjny

  warto tę linię obrony próbować przedstawić przed pracownikami organów skarbowych. Innymi słowy, fakt, że sporządził Pan protokół likwidacyjny kaset dowodzi tego, że kasety w zasadzie nie miały (...)

 • Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

  wyrób skażony. Z czynności powyższych sporządzany jest protokół, którego wzór przedstawiony jest poniżej:    PROTOKÓŁ NR ................  Skażenia alkoholu etylowego (...)

 • Odpowiedzialność zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

  bez żadnych opisów, umów itp. Jednocześnie Przekazujący sporządził własny protokół zdawczo-odbiorczy, który opisuje nieruchomość bez uwag. W/w protokół podpisało dwóch członków (...)

 • Podstawa wystawienia faktury

  protokołu końcowego. W kilka dni po zakończeniu robót był podpisany protokół odbioru technicznego, w którym widniał zapis, że w przeciągu kilku dni zostanie spisany protokół końcowy. (...)

 • Będzie możliwość zakończenia sporu w wyniku mediacji

  , któremu przekazano protokół, na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  .§ 6. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokółu kontrolujący doręcza kontrolowanemu. Art. 290a.  Minister właściwy do spraw finansów

 • Spis wyposażenia w umowie najmu

  stwierdzone, że do umowy jest dołączony protokół przekazania rzeczy jako jej integralna część. W protokole należy zaznaczyć, na jaką okoliczność jest on sporządzany, kto bierze udział w czynności, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Protokół

  Witam Czy mógłby ktoś wstawić na forum przykładowy protokół z rozprawy sądowej?

 • wypadek przy pracy-czy należy mi się odszkodowanie

  Jakiś czas temu wykonując obowiązki zawodowe spadłam ze schodów i skręciłam nogę w stawie kolanowy. Na razie nie stwierdzono poważnego uszkodzenia (...)

 • AKT OSKARŻENIA-art.278KK & 1KK i art 12KK

  Witam, Zostałem oskarżony o kradzież z art. 278kk oraz 12kk, dostałem wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, oczywiście doszła (...)

 • Uległem wypadkowi w pracy

  Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe (...)

 • Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

  Tydzień temu miałem wypadek przy pracy. Rana cięta podczas pracy fizycznej, wezwano ambulans i miałem szytego kciuka lewej ręki. Lekarz wypisał L4. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane