Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  ] i 2[2].  7. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o przyjęcie (...)

 • Plany zmian w transporcie drogowym

  pracy, a także wysokości kar za te naruszenia. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym Z kolei Rada Ministrów przyjęła w grudniu inną propozycję: (...)

 • Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

  , o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych (art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych) jak również umożliwienie wykorzystywania tzw. sensytywnych (...)

 • Porada prawna na temat projekt ustawy o parytetacha

  Nie szukaj dłużej informacji na temat projekt ustawy o parytetacha, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo bankowe

  posiadanie akcji przez podmiot dominujący.2. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepisów rozdziału 9 ustawy, o której mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 8.Art. 28. 1. Akcje banków są akcjami (...)

 • Konstytucja Biznesu już niedługo...

  . Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji (...)

 • Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska uzgodniony!

  publicznej, w tym: projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej oraz projekt ustawy o zmianie (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  dla wniosku o wpis do księgi wieczystej od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów    połowa opłaty pobranej od wniosku o wpis do księgi wieczystej od wniosku o (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  art. 74 ustawy o ewidencji ludności od dnia 1.01.2018 r. znosi się obowiązek meldunkowy. Jak będzie przebiegać weryfikacja pobytu stałego pracodawcy? Rządowy projekt ustawy o (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  zaocznego; zarzuty od nakazu zapłaty; interwencja główna i uboczna; wniosek: o wszczęcie postępowania nieprocesowego, o ogłoszenie upadłości, o wpis i wykreślenie w księdze (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  wprowadzonych ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o (...)

 • Spotkanie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

  Sprawiedliwości zaprezentował projekt założeń do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej dla osób fizycznych. Projekt wprowadza istotne zmiany dotyczące (...)

 • Przełomowe zmiany w służbie komorników?

  Projekt ustawy o kosztach komorniczych racjonalizuje opłaty egzekucyjne. Wysokość opłat minimalnych, maksymalnych i stałych ma być określona kwotowo, a nie - jak dotychczas (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych - przez co rozumie się zachęcanie do udziału w nich, przekonywanie o ich zaletach, informowanie o miejscach, w (...)

 • Oświata po zmianach

  sprawach nieletnich było wynikiem prac, w toku których Sejm łącznie rozpatrywał cztery projekty: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  ugodą lub uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości, o których mowa w ust. 3. W razie ustanowienia na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej (...)

 • Projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej od sprowadzonych samochodów osobowych

  listopada 2006 r. Podmioty, o których mowa w art. 2 projektu ustawy, uprawnione są do wystąpienia z wnioskiem o zwrot akcyzy w ciągu 5 lat od wejścia ustawy w życie. Organem (...)

 • Prezydencka wersja reformy sądownictwa

  Prezydent przedstawił projekt ustawy o Sądzie Najwyższym  Prezydencki projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest przedstawiany w roku, w którym Sąd (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. W warunkach krajowych "budynek o niemal zerowym zużyciu energii" jest utożsamiany i określany jako "budynek o (...)

 • Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

  umowy o pracę lub umowy o dzieło. Odmienne reguły odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi sytuuje ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Stosuje się ją do dokonywanej w zakresie (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych (...)

 • O równym traktowaniu...

  z tym przedstawiam następujące uwagi do projektu ustawy w części dotyczącej Rzecznika Praw Obywatelskich, tj. do art. 28: 1) Projekt zakłada zmianę art. 1 ust. 3 ustawy o RPO (...)

 • Ordynacja podatkowa do gruntownej nowelizacji...

  . Ponadto projekt określa sytuacje, w których decyzji organu podatkowego może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy (...)

 • Projekt o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

  podstawie wymienionych w art. 4 aktów prawnych, z ich naruszeniem lub bez podstawy prawnej (zasada działania ustawy nowej). Do kogo będzie miała zastosowanie projektowana ustawa? Projekt ustawy (...)

 • Ułatwienia i pomoc dla rolników...

  . Będą ułatwienia w rejestracji zwierząt gospodarskich W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie (...)

 • Procedury budowlane

  oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • ZUS i zadłużenie

  Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym (...)

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)

 • Legalizacja miękkich narkotyków

  Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz (...)

 • Garaż blaszany-formalności

  Witam! Postanowiłam na własnej posesji postawić garaż blaszany na samochód osobowy, wiem już o tym ze trzeba mieć pozwolenie, zadzwoniłam do starostwa (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane