Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  /radzie gminy przynajmniej raz w czasie jej kadencji (art. 32 ustawy). Procedura niniejsza może również doprowadzić do zmiany planu miejscowego. Jak gmina przystępuje do zmiany (...)

 • Działka budowlana

  zmiany do już obowiązującego dokumentu. Są to jedyne możliwości zmiany przeznaczenia działki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na teren obejmujący Pani działkę został uchwalony (...)

 • Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

  procedury. Z opisu sytuacji nie wynika, kiedy powstało studium zagospodarowania i czy gmina będzie sporządzać nowe studium. Na potrzeby niniejszej odpowiedzi założymy, że studium będzie (...)

 • Porada prawna na temat procedura zmiany studium

  Nie szukaj dłużej informacji na temat procedura zmiany studium, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Projekt uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego

  łącznej zmiany studium i planu miejscowego (obecnie trzeba te procedury prowadzić odrębnie). ##baner## Prawo budowlane Podstawową zmianą wprowadzaną w zakresie ustawy Prawo budowlane jest podział (...)

 • Procedura zmiany plau zagospodarowania przestrzennego

  Jak wygląda procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego? Zgodnie z art. 27 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym u.p.z., zmiana studium lub planu miejscowego

 • Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  by społeczność lokalna miała realna możliwość jej oceny. 5. Wzmocnienia roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego mocniejsze powiązanie z realnymi potrzebami (...)

 • Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  przystąpieniu do sporządzania planu. Zainteresowani będą mogli, w terminie nie krótszym niż 3 miesiące, składać wnioski dotyczące planu. Ma on być uwzględniany przy sporządzaniu studium uwarunkowań (...)

 • Czekamy na kodeks urbanistyczno-budowlany

  wprowadzającej, wprowadzona zostanie specjalna, korzystna i prosta procedura ułatwiająca legalizację samowoli budowlanych powstałych przed wejściem w życie kodeksu. Projekt kodeksu wprowadzi też (...)

 • Zasady obowiązywania wzorców umownych - opinia prawna

  i złożenie podpisu jest równoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem Studium? Czy regulamin należy traktować jako zawarcie umowy? A jeżeli tak, to czy pkt. 10 jest zgodny Kodeksem cywilny chodzi (...)

 • Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

  nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. Warunek niesprzeczności ze studium nie dotyczy

 • Podstawa dla wydania WZZiT

  prawem. Na postanowienie to stronie nie przysługuje zażalenie. Pomimo istnienia studium zagospodarowania terenu, decyzja w.z. i z. t. nie jest wydawana na jego podstawie. Zgodnie bowiem z art. 6 ustawy (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą

 • Będzie Centralny Port Komunikacyjny

  transportu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  tego rynku;  2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;  3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;  4) 

 • Udostępnienie prognozy skutków finansowych

  Zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym \"Burmistrz\" sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. Obecnie została zakończona procedura

 • Zmiany w świadczeniach rodzinnych

  zmiany decyzji, nowelizacja sprawia, iż zmiany egzekucji świadczeń alimentacyjnych w trakcie okresu zasiłkowego nie będą wpływały na prawo do świadczeń rodzinnych do końca okresu zasiłkowego. (...)

 • Plan zagospodarowania przestrzennego

  przestrzennego gminy w terminie do dnia 11 lipca 2004 r. Studium to musi być uwzględniane przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu miejscowego, zmiana

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  wyrobów akcyzowych znakami akcyzy określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Jak wygląda procedura (...)

 • Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

  , czyli dokonano zmiany opłat. Odnośnie zmiany wysokości opłat nakładanych na właścicieli lokali w budynku spółdzielni art. 4 ust. 8 ustawy prawo spółdzielcze przewiduje możliwość, by (...)

 • Czas pracy aptek

  aptekarskiego. Procedura ta jest jednak skomplikowana i czasochłonna, dlatego też wyznacza się w praktyce wnioskodawcy minimalny okres przed terminem planowanej zmiany rozkładu, w którym (...)

 • Co się zmienia w rentach strukturalnych?

  wysokość renty strukturalnej nie może wynosić więcej niż 440 % kwoty najniższej emerytury. W razie zmiany wysokości najniższej emerytury rentę strukturalną wypłaca się w odpowiednio (...)

 • Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

  Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, władze greckie ze swej strony powinny przyspieszyć działania na rzecz zwiększenia tempa powrotów na mocy oświadczenia, w tym poprzez planowane zmiany

 • Pracownicze programy emerytalne, czyli jak najlepiej oszczędzać na własną emeryturę

  przewidzianych przez ustawę wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia wyłonienia reprezentacji). Jak przebiega procedura zawarcia umowy? Procedura ta rozpoczyna się od przedstawienia przez pracodawcę (...)

 • OECD szuka recept antykryzysowych

  OECD udział pracy rzeczywiście obniżył się i to odzwierciedla zmiany sektorowe; nastąpiła ekspansja sektorów z relatywnie niskim udziałem pracy, zmiany w samozatrudnieniu oraz zmiany (...)

 • Na drodze do uwolnienia rynku gazu i zwiększenia niezawodności dostaw

  prawo do zmiany sprzedawcy dla istotnej kategorii odbiorców ma szansę zostać zniwelowana.Zadanie trzecie „Opracowanie standardów opomiarowania i transmisji danych ułatwiających skuteczną zmianę

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • Alimenty na dorosłe dziecko

  Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku (...)

 • Zmiana nazwiska dziecka

  Mam nieślubne dziecko. Uznałem to dziecko lecz dziecko nosi nazwisko swej matki, bo tak zostało to ustalone. Jeśli matka dziecka wyjdzie za mąż to (...)

 • Jesli w marcu koncze 25 lat i chce dalej studiowac dziennie

  Czy w takim przypadku jestem w stanie wygrac sprawe w sadzie? Twoje pytanie jest zbyt ogólne, nikt ci nie jest w stanie odpowiedzieć bez znajomości (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane