Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  /radzie gminy przynajmniej raz w czasie jej kadencji (art. 32 ustawy). Procedura niniejsza może również doprowadzić do zmiany planu miejscowego. Jak gmina przystępuje do zmiany (...)

 • Działka budowlana

  zmiany do już obowiązującego dokumentu. Są to jedyne możliwości zmiany przeznaczenia działki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na teren obejmujący Pani działkę został uchwalony (...)

 • Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

  procedury. Z opisu sytuacji nie wynika, kiedy powstało studium zagospodarowania i czy gmina będzie sporządzać nowe studium. Na potrzeby niniejszej odpowiedzi założymy, że studium będzie (...)

 • Porada prawna na temat procedura zmiany studium

  Nie szukaj dłużej informacji na temat procedura zmiany studium, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Projekt uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego

  łącznej zmiany studium i planu miejscowego (obecnie trzeba te procedury prowadzić odrębnie). ##baner## Prawo budowlane Podstawową zmianą wprowadzaną w zakresie ustawy Prawo budowlane jest podział (...)

 • Procedura zmiany plau zagospodarowania przestrzennego

  Jak wygląda procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego? Zgodnie z art. 27 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym u.p.z., zmiana studium lub planu miejscowego

 • Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  by społeczność lokalna miała realna możliwość jej oceny. 5. Wzmocnienia roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego mocniejsze powiązanie z realnymi potrzebami (...)

 • Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  przystąpieniu do sporządzania planu. Zainteresowani będą mogli, w terminie nie krótszym niż 3 miesiące, składać wnioski dotyczące planu. Ma on być uwzględniany przy sporządzaniu studium uwarunkowań (...)

 • Czekamy na kodeks urbanistyczno-budowlany

  wprowadzającej, wprowadzona zostanie specjalna, korzystna i prosta procedura ułatwiająca legalizację samowoli budowlanych powstałych przed wejściem w życie kodeksu. Projekt kodeksu wprowadzi też (...)

 • Zasady obowiązywania wzorców umownych - opinia prawna

  i złożenie podpisu jest równoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem Studium? Czy regulamin należy traktować jako zawarcie umowy? A jeżeli tak, to czy pkt. 10 jest zgodny Kodeksem cywilny chodzi (...)

 • Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

  nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. Warunek niesprzeczności ze studium nie dotyczy

 • Podstawa dla wydania WZZiT

  prawem. Na postanowienie to stronie nie przysługuje zażalenie. Pomimo istnienia studium zagospodarowania terenu, decyzja w.z. i z. t. nie jest wydawana na jego podstawie. Zgodnie bowiem z art. 6 ustawy (...)

 • Specustawa mieszkaniowa poprawi dostępność

  umowy najmu z docelowym przeniesieniem własności dodane zostaną art. 19k–19r uwzględniające specyfikę tego rodzaju umowy. Lepsza dostępność Kluczowe zmiany dotyczą ustawy Prawo budowalne, (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą

 • Będzie Centralny Port Komunikacyjny

  transportu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  tego rynku;  2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;  3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;  4) 

 • Udostępnienie prognozy skutków finansowych

  Zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym \"Burmistrz\" sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. Obecnie została zakończona procedura

 • Zmiany w świadczeniach rodzinnych

  , iż zmiany egzekucji świadczeń alimentacyjnych w trakcie okresu zasiłkowego nie będą wpływały na prawo do świadczeń rodzinnych do końca okresu zasiłkowego. Zmiany te będą miały wpływ (...)

 • Plan zagospodarowania przestrzennego

  przestrzennego gminy w terminie do dnia 11 lipca 2004 r. Studium to musi być uwzględniane przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu miejscowego, zmiana

 • Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

  odnoszą się do sytuacji konkretnej osoby, w szczególności czy podstawą świadczenia pracy była umowa o pracę czy raczej umowa o świadczenie usług (np. umowa zlecenia). Zmiany nie przewidują

 • Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

  , czyli dokonano zmiany opłat. Odnośnie zmiany wysokości opłat nakładanych na właścicieli lokali w budynku spółdzielni art. 4 ust. 8 ustawy prawo spółdzielcze przewiduje możliwość, by (...)

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  wyrobów akcyzowych znakami akcyzy określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Jak wygląda procedura (...)

 • Czas pracy aptek

  aptekarskiego. Procedura ta jest jednak skomplikowana i czasochłonna, dlatego też wyznacza się w praktyce wnioskodawcy minimalny okres przed terminem planowanej zmiany rozkładu, w którym (...)

 • Opłata emisyjna od 1 stycznia 2019 r.

  bądź obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa. Inne zmiany Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w wysokości kar pieniężnych za brak realizacji wskazanych w art. (...)

 • Co się zmienia w rentach strukturalnych?

  wysokość renty strukturalnej nie może wynosić więcej niż 440 % kwoty najniższej emerytury. W razie zmiany wysokości najniższej emerytury rentę strukturalną wypłaca się w odpowiednio (...)

 • Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

  Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, władze greckie ze swej strony powinny przyspieszyć działania na rzecz zwiększenia tempa powrotów na mocy oświadczenia, w tym poprzez planowane zmiany

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • Alimenty na dorosłe dziecko

  Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku (...)

 • Zmiana nazwiska dziecka

  Mam nieślubne dziecko. Uznałem to dziecko lecz dziecko nosi nazwisko swej matki, bo tak zostało to ustalone. Jeśli matka dziecka wyjdzie za mąż to (...)

 • Jesli w marcu koncze 25 lat i chce dalej studiowac dziennie

  Czy w takim przypadku jestem w stanie wygrac sprawe w sadzie? Twoje pytanie jest zbyt ogólne, nikt ci nie jest w stanie odpowiedzieć bez znajomości (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane