Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zły stan techniczny budynku a dziki lokator

  wywłaszczonej nieruchomości umowy najmu z lokatorami ulegają rozwiązaniu z mocy samego prawa (art. 138 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). W takiej sytuacji lokatorzy zobowiązani (...)

 • Eksmisja a uprawnienie do lokalu socjalnego

  pr. lok. – por. uzasadnienie do uchwały SN z dnia 19 września 2000 r., III CZP 30/00, OSNC 2001, nr 2, poz. 24. Także z uchwał SN z dnia 27 czerwca 2001 r., III CZP 28/01, OSNC 2002, (...)

 • Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

  osób fizycznych, które uprzednio z zarządcą związane były umowa najmu. W analizowanym stanie faktycznym o przyjęciu oferty decyduje zachowania oblata. Zgodnie z art. 66 § 2 kodeksu cywilnego, (...)

 • Porada prawna na temat problemy z lokatorami

  Nie szukaj dłużej informacji na temat problemy z lokatorami, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wypowiedzenie najmu przez współwłaściciela - opinia prawna

  ;lną, a więc według zasad art. 201 KC, a wypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu według zasad z art. 199 KC (wyrok SN z 2003-07-25 V CK 141/02).Zawarcie przez Panią umowy (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

  określony jako „wypowiedzenie stawki czynszowej wraz z powiadomieniem o zadłużeniu) słowa „z uwagi na bezumowne korzystanie z lokalu” słowa „nie zapłacenie tych (...)

 • Pozapłacowe koszty pracy największym ciężarem dla małych firm

  przewidziane dla mikroprzedsiębiorców z uwagi na wysokie minimalne wartości faktur, jakie mogą być przedmiotem faktoringu lub windykacji, aby korzystanie z tych usług miało sens ekonomiczny. Problemy (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. § 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich (...)

 • Eksmisja lokatorów z mieszkania

  , rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. eksmisja, eksmisja z lokalu, naruszanie (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  uprawniającego do przejścia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn prokuratorów – 65 lat.  Zmiany w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. (...)

 • Eksmisja osób starszych z lokalu

  Kupiłam mieszkanie z lokatorami. Jakie są ograniczenia, jeśli chodzi o eksmisję osób starszych? I z czego one wynikają? Jak zakładamy, pojęcie "lokatorów" rozumie (...)

 • Eksmisja samotnej matki z dziećmi

  bruk" - czyli egzekucja nakazu opróżnienia lokalu i wydania rzeczy Odnosząc się do drugiej części pytania, w orzeczeniu z dnia SN z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt III CZP 91/86 czytamy

 • Wypowiedzenie najmu z powodu zaległości w czynszu

  Jestem właścicielem budynków mieszkalnych po byłym PGR (mam akt własności). Budynki te musiałem przejąć wraz z lokatorami, od których pobieram czynsz. Jeden z lokatorów jest w zwłoce (...)

 • Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

  ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z artykułem 109 „Na podstawie zarządzenia sędziego-komisarza syndyk wypowiada umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego z zachowaniem

 • Mieszkanie z licytacji komorniczej – na co uważać?

  zewnętrznej obserwacji nieruchomości. Można też spróbować porozmawiać z mieszkańcami, jednakże nie ma żadnej pewności, że nabywca zostanie wpuszczony do mieszkania bądź że ktokolwiek (...)

 • Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

  Konstytucyjnego: z dnia 19 kwietnia 2005 r. sygn. akt K 4/05 (Dz. U. Nr 69, poz. 626), z dnia 17 maja 2006 r. sygn. akt K 33/05 oraz uwag Trybunału zawartych w postanowieniu z (...)

 • Zakup mieszkania z lokatorami

  lokalu zajmowanego przez te osoby i utrudnianiu, czy wręcz uniemożliwianiu im korzystania z tego lokalu. Stąd też osoby takie, w wypadku podjęcia wskazanych wyżej czynności, mogłyby wytoczyć tak (...)

 • Wykup mieszkania od spółdzielni rolniczej

  tego stosunku.  Jeżeli nie ma żadnej z powyższych przesłanek dających podstawę do wypowiedzenia, to sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nastąpi „razem z lokatorami

 • Zamiana piwnic między lokatorami

  czynienia z tzw. podziałem do korzystania. Wszystkie piwnice są własnością wspólną lokatorów. Pytanie jednak, czy rzeczywiście jest to wspólność łączna, a nie ułamkowa? Zasadniczo bowiem piwnice (...)

 • pozew o eksmisję

  ., Warszawa 2005, s. 96 ). Niemniej jednak przynajmniej jedna z osób przebywających w lokalu musi posiadać do niego tytuł prawny. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 czerwca 2001 r., ( III (...)

 • Rozliczenie czynszu między małżonkami

  żonę z jej zarobków w świetle prawa płacony jest z małżeńskiego majątku wspólnego (zarobki małżonka wchodzą bowiem do majątku wspólnego), a więc nie ma tutaj nakładów z (...)

 • Ochrona lokatora w mieszkaniu kwaterunkowym – opinia prawna

  zawieranych z lokatorami i w tym zakresie, jako ustawa szczególna, wyłącza zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego o najmie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie praw (...)

 • Realizacja eksmisji przez nowego właściciela

  Kupiłem w styczniu br. nieruchomość - dom z lokatorami. Do dnia dzisiejszego pozostała tylko jedna rodzina, która jak się okazało ma prawomocny wyrok eksmisyjny z klauzulą wykonalności (...)

 • Wady mieszkania a obowiązek płacenia czynszu

  ), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie (...)

 • Skuteczność złożonego wypowiedzenia umowy najmu

  Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów lecz nie wniósł ostatecznie (...)

 • Alimenty dla byłej żony

  eksternistycznym (chodzę na uczelnię tylko na egzaminy, bo choruję i do tego muszę być w domu z uwagi na problemy zdrowotne syna). Czy ja mogę wystąpić o alimenty od byłego męża? Do tej (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Problemy z lokatorami

  Jestem właścicielem kamienicy. Obecnie przeprowadzam wyodrębnienie lokali (8 mieszkań), właściwie to czekam już tylko na zatwierdzenie przez nadzór (...)

 • Problemy z poprzednimi lokatorami

  Szanowni państwo, zwracam się z następującym pytaniem. Wyobraźmy sobie hipotetyczny scenariusz. Poprzedni lokatorzy mieli podpisaną umowę na dostawę (...)

 • Meldunki lokatorów i kupno mieszkania

  Jest taka sytuacja, kupuje mieszkanie, spisujemy z lokatorami akt notarialny i placimy czesc (okolo 50%) wartosci. Umowa z lokatorami jest taka, ze zostana (...)

 • Prywatna kamienica a wypowiedzenie

  Witam Mieszkam w prywatnej kamienicy od prawie 8 lat umowę z mężem podpisaliśmy na czas nieokreślony. Mieszka z nami jeszcze córka (5lat). 2 lata (...)

 • Uciążliwi lokatorzy

  Mieszkamy w wieżowcu na IX p. powyżej, na Xp mieszka rodzina, która zachowuje się skandalicznie są bardzo uciążliwymi lokatorami wydaje się im, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane