Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  wystawione:   1) bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego,   2) bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej (...)

 • Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

  marca 1996 r. w wypadku rezygnacji przez członka spółdzielni mieszkaniowej z członkostwa w spółdzielni i postawienia lokalu mieszkalnego do jej dyspozycji;  3) nadwyżce, o której mowa w pkt (...)

 • Porada prawna na temat prezes spółdzielni bez wynagrodzenia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat prezes spółdzielni bez wynagrodzenia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

  zaciągniętymi przez zarząd spółdzielni bez świadomości członków spółdzielni kredytami obciążającymi wszystkich członków spółdzielni pozostających we własności kolektywnej (...)

 • Zatrudnienie prezesa spółdzielni

  Czy prezes spółdzielni mieszkaniowej może sprawować swoją funkcję, czyli pracować, bez wynagrodzenia - społecznie (w odniesieniu do zapisu w prawie spółdzielczym)? Zgodnie z (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  ; 2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)

 • Rezygnacja z funkcji prezesa spółdzielni

  Czy prezes spółdzielni mieszkaniowej sprawujący tę funkcję społecznie, chcąc zrzec się prowadzenia spółdzielni, musi dochować jakichkolwiek terminów wypowiedzenia bądź innych uwarunkowań? (...)

 • Prezes zarządu spoza grona członków spółdzielni

  zarządu może być również osoba nie będąca członkiem spółdzielni. Z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni rada spółdzielni nawiązuje stosunek pracy - w zależności (...)

 • Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

  celu winien on złożyć w spółdzielni pisemną deklarację członkostwa. Jeżeli chodzi o koszty to złożą się na nie wcześniej opisane: taksa notarialna (przy czym maksymalna stawka wynagrodzenia (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  najkorzystniejszego wariantu ZUS bada relację wynagrodzenia minimalnego do przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (tzw. wskaźnik wysokości wynagrodzenia). Rok Wynagrodzenie (...)

 • Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

  wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni”. W (...)

 • Kodeks cywilny

  jego zakresu.Art. 104. Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli (...)

 • Prawo bankowe

  mowa w ust. 9, powinno również dotyczyć udziału w kapitale zakładowym w wysokości określonej w tym przepisie i odpowiadającej mu liczbie głosów bez przywilejów i ograniczeń.Art. 26. 1. Bezskuteczne (...)

 • Uprawnienia i obowiązki osoby bezrobotnej

  rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek (...)

 • Prawo o postępowaniu układowym

  planowane przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w całości lub w części w spółkę, na podział lub połączenie przedsiębiorstwa państwowego albo na podział lub połączenie spółdzielni, (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  do pracy z powodu choroby za okres po wypisaniu ze szpitala: wynagrodzenia za czas choroby za okres od 15 do 16 maja i zasiłku chorobowego za okres od 17 do 31 maja.  Brak prawa do

 • Kodeks postępowania cywilnego

  prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. § 4. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  orzeczonej na podstawie art. 35 § 2 Kodeksu karnego następuje w pierwszym dniu okresu, w którym dokonuje się potrącenia skazanemu z wynagrodzenia za pracę. Art. 58. § 1. Zakłady

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  pracę; orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym. Art. 64. W razie niewykonania pełnego wymiaru pracy albo niedokonania całości potrąceń z wynagrodzenia za pracę lub

 • Zadośćuczynienie za korzystanie z działki

  własność chce od spółdzielni usunięcia tych rur ewentualnie o zadośćuczynienie w formie czynszu. Czy mogę żądać od spółdzielni czynszu za użytkowanie mojego terenu? Jeżeli tak to w (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia;  2) szczegółowe (...)

 • Ustawa o podatku rolnym

  podatniku podatku rolnego, należy przez to rozumieć właściciela, posiadacza samoistnego, użytkownika wieczystego lub posiadacza gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy. Art. 18. Prezes

 • Informacje o pracowniku dla komornika

  egzekucji z wynagrodzenia. Polega ona bowiem nie na zajęciu konta (jest to inny rodzaj egzekucji), lecz na zobowiązaniu pracodawcy do przekazywania części wynagrodzenia wierzycielowi lub komornikowi. (...)

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

  przewidywał inaczej. Czy członkom Rady Nadzorczej, których kadencja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowelizacji i trwa po wejściu w życie wypłacać wynagrodzenia skoro stary statut takiego (...)

 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn

  deklaracji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, oraz szczegółowy zakres danych w niej zawartych, w tym w szczególności dane płatnika, kwotę pobranego podatku w danym miesiącu, kwotę potrąconego wynagrodzenia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Czynsz w spółdzielni

  Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam (...)

 • Wykup mieszkania lokatorskiego

  Zastanawiam się nad przekształceniem lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnosciowe prawo do mieszkania , ale moja sółdzielnia zawiesiła (...)

 • Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe

  W 1999 r. przekształciłam mieszkanie spółdzielcze na własnościowe, podpisując jedynie umowę ze spółdzielnią mieszkaniową i wpłacając oczywiście (...)

 • Niewypłacanie zaległego wynagrodzenia przez Pracodawcę.

  Witam Pod koniec sierpnia.2007 roku rozwiązałem umowę o pracę z pracodawcą; Spółdzielnią Pracy [bez wypowiedzenia art. 55 § 1(1)]. Powodem rozwiązania (...)

 • Uległem wypadkowi w pracy

  Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane