Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

  cywilnego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe (Dz. U. 1936 r., Nr 37, poz. 282 ze zmianami). weksel, klauzule, papier wartościowy, indos, indosatariusz, wystawca

 • Niespłacenie długu przez wierzyciela a weksel.

  jego zapłaty. Domicyliat jest bowiem tylko osobą, w której miejscu zamieszkania weksel ma być płatny i prawo wekslowe nie przewiduje szczególnych skutków przedstawienia mu (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  wszystkich osób, które weksel podpisały, prawo miejsca wystawienia wekslu.Art. 81. Prawo miejsca wystawienia wekslu rozstrzyga o tym, czy posiadacz wekslu trasowanego nabywa wierzytelność

 • Porada prawna na temat prawo wekslowe

  Nie szukaj dłużej informacji na temat prawo wekslowe, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  weksla jest jego podpisanie przez wystawcę. Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe (Dz. U. 1936 r., Nr 37, poz. 282 ze zmianami). weksel, trasowany, własny, dokument

 • Jakie są sposoby realizacji weksla?

  to czasochłonne i wymaga ponoszenia kosztów tymczasowych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe (Dz. U. 1936 r., Nr 37, poz. 282 ze zmianami), Ustawa z dnia (...)

 • Zmiana poręczenia weklowego na cywilne

  Jakie są warunki konwersji poręczenia wekslowego na cywilne? Poręczenie wekslowe (awal) jest instytucją prawa wekslowego, określoną przepisami art. 30-32 ustawy prawo wekslowe. Jego funkcja

 • Czy podrobienie weksla in blanco jest zagrożone taką samą kara jak podrobienie pieniędzy?

  uzupełniony w taki sposób aby posiadał on wszystkie wymagane przez prawo elementy, rozstrzygające o ważności weksla (J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2004, (...)

 • Poręczenie wekslowe

  zabezpiecza jedynie zapłatę długu wekslowego, nie zabezpiecza jednak przyjęcia weksla   Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe (Dz. U. 1936 r., Nr 37, (...)

 • Warunki formalne weksla własnego

  blankietu urzędowego (por. Opalski Wiesław [w:] Komosa Tadeusz, Opalski Wiesław - Prawo wekslowe i prawo czekowe. Komentarz. Warszawa 1999 Wydawnictwa Prawnicze PWN). Tak więc weksel powinien (...)

 • Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos

  wskazuje prawo wekslowe: Art.20. Indos po terminie płatności ma te same skutki, co indos przed tym terminem. Indos jednak po proteście z powodu niezapłacenia lub po upływie terminu, ustanowionego (...)

 • Oznaczenie daty płatności weksla uzależnionej od dnia zawiadomienia o jego wypełnieniu - opinia prawna

  dnia z dnia 31 marca 2006 r. (IV CSK 132/2005) - spełnienie przewidzianego w art. 38 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz. U. 1936 r. Nr 37 poz. 282) wymogu przedstawienia

 • Poprawne wypełnienie weksla in blanco

  nieprzyjęcia. Podstawowym zagadnieniem w przypadku weksla in blanco jest deklaracja wekslowa, która może być podstawą do zgłoszenia zarzutu z powodu wypełnienia wekslu niezgodnie z deklaracją. prawo (...)

 • Miejsce płatności weksla własnego

  praw przez indos wymagałoby zmiany rachunku. Nie twierdzi się przy tym, że prowadziłoby to do nieważności weksla (J. Jastrzębski, M. Kaliński, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa (...)

 • Oprotestowanie weksla

  wekslowych przewidziano dogodny tryb postępowania – postępowanie nakazowe. weksle, protest, oprotestowanie weksla, prawo wekslowe, notariusz, poszukiwanie zwrotne

 • Miejsce płatności weksla

  wekslu. Wystawca ma pełną swobodę w określaniu miejsc zapłaty oraz przedstawienia weksla do zapłaty. Może również wskazać jako to miejsce, miejsce zamieszkania wierzyciela wekslowego. prawo wekslowe

 • Zwrot weksla zabezpieczającego kredyt

  pokwitowania. Zasadniczo więc spełnienie świadczenia umożliwia trasatowi wystosowania żądania wydania weksla. Jacek Jastrzębski w publikacji zatytułowanej „Prawo wekslowe i czekowe. (...)

 • Odsetki ustawowe od weksla własnego

  dokonać oględzin weksla i ustalić, czy jest zobowiązany do jego zapłaty. Domicyliat jest bowiem tylko osobą, w której miejscu zamieszkania weksel ma być płatny i prawo wekslowe nie (...)

 • Przedstawienie weksla do zapłaty

  ; jest spełniona także wtedy, gdy w terminie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz. U. 1936 r. Nr 37 poz. 282) nie zastano w lokalu, o którym (...)

 • Przedawnienie zobowiązania wekslowego

  prawnych dokonywanych po jej wejściu w życie (a więc od dnia 20.02.2006 r.). W doktrynie nie ma zgodności co do kwestii kiedy powstaje zobowiązanie wekslowe.  Część przedstawicieli uważa, że (...)

 • Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

  prawo wekslowe cechuje niezwykle wysoki stopień rygoryzmu formalnego rzadko stosowany przez ustawodawcę odnośnie innych rodzajów stosunków prawnych. Taki kształt regulacji prawa (...)

 • Blankiet urzędowy i opłata od weksla od 1.1.2007r.

  , wypełnienie takiego blankietu nie będzie powodowało samo przez się nieważności weksla. Weksel sporządzony na blankiecie – jeżeli będzie posiadał wszystkie elementy wymagane przez prawo wekslowe (...)

 • Dochodzenie należności zabezpieczonych wekslem

  – czyli co możesz dodatkowo zamieścić na wekslu? W jaki sposób możesz szybko uzyskać wyrok przeciwko dłużnikowi? Nakaz zapłaty. prawo wekslowe, weksel własny, weksel trasowany, weksel (...)

 • Formy zabezpieczenia wierzytelności

  . - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43 poz. 296, ze zmianami); Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz. U. 1936 r., Nr 37, poz. 282, ze zmianami); Ustawa z dnia 6 (...)

 • Wypełnienie weksla niezgodnie z wolą wystawcy

  . Wystawca zobowiązany jest wypełnić zobowiązanie wekslowe z takiego weksla. Zgodnie bowiem z art. 10 ustawy prawo wekslowe, jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, uzupełniony (...)

 • Kiedy można podnosić zarzuty przeciwko uprawnionemu z weksla?

  tutaj uregulowania wekslowe a zatem zobowiązanie abstrakcyjne jakim jest zobowiązanie wekslowe zostaje ograniczone poprzez możliwość podnoszenia zarzutów przez dłużnika przeciwko zbywającemu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Weksel in blanco

  Przy zawieraniu umowy o pracę pracodawca uzależnił moje zatrudnienie od podpisania weksla in blanco. Wtedy nie mając innego wyjścia podpisałem go. (...)

 • Jak odzyskać pieniądze? Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Co dalej?

  Proszę o pomoc lub cenne wskazówki.Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Z wyroku dowiedziałam sie, że firma (spółka jawna) jest w likwidacji. Komornik (...)

 • Nieuzyskany bankowy tytuł egz., a weksel in blanco

  Witam wszystkich. W skrócie: był wzięty kredyt na samochód w banku poprzez toważystwo finansowe.Zabezpieczeniem był sądowy zastaw rejestracyjny (...)

 • Podpisałam weksel

  Podpisałam weksel, na zobowiązania wobec RUCH. Zostałam przy tym wprowadzona w błąd, przez dłużnika ( mojej matki męża tak nawiasem mówiąc), (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane