Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Konstytucja Biznesu już niedługo...

  do niektórych zawodów i rodzajów działalności usługowej. Są to m.in. zawody związane z ustawami: prawo przewozowe, prawo o notariacie, o pracy na morskich (...)

 • Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

  do pracy”. Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie? Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., za wyjątkiem zmian w: ustawie – Kodeks cywilny, ustawie – Kodeks spółek handlowych

 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

  ;zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się do świadczenia usług, o których mowa w: ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (...)

 • Porada prawna na temat prawo przewozowe ustawa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat prawo przewozowe ustawa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odpowiedzialność za szkody związane z załadunkiem towaru na gruncie międzynarodowego transportu drogowego towarów

  , jest ustawa Prawo przewozowe. Przepisy prawa przewozowego stosuje się również do przewozów międzynarodowych, jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej (art. 1 ust. (...)

 • Rozkłady jazdy po nowemu

  listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. 2000 r., Nr 50, poz. 601, ze zm.); Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2004 r., Nr 204, poz. 2088, ze zm.)  (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

  powszechnych oraz poglądy doktryny. W kwestii przewozu osób przez zorganizowanego przewoźnika jakim jest PKP, zastosowanie znajdą przepisy ustawy prawa przewozowe. Zgonie z art. 1 ust. 1 p.p. ustawa

 • Uprawnienia i obowiązki syndyka

  masy upadłości i nie mogą służyć zaspokojeniu innych niż uprawnieni do ich odbioru wierzycieli. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. (...)

 • Zarządca w postępowaniu upadłościowym

  prawo uzależnić powołanie pełnomocnika od zgody rady wierzycieli. Czy zarządca jest wynagradzany za swoje czynności? Tak. Nie ulega wątpliwości, że zarządca ma prawo do wynagrodzenia za (...)

 • Stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe

  Jaki jest stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe? Oceniając stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe należy stwierdzić, iż Kodeks (...)

 • Przewoźnik odpowie za spóźnienia

  Madejski, e-prawnik.pl przewoźnik, przewóz osób, odszkodowania, roszczenie, autobusy, pociągi, spóźnienia, prawo przewozowe

 • Ustawa o czasie pracy kierowców

  ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 123, poz. 1354, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452). Art. 33. Ustawa wchodzi w 

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  przewoźnika, wówczas dokumentami potwierdzającymi wywóz towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju są: dokumenty przewozowe otrzymane (...)

 • Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  upadłości (metraż dotyczyć miało dłużnika i każdej osoby pozostającej na jego utrzymaniu). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (...)

 • Kodeks cywilny

  zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.§ 2. Jeżeli ustawa (...)

 • Prawa pasażerów statków morskich i śródlądowych. Są nowe regulacje

  . Zmiany zostały wprowadzone w aż pięciu aktach prawnych: w ustawie - Prawo przewozowe, ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawie o usługach turystycznych

 • Mienie PKP

  przez jakikolwiek organ administracyjny. Powstaje więc pytanie, co dzieje się w sytuacji, gdy ustawa (rozporządzenie o mocy ustawy) przyznająca prawo zarządu mieniem państwowym osobie trzeciej (...)

 • Jakie prawa ma pacjent?

  planowanych konsultacji.Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego. Masz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osób przez Ciebie wskazanych. Dodatkowa (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  mają one prawo wziąć udział w posiedzeniu, jeżeli się stawią, chyba że ustawa stanowi inaczej.Art. 97. Jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia okoliczności faktycznych przed wydaniem orzeczenia (...)

 • Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ustawa o handlu - gmina może ustalić godziny otwarcia placówek handlowych. Prawo miejscowe wymaga podstawy ustawowej - z reguły jest to ustawa

 • Kodeks spółek handlowych

  mających prawo prowadzenia spraw spółki. § 2. Odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki. Art. 42. Jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności (...)

 • Jakie są prawa człowieka?

  związków zawodowych, prawa do negocjowania umów zbiorowych, prawo mężczyzn i kobiet do równej płacy za równą pracę, prawo do ochrony socjalnej oraz prawo do (...)

 • Dokumentowanie pracy kierowców

  . W praktyce stosuje się nadal rozporządzenie z 2003 r., jednakże należy podkreślić, że mamy tu do czynienia z pewnym niedopatrzeniem ze strony ustawodawcy. kierowca, przedsiębiorstwo przewozowe

 • Umowa spedycji

  powództwo. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wymienionych roszczeń między osobami, którymi spedytor posługiwał się przy przewozie przesyłki.   Podstawa prawna: Ustawa z dnia (...)

 • Rodzaje rozliczeń bezgotówkowych

  wykonania polecenia rozliczeniowego bank powinien niezwłocznie wykonać polecenie w sposób uznany przez siebie za właściwy.     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

 • Upozorowana kontrola drogowa to nie siła wyższa

  siły wyższej w rozumieniu art. 65 ust. 2 zdanie pierwsze in fine ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.).SN przypomniał, że wg (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

  Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Palenie śmieci na własnej posesji?

  Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane