Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  ;nieruchomość staje się własnością gminy, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży nieruchomości;   2) prawo użytkowania wieczystego wygasa, jeżeli (...)

 • Zakup działki pod budowę domu

  , który będzie chciał sprzedać kawałek ziemi. Rolnik wystąpi o warunki zabudowy dla tej powierzchni i gdy otrzyma warunki zabudowy będzie możliwe podpisanie z nim umowy przedwstępnej kupna (...)

 • Jak wybudować dom na działce rolnej?

  użytek rolny wymaga wyłączenia z produkcji rolnej, decyduje jego klasa bonitacyjna. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej nie jest konieczne w odniesieniu do gruntów klas IV-VI (...)

 • Porada prawna na temat prawo pierwokupu ziemi rolnej od gminy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat prawo pierwokupu ziemi rolnej od gminy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Co to jest gminne prawo pierwokupu?

  rzecz osób bliskich sprzedającego,- Prawo pierwokupu wykonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta,- Prawo pierwokupu może być wykonane w ciągu miesiąca (...)

 • Jak sprzedać działkę rolną, czyli prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych? - opinia prawna

  wartości rynkowej, wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. (...)

 • Prawo pierwokupu nieruchomości przez sąsiada

  kształtowaniu ustroju rolnego. Wynika z niej, iż prawo takie przysługuje dzierżawcy oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Jednakże aby dzierżawca miał prawo skorzystania z pierwokupu, (...)

 • Agencja Nieruchomości Rolnych na półmetku – uwarunkowania dalszej prywatyzacji

  warunkowała dalsze tempo przemian własnościowych na rynku państwowej ziemi rolnej. Mając na uwadze fakt, iż druga najważniejsza forma rozdysponowania nieruchomości, stosowana przez ANR - dzierżawa, (...)

 • Propozycje zmian w ochronie ziemi

  dobra i spełnia podstawowe zadanie jakim jest ochrona polskiej ziemi rolnej, ale chcemy zmienić niektóre zapisy. Szczegółowo przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi, które wpłynęły

 • Zakup ziemi rolnej a zgoda ANR

  również uprawniona do wykonywania prawa pierwokupu przysługującego jej z mocy ustawy. Przy zakupie nieruchomości rolnej od osoby fizycznej lub prawnej innej niż Agencja prawo pierwokupu (...)

 • Prawo odkupu nieruchomości kupionej od ANR

  zakupionej przeze mnie działki rolnej w okresie 5 lat, za obecną cenę sprzedaży, powiększoną ewentualnie o konieczne nakłady. Prawo pierwokupu rozumiem ale odkupu po 4 - 5 latach za (...)

 • Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

  zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży. Jak wynika z powyższego, aby gmina nabyła nieruchomość w drodze (...)

 • Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

  nieruchomości, za zapłatą równowartości pieniężnej.   Kiedy prawo pierwokupu nie przysługuje? Prawo pierwokupu w żadnym wypadku nie będzie przysługiwało ani dzierżawcy, (...)

 • Zakup gospodarstwa rolnego

  powinna zawierać zastrzeżenie o tym, iż własność zostanie przeniesiona, chyba, że Agencja zechce skorzystać ze swojego prawa pierwokupu. Zasada taka, iż należy liczyć się z prawem pierwokupu (...)

 • Sprzedaż nieruchomości przez gminę a pierwszeństwo

  przeniósł na jego rzecz własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Prawo pierwokupu to może ono wynikać, bądź z umowy - gdy strony zastrzegły to prawo w umowie, bądź (...)

 • Warunkowa umowa sprzedaży ziemii rolnej

  osobistego może być jakąś przeszkoda do zawarcia tej sprzedaży do końca? W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż prawo pierwokupu ANR polega na tym, iż może ona zakupić od (...)

 • Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

  produkcji rolnej. Jeżeli dzierżawcy nie przysługuje prawo pierwokupu, prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych. W analizowanym (...)

 • Zakup działki rolnej

  tylko z uwagi na prawo pierwokupu przysługujące ANR. Mogą od razu zawrzeć umowę zobowiązującą do sprzedaży. Niezwłoczne powiadomienie uprawnionego o fakcie zawarcia z osobą trzecią (...)

 • Działka budowlana

  . Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Tabela należności określona została w art. 12 ust. 7 o.g.r.l. Wysokość należności zależy przede wszystkim od (...)

 • Uprawnienie dzierżawcy do pierwokupu

  zawarcia. Prawo pierwokupu polega na tym, dzierżawca może złożyć oświadczenie, że chce kupić sprzedawaną nieruchomość. Oświadczenie to powinno być dokonane w formie notarialnej, ponieważ (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanych refundacji od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.  Bezrobotni będący (...)

 • Zakup nieruchomości rolnej od syndyka

  Czy osoba nie będąca rolnikiem może dokonać zakupu nieruchomości rolnej od syndyka? Co do nieruchomości rolnej pewnym ograniczeniem może być ustawowe prawo pierwokupu. Prawo (...)

 • Ziemia tylko dla rolników !!!

  ani sąsiad, prawo pierwokupu będzie miała Agencja Nieruchomości Rolnych, która realizuje statutowe zadania prowadzenia polityki rolnej państwa.W razie gdy przeszkodą do skorzystania (...)

 • Prawo odkupu czy pierwokupu

  rzeczy, której dotyczy prawo pierwokupu, wymaga zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu powinno być złożone w tej samej formie. Warto też wskazać, że (...)

 • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

  , jeżeli dzierżawa trwała co najmniej 3 lata od jej zawarcia. W przypadku braku podmiotu uprawnionego do pierwokupu, lub gdy uprawniony nie wykonuje przysługującego mu prawa, prawo pierwokupu (...)

 • Pierwokup gruntu rolnego a przetarg

  prawo pierwszeństwo przysługuje zgodnie z art., 34 ust 6 ustawy, na podstawie uchwały rady gminy: Wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • zakup ziemi

  witam chcielibyśmy kupić ziemie, mamy takową na oku ale jest jeden problem. żeby kupić grunt o takim areale (6 ha) musimy, wg noweej ustawy spełniać (...)

 • pszczoły sąsiada

  mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało (...)

 • prawo pierwokupu

  Witam, mam takie pytanie, przyjaciel, mieszkaniec miasta chciał kupic ziemię na działalność rolniczą. Jaki jest sposób na zakup takiej ziemi? (...)

 • Sprawa o znieslawienie ?

  Co moge zrobić osobie ktora mnie publicznie wyzwala ? (uma) To zalezy czy jesteś osobą zaufania publicznego (np. prawnikiem, lekarzem), czyli do twojej (...)

 • Zabudowa na działce rolnej

  Czy istnieją rozwiązania prawne pozwalające zalegalizować moją zabudowę? Jak to zrobić? Sytuacja wygląda tak: Posiadam działkę rolną (notarialny (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane