Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Obowiązek meldunkowy

  . Zainteresowanemu wydaje się zaświadczenie o wymeldowaniu danej osoby z dotychczasowego miejsca pobytu. Obowiązek wymeldowania nie dotyczy jednak osoby zameldowanej czasowo, jeśli opuściła (...)

 • Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

  . Należy więc przedstawić w odpowiednim, z uwagi na miejsce położenia lokalu, wydziale meldunkowym gminy wniosek o dokonanie wymeldowania osoby wraz z dziećmi. Wniosek ten powinien zawierać wskazanie (...)

 • Zajęcie mienia na poczet długu nie wymeldowanego

  osoba ta zaciąga zobowiązania finansowe i wszelkie upomnienia i wezwania do zapłaty przychodzą na mój adres. Czy komornik może zająć moje mienie na poczet długów osoby zameldowanej w moim (...)

 • Porada prawna na temat prawo osoby zameldowanej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat prawo osoby zameldowanej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  ). Art. 7. 1. W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, (...)

 • Wymeldowanie osoby zameldowanej

  , administratora domu lub właściciela domu obowiązek zawiadomienia organu gminy o niedopełnieniu obowiązku wymeldowania się przez osobę przebywającą w domu. ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych, (...)

 • Wymeldowanie lokatorów z mieszkania z licytacji

  rozumieć dobrowolne zaniechanie dalszego zamieszkiwania w nim, w wyniku której miejsce to przestało być centrum życiowym osoby w nim zameldowanej (por. wyrok Wojewódzkiego (...)

 • Kierujący pojazdami

  do kierowania pojazdami Rozdział 2 Art. 10. 1. Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. 2. Międzynarodowe (...)

 • Egzekucja z nieruchomości a lokal zastępczy

  . Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  także traktować na równi z osobami niepełnosprawnymi osoby, które przed 1 stycznia 1998 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów lub uzyskały orzeczenie o stałej lub

 • Meldunek a prawo do lokalu

  ;łdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też po prostu prawo własności domu. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu (...)

 • Zameldowanie a prawo do przebywania w lokalu

  faktu pobytu określonej osoby w konkretnym lokalu mieszkalnym. Z uwagi na to, że zameldowanie stanowi rejestrację określonego stanu faktycznego, w żadnym zakresie nie kreuje praw osoby zameldowanej (...)

 • Charakter obowiązku meldunkowego

  pobycie danej osoby w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem. Jest to więc tylko i wyłącznie zarejestrowanie faktu pobytu określonej osoby w konkretnym lokalu mieszkalnym. Wbrew rozpowszechnionej (...)

 • Wymeldowanie

  Chciałabym wiedzieć czy osoba będąca właścicielem mieszkanie ma prawo do wymeldowania zameldowanej kilkanaście lat temu osoby na pobyt stały bez jej wyraźnej zgody czy też musi mieć (...)

 • Wydanie prawa jazdy osoby zameldowanej w Polsce

  Mąż przed dwoma tygodniami zdał egzamin na prawo jazdy kat. A ( posiada już prawo jazdy- B,C,E). Wypisał wniosek na prawo jazdy i zaznaczył punkt G podpunkt 7- przebywam na terenie RP (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  ustawowego osoby, której postępowanie dotyczy. W wypadkach ważniejszych powinien ponadto w miarę możności wysłuchać osoby bliskie tej osoby. § 2. Wysłuchanie małoletniego (...)

 • Jakie prawa ma pacjent?

  planowanych konsultacji.Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego. Masz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osób przez Ciebie wskazanych. Dodatkowa (...)

 • Zameldowania na pobyt stały a prawo do lokalu

  osoby zameldowanej ani obowiązków cywilnoprawnych po stronie właściciela nieruchomości. Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa i praktycznych może Pani po prostu zmienić zamki. Gdyby (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  osoby niepełnosprawnej.2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1.3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące: (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Osoba wymieniona w art. 51 § 2 ma prawo również być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza to swobody (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  przedmiocie przekazania osoby ściganej. Art. 607d. § 1. Jeżeli miejsce pobytu osoby ściganej jest znane, sąd okręgowy, który wydał nakaz, przekazuje go bezpośrednio właściwemu (...)

 • Kto decyduje, ile płacimy za wywóz śmieci - opinia prawna

  Stan faktyczny Międzygminny Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych w moim mieście każe mi płacić za wywóz i unieszkodliwienie odpadów z domu jednorodzinnego ryczałtem 4,99 zł od osoby zameldowanej. (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  osoby wyniosła 0,99 zł. Ponadto warto pamiętać, że choć mamy ustalona gwarantowana najniższą wysokość emerytury, która od 1 marca 2017 r. wynosi 1000 zł, to osoby, których (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  członkowskim, w Polsce nie są aktywne zawodowo, czyli np.: bezrobotni (z prawem do zasiłku lub bez), studenci/uczniowie, osoby na urlopach bezpłatnych, emeryci, renciści, osoby niepracujące (...)

 • Kodeks cywilny

  może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu (...)

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii:  B lub B1 - jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii C lub D;  B - jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii B z ograniczeniem (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

  Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona (...)

 • Parking Spółdzielni Mieszkaniowej

  Witam, mam następujący temat do analizy Spółdzielnia Mieszkaniowa przekształciła ogólnodostępny parking mieszczący się na terenie spółdzielni (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Sprzedam prawo jazdy, świadectwa i inne dokumenty !

  Załatwie prawo jazdy, świadectwo lub inny dokument 100% legalne ! Po więcej informacji pisać na e-mail: truedocument@gmail.com [cytat] Załatwie prawo (...)

 • Zameldowanie a prawo do pobytu w lokalu

  Witam, wynajmuje w Warszawie mieszkanie, ale wlascicielka tego mieszkania nie podpisala ze mna oficjalnej umowy o najem lokalu w zwiazku z tym, ze nie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane