Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  ). Art. 7. 1. W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, (...)

 • Kierujący pojazdami

  do kierowania pojazdami Rozdział 2 Art. 10. 1. Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. 2. Międzynarodowe (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  także traktować na równi z osobami niepełnosprawnymi osoby, które przed 1 stycznia 1998 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów lub uzyskały orzeczenie o stałej lub

 • Porada prawna na temat prawo osoby ubezwlasnowolnionej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat prawo osoby ubezwlasnowolnionej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  ustawowego osoby, której postępowanie dotyczy. W wypadkach ważniejszych powinien ponadto w miarę możności wysłuchać osoby bliskie tej osoby. § 2. Wysłuchanie małoletniego (...)

 • Jakie prawa ma pacjent?

  planowanych konsultacji.Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego. Masz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osób przez Ciebie wskazanych. Dodatkowa (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  osoby niepełnosprawnej.2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1.3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące: (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Osoba wymieniona w art. 51 § 2 ma prawo również być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza to swobody (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  przedmiocie przekazania osoby ściganej. Art. 607d. § 1. Jeżeli miejsce pobytu osoby ściganej jest znane, sąd okręgowy, który wydał nakaz, przekazuje go bezpośrednio właściwemu (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  osoby wyniosła 0,99 zł. Ponadto warto pamiętać, że choć mamy ustalona gwarantowana najniższą wysokość emerytury, która od 1 marca 2017 r. wynosi 1000 zł, to osoby, których (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  członkowskim, w Polsce nie są aktywne zawodowo, czyli np.: bezrobotni (z prawem do zasiłku lub bez), studenci/uczniowie, osoby na urlopach bezpłatnych, emeryci, renciści, osoby niepracujące (...)

 • Kodeks cywilny

  może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu (...)

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii:  B lub B1 - jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii C lub D;  B - jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii B z ograniczeniem (...)

 • Jakie są prawa człowieka?

  związków zawodowych, prawa do negocjowania umów zbiorowych, prawo mężczyzn i kobiet do równej płacy za równą pracę, prawo do ochrony socjalnej oraz prawo do (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

  pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1058) kryterium dochodu dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, a dla osoby w rodzinie – 514 zł. Finansowanie (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  ust. 2 lub art. 137 ust. 1. 1 [4]. Wspólne prawo ochronne może być przeniesione na rzecz jednej osoby jako prawo ochronne na znak towarowy.2.  (skreślony)3.  Prawo ochronne (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  karne w terminie wyznaczonym przez te organy.§ 3. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż określone w § 2, a także osoby fizyczne są obowiązane do udzielenia (...)

 • Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

  zachodziła konieczność zmiany osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty, bądź też wysokości tej opłaty. Te zmieniające się okoliczności faktyczne, które mogą mieć miejsce już po umieszczeniu (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  osobie trzeciej na okres nie krótszy niż pięć lat. W przypadku braku zgody wspólnika lub osoby trzeciej, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy. § 4. Wspólnicy i osoby mające interes prawny (...)

 • Kodeks wyborczy

  do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum.§ 5. Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności

 • Emerytura a praca za granicą

  ;Przyznany przez ZUS polski zasiłek pogrzebowy zostanie przekazany synowi osoby zmarłej, zamieszkałemu w Hiszpanii. W razie zgonu osoby uprawnionej do emerytury lub renty na podstawie ustawodawstw (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  XV   ProtestArt. 85. Protest sporządza notariusz.Art. 86.  Protest zawiera: 1) nazwisko osoby, która żąda protestu, oraz osoby, przeciw której protest (...)

 • Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

  przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa (...)

 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

  potwierdzający upoważnienie osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie, zawierający imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej datę urodzenia, (...)

 • Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?

  jednak prawo to przysługiwało wyłącznie jednej osobie, wygaśnie ono z chwilą śmierci tej osoby lub z chwilą ustania członkostwa w inny sposób. Jeżeli prawo, które wygasło, (...)

 • Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

  przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości trzeba zapłacić?  Zgodnie z nowymi przepisami, osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

  Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Sprzedam prawo jazdy, świadectwa i inne dokumenty !

  Załatwie prawo jazdy, świadectwo lub inny dokument 100% legalne ! Po więcej informacji pisać na e-mail: truedocument@gmail.com [cytat] Załatwie prawo (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane