Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Współwłasność a służebności na nieruchomości

  służebność drogi koniecznej również) całą nieruchomość, zatem służebność ta nie wygaśnie w wyniku nabycia udziału we współwłasności nieruchomości. prawo cywilne, prawo (...)

 • Upadłość wierzyciela hipotecznego a los hipoteki

  nie wygasa ono wraz z przejściem własności nieruchomości. Jest to tzw. ograniczone prawo rzeczowe. Jeżeli więc osoba, która zdecydowała się na wpis do księgi wieczystej hipoteki na swojej (...)

 • Kupno mieszkania z hipoteką

  , jakie są warunki umowy oraz na jaką sumę obciążona jest nieruchomość. Więcej informacji w artykule: jak kupić nieruchomość z obciążoną hipoteką. prawo cywilne, prawo rzeczowe, (...)

 • Porada prawna na temat prawo cywilne prawo rzeczowe

  Nie szukaj dłużej informacji na temat prawo cywilne prawo rzeczowe, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Rękojmia wiary publicznej w dz. I ksiąg wieczystyc

  księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Obejmuje ono tylko prawa i nie dotyczy danych faktycznych ujawnionych w dziale I-O.   prawo cywilne, prawo (...)

 • Istota i pojęcie "nieruchomości"

  . Uznaje się w doktrynie, iż częściami budynków, o których mowa w art. 46 kc mogą być lokale wyodrębnione w nieruchomościach budynkowych. prawo cywilne, prawo rzeczowe, nieruchomości, (...)

 • Sprzedaż udziału w nieruchomości

  ; wszystkich współwłaścicieli. prawo cywilne, prawo rzeczowe, współwłasność, udziały

 • Nabycie udziału od współwłaściciela nieruchomości

  rozpatrywanej sprawie. Nabycie udziału w nieruchomości skutkuje wstąpieniem w całokształt praw i obowiązków zbywcy udziału. prawo cywilne, prawo rzeczowe, współwłasność, (...)

 • Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

  ogólnych. Jakie prawa wchodzą w skład spadku? W skład spadku wchodzą prawa rzeczowe, czyli własność, użytkowanie wieczyste i większość praw rzeczowych ograniczonych (ograniczone prawa (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  przyznać jednemu ze współwłaścicieli prawo do wyłącznego korzystania z nieruchomości wspólnej. Na podstawie tak dokonanego podziału, jeden ze współwłaścicieli uzyskuje prawo (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  jest niezbywalne. Art. 255. Użytkowanie wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć. Art. 256. Użytkownik powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki. Art. 257. (...)

 • Mienie PKP

  ., obecnie t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 459) ograniczonymi prawami rzeczowymi są wyłącznie: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka. Rzeczowe (...)

 • Podstawy wygasnięcia służebości - confusio

  . sytuacją określoną w art. 247 k.c.). Problem pojawia się, gdy ograniczone prawo rzeczowe nie przechodzi na właściciela, lecz na współwłaściciela rzeczy obciążonej albo „jeżeli (...)

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  szczególności mogą być ujawniane:   1) prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu, prawo dożywocia,   2) roszczenie (...)

 • Kierujący pojazdami

  ) obciążenia finansowe nakładane na obywatela polskiego wymieniającego polskie krajowe prawo jazdy na krajowe prawo jazdy danego państwa. Art. 15. 1. Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego

 • Ochrona miejsca parkingowego

  nie stanowi podstawy dla takiej samopomocy. prawo cywilne, kodeks cywilny, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, własność, umowa najmu, ograniczone prawo rzeczowe, (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.§ 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  wyznaniowego;   3) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione jako odszkodowanie lub rekompensata za utratę własności nieruchomości;   4) prawo

 • Umowa najmu a użytkowanie mieszkania

  uczestników obrotu prawnego (erga omnes). Należy przy tym zauważyć, że prawo najmu również może być ujawnione w księdze wieczystej. Przedmiotem użytkowania może być rzecz (ruchoma albo nieruchomość) (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  ;w sądowych w całości lub części ma prawo zgłosić, na piśmie lub ustnie do protokołu, wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego. § 2. Wniosek, o którym mowa w 

 • Kodeks spółek handlowych

  mających prawo prowadzenia spraw spółki. § 2. Odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki. Art. 42. Jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności (...)

 • Zagraniczne postanowienie o nabyciu spadku

  rzeczowe podlegają prawu państwa, w których znajduje się ich przedmiot. Chodzi tutaj głównie o przedmioty należące do spadku. Sprawę komplikuje również fakt, że prawo amerykańskie może (...)

 • Kodeks cywilny

  . Jednakże gdy na podstawie takiego rozporządzenia osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności

 • Szczególne uprawnienia banków

  zabezpieczenia mogą być rzeczy oznaczone co do tożsamości lecz także co do gatunku a nawet zbiór rzeczy. Należy jednak zauważyć, że prawo cywilne do przeniesienia własności rzeczy (...)

 • Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

  należącym do zabezpieczeń rzeczowych, co oznacza, że stanowi ona ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na nieruchomości, na podstawie którego wierzyciel może egzekwować swą wierzytelność (...)

 • Czy Twoje własnościowe prawo do lokalu może przekształcić się w inne?

  jako ograniczone prawo rzeczowe może mieć założone księgę wieczystą, w której zostanie ujawnione to prawo. Jeżeli została założona księga wieczysta dla prawa spółdzielczego, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Posiadanie

  Gdzie mogę znalezc (w internecie) artykuły dotyczące posiadania? Chodzi o prawo cywilne/ prawo rzeczowe/ poisdanie! Wazne aby serwis ten byl bezpłatny! (Ola_m) (...)

 • Czynsz w spółdzielni

  Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam (...)

 • Unieważnienie małżeństwa

  Czy mógłby mi ktoś pomóc gdzie mogę znależć inrormacje na temat unieważnienia małżeństwa w Kodeksie Prawa Rodzinnego i Kodeksie Prawa Kanonicznego. (...)

 • Aplikacja radcowska -wszelkie informacje

  Prosze o pomoc osoby bedace na aplikacji radcowskiej lub zorientowane w tym temacie powiedzcie mi prosze z jakich dziedzin prawnych mam sie uczyc, czy (...)

 • Wykup mieszkania lokatorskiego

  Zastanawiam się nad przekształceniem lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnosciowe prawo do mieszkania , ale moja sółdzielnia zawiesiła (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane