Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  , jednocześnie pracodawca pozyskuje informacje o pracowniku, np. gdzie w danym momencie, poza godzinami pracy, przebywa. Pracodawca nie jest uprawniony do pozyskiwania takich danych, chyba że mamy (...)

 • Kodeks pracy

  ; Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia. Art. 39.  Pracodawca

 • Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

  kandydatów, którzy wyrażą stosowną zgodę. Jakie dane kandydata pracodawca może gromadzić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej? W toku rekrutacji pracodawca zwykle może zechcieć (...)

 • Porada prawna na temat pracodawca

  Nie szukaj dłużej informacji na temat pracodawca, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

  ustawy - pracodawca nie ma możliwości kontunuowania prowadzenia dla takiego pracownika dokumentacji pracowniczej. Pamiętaj, że: Płatnik składek (pracodawca) będzie przechowywać przez 10 (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  uzasadnione podejrzenie, że pracodawca nie ma zamiaru powierzenia pracy danemu cudzoziemcowi lub że cudzoziemiec nie ma zamiaru wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy, lub że pracodawca nie (...)

 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

  2018 r. Do ustalenia podstawy wymiaru składek pracodawca przyjmuje wynagrodzenie od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r. oraz premię miesięczną za te miesiące. Pracodawca nie wypłacił panu Aleksandrowi

 • Wypadek przy pracy - co dalej?

  - stanowiące integralną część protokołu. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia. Pracodawca może zwrócić (...)

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

  którym pracodawca powinien utworzyć PPK (podpisać umowę o zarządzanie PPK), nie zostanie osiągnięte porozumienie z reprezentacją pracowników co do wyboru instytucji, to pracodawca (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  oświadczenia woli złożonego dla pozoru?). Jednoznaczna przyczyna wskazuje, na czym konkretnie pracodawca opiera wypowiedzenie czy rozwiązanie umowy o pracę. Jednocześnie pracodawca unika problemów

 • Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

  przeszkód prawnych, aby pracodawca wielokrotnie zmieniał postać dokumentacji pracowniczej. Jednak w każdym przypadku zmiany postaci dokumentacji pracowniczej pracodawca ma obowiązek dokonać (...)

 • Rady pracowników w firmach

  : u pracodawcy, u którego nie działa organizacja związkowa - ponosić ma pracodawca;   w pozostałych przypadkach - będą ponosić organizacje związkowe. Jak (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego. Omawiana refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Bon

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany także pracodawca użytkownik.W okresie ważności zezwolenia możliwe jest wykonywanie każdej pracy sezonowej, (...)

 • Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

  pracownika do pracy i jej wykonywanie. Komu pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu okolicznościowego? Obowiązek zwolnienia pracownika od pracy Pracodawca jest obowiązany zwolnić 

 • Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

  kwalifikacje zawodowe pracowników? Tak, mało tego, pracodawca powinien udzielać pracownikom pomocy w podnoszeniu tych kwalifikacji. Jest to zresztą jedna z podstawowych zasad prawa pracy. Pracodawca

 • Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  pracowników, chyba że pracodawca udowodni, iż przyczyną odwołania z funkcji były okoliczności dotyczące pracownika. Jeśli pracodawca nie będzie w stanie tego wykazać, pracownikowi (...)

 • W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

  więc pracownik ma podstawy, że pracodawca chce wypowiedzieć mu umowę o pracę może wziąć urlop w ostatnim dniu tygodnia bądź miesiąca. Oczywiście pracodawca znając zamiary pracownika może (...)

 • Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

  całości) albo odpowiadają solidarnie pracodawca przejmowany oraz pracodawca przejmujący (w przypadku przejęcia części zakładu pracy). W przypadku przejęcia zakładu pracy pracodawca (...)

 • Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

  rozwiązującym umowę, że pracodawca dopuścił się takiego naruszenia. Gdy takiego naruszenia nie było, roszczenie po stronie pracownika nie może powstać i wobec tego pracodawca nie ma obowiązku (...)

 • Przedsiębiorca a PFRON

  , jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca powinien dokonać zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. Pracodawca jest zwolniony (...)

 • Świadectwo pracy wydaje się inaczej

  w ustawie z dnia 17 listopada 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W ust. 7 pracodawca zamieszcza informację: 1) o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego (...)

 • USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

  związkowe mogą ustalić szerszy zakres informacji, które mają być przekazane tym organizacjom związkowym. 3. Pracodawca użytkownik jest obowiązany informować pracowników tymczasowych, (...)

 • Pracownicze programy emerytalne, czyli jak najlepiej oszczędzać na własną emeryturę

  programy emerytalne, pracodawca, pracownik, uczestnik programu

 • Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

  porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możliwości pracodawca (...)

 • Młodzież w pracy

  pracownik, jak też pracodawca może rozwiązać umowę o pracę na czas określony bez wypowiedzenia. Pracodawca może w ten sposób zakończyć umowę o pracę z winy pracownika w razie m.in. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • CHOROBOWE

  Witam!Proszę mi odpowiedzieć za ile dni chorobowego płaci pracodawca a od ,którego dnia płaci ZUS/Chciałam też zapytać czy zakład pracy może (...)

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

  Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona (...)

 • wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

  Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę o wypowiedzenie (...)

 • ciąża a wygaśnięcie umowy

  jestem nauczycielką, 31 sierpnia tego roku w związku z nieuzupełnieniem kwalifikacji wygasła mi umowa, zawarta w 1997 roku na czas nieokreślony, w (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane